Jupitermånarna 2024

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2024.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2024

Datum Tid Måne Händelse Jan 1 16:25 I Ockultation börjar Jan 1 17:31 II Ockultation slutar Jan 1 17:39 II Förmörkelse börjar Jan 1 19:47 I Förmörkelse slutar Jan 1 20:00 II Förmörkelse slutar Jan 2 17:02 I Skuggpassage slutar Jan 5 4:24 II Ockultation börjar Jan 6 2:34 I Passage börjar Jan 6 3:50 I Skuggpassage börjar Jan 6 22:06 III Passage börjar Jan 6 23:07 II Passage börjar Jan 6 23:49 I Ockultation börjar Jan 6 23:57 III Passage slutar Jan 7 1:28 II Passage slutar Jan 7 1:37 II Skuggpassage börjar Jan 7 3:14 I Förmörkelse slutar Jan 7 3:20 III Skuggpassage börjar Jan 7 3:57 II Skuggpassage slutar Jan 7 21:02 I Passage börjar Jan 7 22:19 I Skuggpassage börjar Jan 7 23:12 I Passage slutar Jan 8 0:29 I Skuggpassage slutar Jan 8 17:41 II Ockultation börjar Jan 8 18:17 I Ockultation börjar Jan 8 20:02 II Ockultation slutar Jan 8 20:18 II Förmörkelse börjar Jan 8 21:42 I Förmörkelse slutar Jan 8 22:39 II Förmörkelse slutar Jan 9 16:48 I Skuggpassage börjar Jan 9 17:41 I Passage slutar Jan 9 18:58 I Skuggpassage slutar Jan 10 16:11 I Förmörkelse slutar Jan 10 17:07 III Förmörkelse börjar Jan 10 17:15 II Skuggpassage slutar Jan 10 18:47 III Förmörkelse slutar Jan 14 1:38 II Passage börjar Jan 14 1:42 I Ockultation börjar Jan 14 1:56 III Passage börjar Jan 14 3:50 III Passage slutar Jan 14 22:55 I Passage börjar Jan 15 0:15 I Skuggpassage börjar Jan 15 1:06 I Passage slutar Jan 15 2:25 I Skuggpassage slutar Jan 15 20:10 I Ockultation börjar Jan 15 20:14 II Ockultation börjar Jan 15 22:37 II Ockultation slutar Jan 15 22:57 II Förmörkelse börjar Jan 15 23:38 I Förmörkelse slutar Jan 16 1:18 II Förmörkelse slutar Jan 16 17:24 I Passage börjar Jan 16 18:44 I Skuggpassage börjar Jan 16 19:35 I Passage slutar Jan 16 20:54 I Skuggpassage slutar Jan 17 17:15 II Passage slutar Jan 17 17:31 II Skuggpassage börjar Jan 17 17:35 III Ockultation slutar Jan 17 18:07 I Förmörkelse slutar Jan 17 19:51 II Skuggpassage slutar Jan 17 21:09 III Förmörkelse börjar Jan 17 22:48 III Förmörkelse slutar Jan 22 0:50 I Passage börjar Jan 22 2:11 I Skuggpassage börjar Jan 22 3:01 I Passage slutar Jan 22 22:04 I Ockultation börjar Jan 22 22:50 II Ockultation börjar Jan 23 1:14 II Ockultation slutar Jan 23 1:33 I Förmörkelse slutar Jan 23 1:36 II Förmörkelse börjar Jan 23 19:19 I Passage börjar Jan 23 20:40 I Skuggpassage börjar Jan 23 21:30 I Passage slutar Jan 23 22:50 I Skuggpassage slutar Jan 24 16:33 I Ockultation börjar Jan 24 17:27 II Passage börjar Jan 24 19:36 III Ockultation börjar Jan 24 19:49 II Passage slutar Jan 24 20:02 I Förmörkelse slutar Jan 24 20:07 II Skuggpassage börjar Jan 24 21:35 III Ockultation slutar Jan 24 22:27 II Skuggpassage slutar Jan 25 1:12 III Förmörkelse börjar Jan 25 2:51 III Förmörkelse slutar Jan 25 17:19 I Skuggpassage slutar Jan 26 17:16 II Förmörkelse slutar Jan 28 17:05 III Skuggpassage slutar Jan 29 2:46 I Passage börjar Jan 29 23:59 I Ockultation börjar Jan 30 1:29 II Ockultation börjar Jan 30 21:15 I Passage börjar Jan 30 22:36 I Skuggpassage börjar Jan 30 23:26 I Passage slutar Jan 31 0:46 I Skuggpassage slutar Jan 31 18:28 I Ockultation börjar Jan 31 20:03 II Passage börjar Jan 31 21:57 I Förmörkelse slutar Jan 31 22:26 II Passage slutar Jan 31 22:43 II Skuggpassage börjar Jan 31 23:38 III Ockultation börjar

