Jupitermånarna 2014

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2014. I år och nästa år förmörkar och ockulterar Jupitermånarna även varandra.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec
Jupitermånarnas ömsesidiga förmörkelser och ockultationer

Jupitermånarna i januari 2014

Datum Tid Måne Händelse Jan 1 22:22 II Skuggpassage börjar Jan 1 22:34 II Passage börjar Jan 2 1:04 II Skuggpassage slutar Jan 2 1:16 II Passage slutar Jan 3 19:21 II Ockultation slutar Jan 3 22:03 IV Skuggpassage börjar Jan 3 22:30 IV Passage börjar Jan 4 1:27 IV Skuggpassage slutar Jan 4 1:57 IV Passage slutar Jan 4 7:05 I Förmörkelse börjar Jan 4 7:13 III Skuggpassage börjar Jan 4 7:23 III Passage börjar Jan 5 4:13 I Skuggpassage börjar Jan 5 4:14 I Passage börjar Jan 5 6:28 I Skuggpassage slutar Jan 5 6:29 I Passage slutar Jan 6 1:33 I Ockultation börjar Jan 6 3:49 I Förmörkelse slutar Jan 6 22:40 I Passage börjar Jan 6 22:42 I Skuggpassage börjar Jan 7 0:55 I Passage slutar Jan 7 0:57 I Skuggpassage slutar Jan 7 5:48 II Ockultation börjar Jan 7 19:59 I Ockultation börjar Jan 7 20:59 III Ockultation börjar Jan 7 22:18 I Förmörkelse slutar Jan 8 0:22 III Förmörkelse slutar Jan 8 19:21 I Passage slutar Jan 8 19:25 I Skuggpassage slutar Jan 9 0:48 II Passage börjar Jan 9 0:58 II Skuggpassage börjar Jan 9 3:30 II Passage slutar Jan 9 3:41 II Skuggpassage slutar Jan 10 18:54 II Ockultation börjar Jan 10 21:50 II Förmörkelse slutar Jan 12 3:44 IV Ockultation börjar Jan 12 5:58 I Passage börjar Jan 12 6:08 I Skuggpassage börjar Jan 13 3:17 I Ockultation börjar Jan 13 5:44 I Förmörkelse slutar Jan 14 0:24 I Passage börjar Jan 14 0:36 I Skuggpassage börjar Jan 14 2:39 I Passage slutar Jan 14 2:51 I Skuggpassage slutar Jan 14 21:43 I Ockultation börjar Jan 15 0:12 I Förmörkelse slutar Jan 15 0:14 III Ockultation börjar Jan 15 4:23 III Förmörkelse slutar Jan 15 18:50 I Passage börjar Jan 15 19:05 I Skuggpassage börjar Jan 15 21:05 I Passage slutar Jan 15 21:20 I Skuggpassage slutar Jan 16 3:03 II Passage börjar Jan 16 3:35 II Skuggpassage börjar Jan 16 5:45 II Passage slutar Jan 16 6:17 II Skuggpassage slutar Jan 16 18:41 I Förmörkelse slutar Jan 17 21:08 II Ockultation börjar Jan 18 0:26 II Förmörkelse slutar Jan 18 18:23 III Skuggpassage slutar Jan 19 7:42 I Passage börjar Jan 19 8:02 I Skuggpassage börjar Jan 19 18:52 II Passage slutar Jan 19 19:35 II Skuggpassage slutar Jan 20 5:01 I Ockultation börjar Jan 20 7:38 I Förmörkelse slutar Jan 20 19:37 IV Skuggpassage slutar Jan 21 2:08 I Passage börjar Jan 21 2:31 I Skuggpassage börjar Jan 21 4:23 I Passage slutar Jan 21 4:46 I Skuggpassage slutar Jan 21 23:27 I Ockultation börjar Jan 22 2:07 