Bryt dig ur en ram Åter till: kalendern hemsidan

Partiell solförmörkelse den 1 juni 2011
Solförmörkelsen är synlig i norra Skandinavien, nordöstra Ryssland, Kina, Japan, Grönland, Arktis samt norra Kanada.

Kontakttiderna är, sett från Kiruna (sommartid):
         Kiruna        Abisko        Riksgränsen     Karesuando      Treriksröset
            Pro- Sol-      Pro- Sol-      Pro- Sol-      Pro- Sol-      Pro- Sol-
        t m s cent höjd  t m s cent höjd  t m s cent höjd  t m s cent höjd  t m s cent höjd
   Början 22:43:12  0  2  22:43:41  0  3  22:44:02  0  3  22:41:23  0  3  22:42:05  0  3
   Max   23:32:17 58  1  23:32:55 58  1  23:33:19 57  2  23:30:38  58  1  23:31:32 58  2
   Slutet 24:20:53  0  0  24:21:39  0  1  24:22:04  0  1  24:19:27  0  1  24:20:32  0  1
   

Fred Espenak's informationssida om förmörkelsen
Översiktskarta

Till sist en varning: var rädd om ögonen! Att titta på solen då den inte är totalt förmörkad kräver säkra solfilter. Mer info här:

Säkra observationer av solen och förmörkelsen (pdf, svenska)
Säkra solobservationer (svenska)
MrEclipse om solfilter
Säkra solobservationer (engelska)


Beräkna förmörkelsen för din egen stad

Ort:   Latitud:   Longitud:   Höjd ö.h.: m   Tidszon: (tim. fr. Greenwich)

solförmörkelse         Magnitud:     Yttäckning:     Sol/måne förh.:
Totala fasen -         Varaktighet:     Djup:    
  Lokal tid höjd ö.h. azimut PosV Hor PosV
1:a kontakten  
2:a kontakten  
Maximal förmörkelse  
3:e kontakten  
4:e kontakten  

Uppskattat Delta-T   sek

           
Vill du veta de exakta tiderna för förmörkelsen sett just från din ort? Denna sida kan beräkna detta åt dig.

Vid starten görs beräkningar för Stockholm, Sverige, men du kan välja bland ett antal svenska städer. Dessutom kan du skriva in latitud och longitud för vilken plats som helst i hela världen.

Anm:
Latitud och longitud måste skrivas in i grader och decimaler
(t.ex. för latitud 45°24' skriv 45.4) med tecken.
Latituder norr om ekvatorn och longituder öster
om Greenwich har teckent + (plus).
Latituder söder om ekvatorn och longituder väster
om Greenwich har teckent - (minus).
Tidszonen måste vara i timmar fråm Greenwich Mean Time (GMT eller UT), + (plus)-tecken om österur,- (minus)-tecken om västerut.
T.ex. i Sverige på sommaren är skillnaden 2 timmar (sommartid!), så värdet som skall skrivas in är +2.
Om höjd ö.h. är negativ så betyder detta att solen är under horisonten och att kontakten inte är synlig från denna ort.
Observera att ingen kontroll görs på inmatade värden.
Kontrollera att de är riktiga och hör ihop.