Jupitermånarna i februari 2024

Datum Tid Måne Händelse Feb 1 1:03 II Skuggpassage slutar Feb 1 1:38 III Ockultation slutar Feb 1 17:05 I Skuggpassage börjar Feb 1 17:55 I Passage slutar Feb 1 19:15 I Skuggpassage slutar Feb 2 16:26 I Förmörkelse slutar Feb 2 17:12 II Ockultation slutar Feb 2 17:34 II Förmörkelse börjar Feb 2 19:55 II Förmörkelse slutar Feb 4 19:29 III Skuggpassage börjar Feb 4 21:07 III Skuggpassage slutar Feb 6 1:55 I Ockultation börjar Feb 6 23:12 I Passage börjar Feb 7 0:32 I Skuggpassage börjar Feb 7 1:23 I Passage slutar Feb 7 20:24 I Ockultation börjar Feb 7 22:41 II Passage börjar Feb 7 23:53 I Förmörkelse slutar Feb 8 1:04 II Passage slutar Feb 8 1:19 II Skuggpassage börjar Feb 8 17:41 I Passage börjar Feb 8 19:01 I Skuggpassage börjar Feb 8 19:52 I Passage slutar Feb 8 21:11 I Skuggpassage slutar Feb 9 17:30 II Ockultation börjar Feb 9 18:22 I Förmörkelse slutar Feb 9 19:54 II Ockultation slutar Feb 9 20:12 II Förmörkelse börjar Feb 9 22:34 II Förmörkelse slutar Feb 11 16:58 II Skuggpassage slutar Feb 11 18:01 III Passage börjar Feb 11 20:03 III Passage slutar Feb 11 23:31 III Skuggpassage börjar Feb 12 1:09 III Skuggpassage slutar Feb 14 1:10 I Passage börjar Feb 14 22:22 I Ockultation börjar Feb 15 1:21 II Passage börjar Feb 15 1:48 I Förmörkelse slutar Feb 15 19:39 I Passage börjar Feb 15 20:57 I Skuggpassage börjar Feb 15 21:50 I Passage slutar Feb 15 23:07 I Skuggpassage slutar Feb 16 16:51 I Ockultation börjar Feb 16 20:13 II Ockultation börjar Feb 16 20:17 I Förmörkelse slutar Feb 16 22:38 II Ockultation slutar Feb 16 22:51 II Förmörkelse börjar Feb 17 1:13 II Förmörkelse slutar Feb 17 17:36 I Skuggpassage slutar Feb 18 17:05 II Passage slutar Feb 18 17:13 II Skuggpassage börjar Feb 18 19:34 II Skuggpassage slutar Feb 18 22:14 III Passage börjar Feb 19 0:17 III Passage slutar Feb 22 0:20 I Ockultation börjar Feb 22 17:19 III Förmörkelse börjar Feb 22 18:58 III Förmörkelse slutar Feb 22 21:38 I Passage börjar Feb 22 22:53 I Skuggpassage börjar Feb 22 23:49 I Passage slutar Feb 23 1:03 I Skuggpassage slutar Feb 23 18:50 I Ockultation börjar Feb 23 22:12 I Förmörkelse slutar Feb 23 22:58 II Ockultation börjar Feb 24 17:22 I Skuggpassage börjar Feb 24 18:19 I Passage slutar Feb 24 19:32 I Skuggpassage slutar Feb 25 17:24 II Passage börjar Feb 25 19:48 II Passage slutar Feb 25 19:49 II Skuggpassage börjar Feb 25 22:10 II Skuggpassage slutar Feb 27 17:11 II Förmörkelse slutar Feb 29 18:26 III Ockultation slutar Feb 29 21:20 III Förmörkelse börjar Feb 29 22:59 III Förmörkelse slutar Feb 29 23:38 I Passage börjar

