Planeterna 2006

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, som fullbordar ett varv runt solen på bara 88 dygn, står under året i största elongation vid sex olika tillfällen. I år syns Merkurius relativt bra från våra breddgrader under senare delen av februari (aftonstjärna), i början-mitten av augusti (morgonstjärna) samt i slutet av november och början av december (morgonstjärna).

Venus är aftonstjärna från årets början till den 14 januari, därefter morgonstjärna till den 27 oktober, och till sist aftonstjärna till årets slut. Venus lyser klarast den 17 februari och står längst västligt från solen (47 grader) den 25 mars. I år syns Venus bäst i början av januari i den tidiga skymningen (titta efter den lilla Venusskäran i ett teleskop eller i en vanlig kikare!), samt i augusti och september i gryningen.

Mars vandrar under året genom Vädurens, Oxens, Tvillingarnas, Kräftans, Lejonets, Jungfruns, Vågens, Skorpionens och Ormbärarens stjärnbilder. Den 23 oktober står Mars i konjunktion. Den syns bra på vår kvällshimmel hela vintern, våren och försommaren.

Jupiter rör sig under sörre delen av året i Vågens stjärnbild för att mot årets slut slinka över i Skorpionens och Ormbärarens stjärnbilder. Den står i opposition den 4 maj och i konjunktion den 22 november. Jupiter syns i år bäst på vårens och försommarens kvällshimmel.

Saturnus vandrar under sörre delen av året i Kräftans stjärnbild för att mot årets slut slinka över i Lejonets stjärnbild. Den 28 januari står Saturnus i opposition och den 7 augusti står den i konjunktion. Ringarna börjar nu sluta sig - deras lutning minskar under året från 20 till 12 grader. Saturnus syns i år bäst på vinterns och vårens kvällshimmel.

Uranus befinner sig under året i Vattumannens stjärnbild. Den står i konjunktion den 1 mars. Oppositionen inträffar den 5 september, då Uranus har magnituden +5,7. Uranus syns i år bäst på hösten. Den rör sig sakta norrut och blir därför lättare att se för varje år som går.

Neptunus befinner sig hela året i Stenbockens stjärnbild. Den står i konjunktion den 6 februari. Oppositionen inträffar den 11 augusti, då Neptunus har magnituden +7,8. Även Neptunus syns i år bäst på hösten och rör sig norrut (fast långsammare än Uranus) och blir lättare att se för varje år som går.

Pluto står i opposition den 16 juni, och syns då som en ljussvag stjärna av 14:e magnituden. Den syns under året i Ormens och Ormbärarens stjärnbilder för att vid årets slut slinka över i Skyttens stjärnbild. Pluto rör sig sakta längre söderut på himlen och blir för varje år som går svårare att se hos oss.

(1) Ceres rör sig under året i Stenbockens, Vattumannens, Södra Fiskens och Mikroskopets stjärnbider för att mot årets slut återvända till Vattumannens stjärnbild. Ceres står i opposition den 12 augusti då den lyser med magnitud 7,6. I år ligger Ceres så långt söderut på himlen att den syns dåligt hos oss.

(2) Pallas syns under året i Ormbärarens, Herkules, Örnens, Pilens, Rävens, Herkules och Ormbärarens stjärnbilder innan den försvinner i solens strålar på hösten. Den står i opposition den 1 juli och har då magnituden 9,5. Hos oss syns Pallas bäst på kvällshimlen frampå sensommaren, då våra nätter åter blivit mörka.

(3) Juno rör sig under årets första halva i Orions och Tvillingarnas stjärnbilder. Den syns på kvällshimlen under vintern, våren och försommaren innan den försvinner i solljuset. I år står Juno inte i opposition men har vid årets början magnituden 7,9.

(4) Vesta vandrar under året genom Tvillingarnas, Kräftans, Lejonets, Jungfruns och Vågens stjärnbilder. Den står i opposition den 6 januari och har då magnituden 6,3. Under hela vintern, våren och försommaren syns Vesta på vår kvällshimmel innan den försvinner i solens strålar. I december kan vi åter se Vesta, lågt i öster i gryningen.

På vintern och våren kan man även se (9) Metis i Lejonets stjärnbild.
På sensommaren, hösten och förvintern syns (7) Iris i Vädurens och Oxens stjärnbilder, (6) Hebe och (15) Eunomia i Skyttens, Stenbockens och Vattumannens stjärnbilder, (68) Leto i Valfiskens och Vattumannens stjärnbilder, (44) Nysa i Tvillingarnas stjärnbild och (20) Massalia i Kräftans stjärnbild.