I Förmörkelse slutar Jan 22 3:31 III Ockultation börjar Jan 22 20:34 I Passage börjar Jan 22 20:59 I Skuggpassage börjar Jan 22 22:49 I Passage slutar Jan 22 23:15 I Skuggpassage slutar Jan 23 5:19 II Passage börjar Jan 23 6:11 II Skuggpassage börjar Jan 23 8:00 II Passage slutar Jan 23 17:53 I Ockultation börjar Jan 23 20:36 I Förmörkelse slutar Jan 24 17:15 I Passage slutar Jan 24 17:43 I Skuggpassage slutar Jan 24 23:23 II Ockultation börjar Jan 25 3:01 II Förmörkelse slutar Jan 25 17:12 III Passage börjar Jan 25 19:10 III Skuggpassage börjar Jan 25 20:22 III Passage slutar Jan 25 22:23 III Skuggpassage slutar Jan 26 18:27 II Passage börjar Jan 26 19:29 II Skuggpassage börjar Jan 26 21:08 II Passage slutar Jan 26 22:12 II Skuggpassage slutar Jan 27 6:46 I Ockultation börjar Jan 28 3:52 I Passage börjar Jan 28 4:25 I Skuggpassage börjar Jan 28 6:07 I Passage slutar Jan 28 6:41 I Skuggpassage slutar Jan 28 18:01 IV Ockultation börjar Jan 28 21:26 IV Ockultation slutar Jan 28 23:17 IV Förmörkelse börjar Jan 29 1:12 I Ockultation börjar Jan 29 2:54 IV Förmörkelse slutar Jan 29 4:02 I Förmörkelse slutar Jan 29 6:50 III Ockultation börjar Jan 29 22:19 I Passage börjar Jan 29 22:54 I Skuggpassage börjar Jan 30 0:34 I Passage slutar Jan 30 1:09 I Skuggpassage slutar Jan 30 7:35 II Passage börjar Jan 30 19:38 I Ockultation börjar Jan 30 22:31 I Förmörkelse slutar Jan 31 16:45 I Passage börjar Jan 31 17:23 I Skuggpassage börjar Jan 31 19:00 I Passage slutar Jan 31 19:38 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i februari 2014

Datum Tid Måne Händelse Feb 1 1:39 II Ockultation börjar Feb 1 5:38 II Förmörkelse slutar Feb 1 16:59 I Förmörkelse slutar Feb 1 20:33 III Passage börjar Feb 1 23:10 III Skuggpassage börjar Feb 1 23:43 III Passage slutar Feb 2 2:24 III Skuggpassage slutar Feb 2 20:44 II Passage börjar Feb 2 22:05 II Skuggpassage börjar Feb 2 23:26 II Passage slutar Feb 3 0:48 II Skuggpassage slutar Feb 4 5:38 I Passage börjar Feb 4 6:20 I Skuggpassage börjar Feb 4 7:53 I Passage slutar Feb 4 18:56 II Förmörkelse slutar Feb 5 2:58 I Ockultation börjar Feb 5 5:57 I Förmörkelse slutar Feb 5 16:23 III Förmörkelse slutar Feb 6 0:04 I Passage börjar Feb 6 0:49 I Skuggpassage börjar Feb 6 2:20 I Passage slutar Feb 6 3:04 I Skuggpassage slutar Feb 6 3:11 IV Passage börjar Feb 6 6:36 IV Passage slutar Feb 6 21:24 I Ockultation börjar Feb 7 0:25 I Förmörkelse slutar Feb 7 18:31 I Passage börjar Feb 7 19:17 I Skuggpassage börjar Feb 7 20:46 I Passage slutar Feb 7 21:33 I Skuggpassage slutar Feb 8 3:58 II Ockultation börjar Feb 8 18:54 I Förmörkelse slutar Feb 8 23:58 III Passage börjar Feb 9 3:08 III Passage slutar Feb 9 