Jupitermånarna i mars 2024

Datum Tid Måne Händelse Mar 1 0:49 I Skuggpassage börjar Mar 1 20:49 I Ockultation börjar Mar 2 0:08 I Förmörkelse slutar Mar 2 18:08 I Passage börjar Mar 2 19:18 I Skuggpassage börjar Mar 2 20:19 I Passage slutar Mar 2 21:28 I Skuggpassage slutar Mar 3 18:37 I Förmörkelse slutar Mar 3 20:07 II Passage börjar Mar 3 22:25 II Skuggpassage börjar Mar 3 22:32 II Passage slutar Mar 5 19:49 II Förmörkelse slutar Mar 7 20:42 III Ockultation börjar Mar 7 22:46 III Ockultation slutar Mar 8 22:48 I Ockultation börjar Mar 9 20:08 I Passage börjar Mar 9 21:14 I Skuggpassage börjar Mar 9 22:19 I Passage slutar Mar 9 23:24 I Skuggpassage slutar Mar 10 20:32 I Förmörkelse slutar Mar 10 22:53 II Passage börjar Mar 11 17:53 I Skuggpassage slutar Mar 12 17:56 II Ockultation börjar Mar 12 22:27 II Förmörkelse slutar Mar 16 22:09 I Passage börjar Mar 16 23:10 I Skuggpassage börjar Mar 17 19:19 I Ockultation börjar Mar 17 22:27 I Förmörkelse slutar Mar 18 18:50 I Passage slutar Mar 18 19:41 III Skuggpassage börjar Mar 18 19:48 I Skuggpassage slutar Mar 18 21:20 III Skuggpassage slutar Mar 19 20:45 II Ockultation börjar Mar 21 19:18 II Skuggpassage slutar Mar 24 21:20 I Ockultation börjar Mar 25 18:40 I Passage börjar Mar 25 19:34 I Skuggpassage börjar Mar 25 19:58 III Passage börjar Mar 25 20:52 I Passage slutar Mar 25 21:44 I Skuggpassage slutar Mar 25 22:00 III Passage slutar Mar 26 18:52 I Förmörkelse slutar Mar 28 19:32 II Skuggpassage börjar Mar 28 20:16 II Passage slutar Mar 28 21:55 II Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i april 2024

Datum Tid Måne Händelse Apr 1 20:42 I Passage börjar Apr 1 21:29 I Skuggpassage börjar Apr 1 22:53 I Passage slutar Apr 2 20:47 I Förmörkelse slutar Apr 4 20:40 II Passage börjar Apr 4 22:09 II Skuggpassage börjar Apr 4 23:05 II Passage slutar Apr 5 19:09 III Förmörkelse slutar Apr 6 19:39 II Förmörkelse slutar Apr 8 22:44 I Passage börjar Apr 9 19:53 I Ockultation börjar Apr 9 22:42 I Förmörkelse slutar Apr 10 19:25 I Passage slutar Apr 10 20:03 I Skuggpassage slutar Apr 12 18:51 III Ockultation börjar Apr 12 20:53 III Ockultation slutar Apr 12 21:29 III Förmörkelse börjar Apr 13 18:40 II Ockultation börjar Apr 13 22:17 II Förmörkelse slutar Apr 16 21:55 I Ockultation börjar Apr 17 19:17 I Passage börjar Apr 17 19:49 I Skuggpassage börjar Apr 17 21:27 I Passage slutar Apr 17 21:59 I Skuggpassage slutar Apr 18 19:06 I Förmörkelse slutar Apr 20 21:31 II Ockultation börjar Apr 22 19:04 II Skuggpassage slutar Apr 24 21:19 I Passage börjar Apr 24 21:44 I Skuggpassage börjar Apr 25 21:01 I Förmörkelse slutar Apr 29 19:17 II Skuggpassage börjar Apr 29 21:03 II Passage slutar Apr 29 21:41 II Skuggpassage slutar Apr 30 19:50 III Skuggpassage börjar Apr 30 20:25 III Passage slutar Apr 30 21:31 III Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i maj 2024

Datum Tid Måne Händelse Maj 2 20:30 I Ockultation börjar Maj 3 20:02 I Passage slutar Maj 3 20:17 I Skuggpassage slutar Maj 6 21:27 II Passage börjar Maj 10 19:54 I Passage börjar Maj 10 20:02 I Skuggpassage börjar Maj 18 21:15 I Ockultation slutar Maj 26 20:39 I Passage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juni - juli 2024

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juni - juli

Jupitermånarna i augusti 2024

Datum Tid Måne Händelse Aug 25 0:32 I Skuggpassage börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i september 2024

