Se Iridium blixtra till


Iridium är ett satellitsystem för satellit-telefoni som består av 66 satelliter i polära banor kring jorden. Varje satellit har tre antenner där varje antenn är stor som en dörr ungefär, och dessutom är en i det närmaste perfekt spegel. När en Iridium-satellit passerar på himlen syns den normalt som en ganska ljussvag stjärna, men om satelliten och solen råkar befinna sig i rätt vinklar kan man se Iridium-satelliten "blixtra till" några sekunder. I extrema fall kan den en kort stund bli nästan lika ljus som halvmånen!

Eftersom satellitens bana och orientering är kända, kan dessa "Iridium-blixtar" förutsägas - dock är det viktigt att du känner din position (longitud och latitud) med ungefär en kilometers noggrannhet. Du kan mäta din position på en topografisk karta ("Gröna kartan" eller "Röda kartan") eller använda en GPS-mottagare.

Förutsägelser finns tillgängliga på Heavens Above för centrala Stockholm och för övriga orter.

Ljusstyrkan anges i "magnituder" där +1 eller 0 är lika ljust som de ljusaste stjärnorna. Negativa magnituder är ännu ljusare: -4 är lika ljust som Venus, och -9 till -10 som halvmånen. Iridium når magnitud -8 när den är som allra ljusast. Leta efter "blixtar" på magnitud -4, -5 eller -6 -- dessa är inte ovanliga, och de är mycket lätta att observera.

Åter till hemsidan
Tillbaka dit du kom från
Bryt dig ur en frame