3:10 III Skuggpassage börjar Feb 9 6:25 III Skuggpassage slutar Feb 9 23:03 II Passage börjar Feb 10 0:42 II Skuggpassage börjar Feb 10 1:45 II Passage slutar Feb 10 3:25 II Skuggpassage slutar Feb 11 7:24 I Passage börjar Feb 11 17:08 II Ockultation börjar Feb 11 21:33 II Förmörkelse slutar Feb 12 4:44 I Ockultation börjar Feb 12 7:52 I Förmörkelse slutar Feb 12 16:50 III Ockultation slutar Feb 12 17:08 III Förmörkelse börjar Feb 12 20:24 III Förmörkelse slutar Feb 13 1:51 I Passage börjar Feb 13 2:44 I Skuggpassage börjar Feb 13 4:06 I Passage slutar Feb 13 4:59 I Skuggpassage slutar Feb 13 16:43 II Skuggpassage slutar Feb 13 23:11 I Ockultation börjar Feb 14 2:20 I Förmörkelse slutar Feb 14 17:19 IV Förmörkelse börjar Feb 14 20:18 I Passage börjar Feb 14 21:04 IV Förmörkelse slutar Feb 14 21:12 I Skuggpassage börjar Feb 14 22:33 I Passage slutar Feb 14 23:28 I Skuggpassage slutar Feb 15 6:18 II Ockultation börjar Feb 15 17:38 I Ockultation börjar Feb 15 20:49 I Förmörkelse slutar Feb 16 3:27 III Passage börjar Feb 16 6:37 III Passage slutar Feb 16 7:10 III Skuggpassage börjar Feb 16 17:00 I Passage slutar Feb 16 17:57 I Skuggpassage slutar Feb 17 1:25 II Passage börjar Feb 17 3:18 II Skuggpassage börjar Feb 17 4:06 II Passage slutar Feb 17 6:01 II Skuggpassage slutar Feb 18 19:30 II Ockultation börjar Feb 19 0:10 II Förmörkelse slutar Feb 19 6:32 I Ockultation börjar Feb 19 17:10 III Ockultation börjar Feb 19 20:21 III Ockultation slutar Feb 19 21:08 III Förmörkelse börjar Feb 20 0:25 III Förmörkelse slutar Feb 20 3:39 I Passage börjar Feb 20 4:39 I Skuggpassage börjar Feb 20 5:54 I Passage slutar Feb 20 6:55 I Skuggpassage slutar Feb 20 17:18 II Passage slutar Feb 20 19:19 II Skuggpassage slutar Feb 21 0:59 I Ockultation börjar Feb 21 4:16 I Förmörkelse slutar Feb 21 22:06 I Passage börjar Feb 21 23:07 I Skuggpassage börjar Feb 22 0:22 I Passage slutar Feb 22 1:23 I Skuggpassage slutar Feb 22 18:33 IV Passage börjar Feb 22 19:27 I Ockultation börjar Feb 22 21:59 IV Passage slutar Feb 22 22:44 I Förmörkelse slutar Feb 23 4:08 IV Skuggpassage börjar Feb 23 7:00 III Passage börjar Feb 23 17:36 I Skuggpassage börjar Feb 23 18:49 I Passage slutar Feb 23 19:52 I Skuggpassage slutar Feb 24 3:49 II Passage börjar Feb 24 5:54 II Skuggpassage börjar Feb 24 6:30 II Passage slutar Feb 24 17:13 I Förmörkelse slutar Feb 25 21:54 II Ockultation börjar Feb 26 2:47 II Förmörkelse slutar Feb 26 20:46 III Ockultation börjar Feb 26 23:57 III Ockultation slutar Feb 27 1:09 III Förmörkelse börjar Feb 27 4:26 III Förmörkelse slutar Feb 27 5:28 I Passage börjar Feb 27 6:34 I Skuggpassage börjar Feb 27 17:01 II Passage börjar Feb 27 19:12 II Skuggpassage börjar Feb 27 19:43 II Passage slutar Feb 27 21:56 II Skuggpassage slutar Feb 28 2:49 I Ockultation börjar Feb 28 6:11 I Förmörkelse slutar Feb 28 23:56 I Passage börjar