Datum Tid Måne Händelse Sep 3 0:24 I Passage slutar Sep 7 1:14 III Passage börjar Sep 9 1:36 I Förmörkelse börjar Sep 10 0:08 I Passage börjar Sep 10 0:57 I Skuggpassage slutar Sep 10 2:04 II Förmörkelse börjar Sep 10 23:37 I Ockultation slutar Sep 11 23:30 II Skuggpassage slutar Sep 11 23:44 II Passage börjar Sep 12 2:17 II Passage slutar Sep 13 23:45 III Skuggpassage börjar Sep 14 1:43 III Skuggpassage slutar Sep 17 0:41 I Skuggpassage börjar Sep 17 2:01 I Passage börjar Sep 18 1:31 I Ockultation slutar Sep 18 23:36 II Skuggpassage börjar Sep 19 2:06 II Skuggpassage slutar Sep 19 2:20 II Passage börjar Sep 20 23:05 II Ockultation slutar Sep 24 2:34 I Skuggpassage börjar Sep 24 22:55 III Ockultation börjar Sep 24 23:52 I Förmörkelse börjar Sep 25 0:55 III Ockultation slutar Sep 25 23:13 I Skuggpassage slutar Sep 26 0:32 I Passage slutar Sep 26 2:12 II Skuggpassage börjar Sep 27 22:59 II Förmörkelse slutar Sep 27 23:05 II Ockultation börjar Sep 28 1:36 II Ockultation slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i oktober 2024

Datum Tid Måne Händelse Okt 1 23:33 III Förmörkelse slutar Okt 2 1:46 I Förmörkelse börjar Okt 2 2:45 III Ockultation börjar Okt 2 22:56 I Skuggpassage börjar Okt 3 0:12 I Passage börjar Okt 3 1:06 I Skuggpassage slutar Okt 3 2:22 I Passage slutar Okt 3 23:42 I Ockultation slutar Okt 4 23:04 II Förmörkelse börjar Okt 6 23:10 II Passage slutar Okt 9 1:32 III Förmörkelse börjar Okt 9 3:33 III Förmörkelse slutar Okt 9 3:40 I Förmörkelse börjar Okt 10 0:49 I Skuggpassage börjar Okt 10 2:02 I Passage börjar Okt 10 3:00 I Skuggpassage slutar Okt 10 22:09 I Förmörkelse börjar Okt 11 1:32 I Ockultation slutar Okt 11 22:39 I Passage slutar Okt 12 1:38 II Förmörkelse börjar Okt 12 22:27 III Passage slutar Okt 13 23:04 II Passage börjar Okt 13 23:15 II Skuggpassage slutar Okt 14 1:36 II Passage slutar Okt 17 2:43 I Skuggpassage börjar Okt 17 3:50 I Passage börjar Okt 18 0:03 I Förmörkelse börjar Okt 18 3:21 I Ockultation slutar Okt 18 21:12 I Skuggpassage börjar Okt 18 22:17 I Passage börjar Okt 18 23:22 I Skuggpassage slutar Okt 19 0:28 I Passage slutar Okt 19 4:13 II Förmörkelse börjar Okt 19 21:43 III Skuggpassage slutar Okt 19 21:48 I Ockultation slutar Okt 20 0:05 III Passage börjar Okt 20 2:04 III Passage slutar Okt 20 23:20 II Skuggpassage börjar Okt 21 1:29 II Passage börjar Okt 21 1:51 II Skuggpassage slutar Okt 21 4:01 II Passage slutar Okt 22 22:06 II Ockultation slutar Okt 24 4:37 I Skuggpassage börjar Okt 25 1:57 I Förmörkelse börjar Okt 25 23:05 I Skuggpassage börjar Okt 26 0:05 I Passage börjar Okt 26 1:16 I Skuggpassage slutar Okt 26 2:15 I Passage slutar Okt 26 23:35 I Ockultation slutar Okt 26 23:39 III Skuggpassage börjar Okt 27 1:44 III Skuggpassage slutar Okt 27 3:38 III Passage börjar Okt 27 20:42 I Passage slutar Okt 28 1:56 II Skuggpassage börjar Okt 28 3:51 II Passage börjar Okt 28 4:28 II Skuggpassage slutar Okt 30 0:26 II Ockultation slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i november 2024

Datum Tid Måne Händelse Nov 1 3:51 I Förmörkelse börjar Nov 2 0:59 I Skuggpassage börjar Nov 2 1:51 I Passage börjar Nov 2 3:10 I Skuggpassage slutar Nov 2 4:01 I Passage slutar Nov 2 22:19 I Förmörkelse börjar Nov 3 1:21 I Ockultation slutar Nov 3 3:39 III Skuggpassage börjar Nov 3 20:17 I Passage börjar Nov 3 21:38 I Skuggpassage slutar Nov 3 22:28 I Passage slutar Nov 4 4:32 II Skuggpassage börjar Nov 5 22:40 II Förmörkelse börjar Nov 6 2:45 II Ockultation slutar Nov 6 20:38 III Ockultation börjar Nov 6 22:37 III Ockultation slutar Nov 7 20:23 II Skuggpassage slutar Nov 7 21:52 II Passage slutar Nov 9 2:53 I Skuggpassage börjar Nov 9 3:36 I Passage börjar Nov 9 5:04 I Skuggpassage slutar Nov 10 0:14 I Förmörkelse börjar Nov 10 3:06 I Ockultation slutar Nov 10 21:22 I Skuggpassage börjar Nov 10 22:02 I Passage börjar Nov 10 23:33 I Skuggpassage slutar Nov 11 0:13 I Passage slutar Nov 11 21:33 I Ockultation slutar Nov 13 1:15 II Förmörkelse börjar Nov 13 5:02 II Ockultation slutar Nov 13 21:28 III Förmörkelse börjar Nov 13 23:36 III Förmörkelse slutar Nov 14 0:00 III Ockultation börjar Nov 14 1:58 III Ockultation slutar Nov 14 20:26 II Skuggpassage börjar Nov 14 21:37 II Passage börjar Nov 14 22:59 II Skuggpassage slutar Nov 15 0:08 II Passage slutar Nov 16 4:47 I Skuggpassage börjar Nov 16 5:21 I Passage börjar Nov 17 2:08 I Förmörkelse börjar Nov 17 4:51 I Ockultation slutar Nov 17 23:16 I Skuggpassage börjar Nov 17 23:47 I Passage börjar Nov 18 1:27 I Skuggpassage slutar Nov 18 1:57 I Passage slutar Nov 18 20:36 I Förmörkelse börjar Nov 18 23:17 I Ockultation slutar Nov 19 19:55 I Skuggpassage slutar Nov 19 20:23 I Passage slutar Nov 20 3:51 II Förmörkelse börjar Nov 21 1:28 III Förmörkelse börjar Nov 21 5:18 III Ockultation slutar Nov 21 23:02 II Skuggpassage börjar Nov 21 23:52 II Passage börjar Nov 22 1:35 II Skuggpassage slutar Nov 22 2:23 II Passage slutar Nov 23 20:25 II Ockultation slutar Nov 24 4:02 I Förmörkelse börjar Nov 24 19:04 III Passage slutar Nov 25 1:10 I Skuggpassage börjar Nov 25 1:30 I Passage börjar Nov 25 3:21 I Skuggpassage slutar Nov 25 3:41 I Passage slutar Nov 25 22:31 I Förmörkelse börjar Nov 26 1:01 I Ockultation slutar Nov 26 19:39 I Skuggpassage börjar Nov 26 19:56 I Passage börjar Nov 26 21:50 I Skuggpassage slutar Nov 26 22:07 I Passage slutar Nov 27 6:27 II Förmörkelse börjar Nov 27 19:26 I Ockultation slutar Nov 28 5:28 III Förmörkelse börjar Nov 29 1:38 II Skuggpassage börjar Nov 29 2:06 II Passage börjar Nov 29 4:11 II Skuggpassage slutar Nov 29 4:37 II Passage slutar Nov 30 19:45 II Förmörkelse börjar Nov 30 22:39 II Ockultation slutar

Jupitermånarna i december 2024

Datum Tid Måne Händelse Dec 1 5:57 I Förmörkelse börjar Dec 1 19:36 III Skuggpassage börjar Dec 1 20:20 III Passage börjar Dec 1 21:47 III Skuggpassage slutar Dec 1 22:20 III Passage slutar Dec 2 3:04 I Skuggpassage börjar Dec 2 3:14 I Passage börjar Dec 2 5:16 I Skuggpassage slutar Dec 2 5:25 I Passage slutar Dec 3 0:25 I Förmörkelse börjar Dec 3 2:44 I Ockultation slutar Dec 3 21:33 I Skuggpassage börjar Dec 3 21:40 I Passage börjar Dec 3 23:44 I Skuggpassage slutar Dec 3 23:50 I Passage slutar Dec 4 18:54 I Förmörkelse börjar Dec 4 21:10 I Ockultation slutar Dec 5 18:13 I Skuggpassage slutar Dec 5 18:16 I Passage slutar Dec 6 4:14 II Skuggpassage börjar Dec 6 4:20 II Passage börjar Dec 6 6:47 II Skuggpassage slutar Dec 6 6:51 II Passage slutar Dec 7 22:21 II Förmörkelse börjar Dec 8 0:55 II Förmörkelse slutar Dec 8 23:35 III Passage börjar Dec 8 23:36 III Skuggpassage börjar Dec 9 1:35 III Passage slutar Dec 9 1:48 III Skuggpassage slutar Dec 9 4:57 I Passage börjar Dec 9 4:59 I Skuggpassage börjar Dec 9 19:58 II Passage slutar Dec 9 20:05 II Skuggpassage slutar Dec 10 2:17 I Ockultation börjar Dec 10 4:31 I Förmörkelse slutar Dec 10 23:23 I Passage börjar Dec 10 23:28 I Skuggpassage börjar Dec 11 1:34 I Passage slutar Dec 11 1:39 I Skuggpassage slutar Dec 11 20:42 I Ockultation börjar Dec 11 23:00 I Förmörkelse slutar Dec 12 17:49 I Passage börjar Dec 12 17:56 I Skuggpassage börjar Dec 12 20:00 I Passage slutar Dec 12 20:08 I Skuggpassage slutar Dec 13 6:33 II Passage börjar Dec 13 6:49 II Skuggpassage börjar Dec 13 17:28 I Förmörkelse slutar Dec 15 0:36 II Ockultation börjar Dec 15 3:32 II Förmörkelse slutar Dec 16 2:50 III Passage börjar Dec 16 3:37 III Skuggpassage börjar Dec 16 4:52 III Passage slutar Dec 16 5:50 III Skuggpassage slutar Dec 16 6:41 I Passage börjar Dec 16 6:54 I Skuggpassage börjar Dec 16 19:40 II Passage börjar Dec 16 20:07 II Skuggpassage börjar Dec 16 22:11 II Passage slutar Dec 16 22:41 II Skuggpassage slutar Dec 17 4:00 I Ockultation börjar Dec 17 6:26 I Förmörkelse slutar Dec 18 1:07 I Passage börjar Dec 18 1:22 I Skuggpassage börjar Dec 18 3:18 I Passage slutar Dec 18 3:34 I Skuggpassage slutar Dec 18 22:26 I Ockultation börjar Dec 19 0:54 I Förmörkelse slutar Dec 19 19:33 I Passage börjar Dec 19 19:41 III Förmörkelse slutar Dec 19 19:51 I Skuggpassage börjar Dec 19 21:44 I Passage slutar Dec 19 22:03 I Skuggpassage slutar Dec 20 19:23 I Förmörkelse slutar Dec 22 2:51 II Ockultation börjar Dec 22 6:09 II Förmörkelse slutar Dec 23 6:06 III Passage börjar Dec 23 21:54 II Passage börjar Dec 23 22:43 II Skuggpassage börjar Dec 24 0:26 II Passage slutar Dec 24 1:17 II Skuggpassage slutar Dec 24 5:44 I Ockultation börjar Dec 25 2:51 I Passage börjar Dec 25 3:17 I Skuggpassage börjar Dec 25 5:02 I Passage slutar Dec 25 5:29 I Skuggpassage slutar Dec 25 19:28 II Förmörkelse slutar Dec 26 0:10 I Ockultation börjar Dec 26 2:49 I Förmörkelse slutar Dec 26 19:34 III Ockultation börjar Dec 26 21:17 I Passage börjar Dec 26 21:46 I Skuggpassage börjar Dec 26 23:28 I Passage slutar Dec 26 23:42 III Förmörkelse slutar Dec 26 23:58 I Skuggpassage slutar Dec 27 18:36 I Ockultation börjar Dec 27 21:18 I Förmörkelse slutar Dec 28 17:54 I Passage slutar Dec 28 18:27 I Skuggpassage slutar Dec 29 5:07 II Ockultation börjar Dec 31 0:10 II Passage börjar Dec 31 1:19 II Skuggpassage börjar Dec 31 2:42 II Passage slutar Dec 31 3:53 II Skuggpassage slutar Dec 31 7:29 I Ockultation börjar