Jupitermånarna i mars 2014

Datum Tid Måne Händelse Mar 1 1:03 I Skuggpassage börjar Mar 1 2:11 I Passage slutar Mar 1 3:19 I Skuggpassage slutar Mar 1 21:16 I Ockultation börjar Mar 2 0:39 I Förmörkelse slutar Mar 2 18:24 I Passage börjar Mar 2 18:26 III Skuggpassage slutar Mar 2 19:31 I Skuggpassage börjar Mar 2 20:39 I Passage slutar Mar 2 21:47 I Skuggpassage slutar Mar 3 0:45 IV Ockultation börjar Mar 3 4:14 IV Ockultation slutar Mar 3 6:14 II Passage börjar Mar 3 19:08 I Förmörkelse slutar Mar 5 0:21 II Ockultation börjar Mar 5 5:24 II Förmörkelse slutar Mar 6 0:27 III Ockultation börjar Mar 6 3:38 III Ockultation slutar Mar 6 5:09 III Förmörkelse börjar Mar 6 19:28 II Passage börjar Mar 6 21:48 II Skuggpassage börjar Mar 6 22:10 II Passage slutar Mar 7 0:32 II Skuggpassage slutar Mar 7 4:39 I Ockultation börjar Mar 8 1:47 I Passage börjar Mar 8 2:58 I Skuggpassage börjar Mar 8 4:02 I Passage slutar Mar 8 5:14 I Skuggpassage slutar Mar 8 18:42 II Förmörkelse slutar Mar 8 23:07 I Ockultation börjar Mar 9 2:34 I Förmörkelse slutar Mar 9 17:32 III Passage slutar Mar 9 19:09 III Skuggpassage börjar Mar 9 20:15 I Passage börjar Mar 9 21:27 I Skuggpassage börjar Mar 9 22:27 III Skuggpassage slutar Mar 9 22:30 I Passage slutar Mar 9 23:43 I Skuggpassage slutar Mar 10 17:35 I Ockultation börjar Mar 10 21:03 I Förmörkelse slutar Mar 11 18:12 I Skuggpassage slutar Mar 11 22:11 IV Skuggpassage börjar Mar 12 2:06 IV Skuggpassage slutar Mar 12 2:50 II Ockultation börjar Mar 13 4:12 III Ockultation börjar Mar 13 21:58 II Passage börjar Mar 14 0:24 II Skuggpassage börjar Mar 14 0:39 II Passage slutar Mar 14 3:08 II Skuggpassage slutar Mar 15 3:39 I Passage börjar Mar 15 4:53 I Skuggpassage börjar Mar 15 21:20 II Förmörkelse slutar Mar 16 0:59 I Ockultation börjar Mar 16 4:30 I Förmörkelse slutar Mar 16 18:08 III Passage börjar Mar 16 21:20 III Passage slutar Mar 16 22:07 I Passage börjar Mar 16 23:09 III Skuggpassage börjar Mar 16 23:22 I Skuggpassage börjar Mar 17 0:22 I Passage slutar Mar 17 1:38 I Skuggpassage slutar Mar 17 2:28 III Skuggpassage slutar Mar 17 19:27 I Ockultation börjar Mar 17 22:58 I Förmörkelse slutar Mar 18 17:51 I Skuggpassage börjar Mar 18 18:51 I Passage slutar Mar 18 20:07 I Skuggpassage slutar Mar 19 5:21 II Ockultation börjar Mar 19 21:08 IV Ockultation slutar Mar 21 0:29 II Passage börjar Mar 21 3:00 II Skuggpassage börjar Mar 21 3:10 II Passage slutar Mar 22 18:38 II Ockultation börjar Mar 22 23:58 II Förmörkelse slutar Mar 23 2:52 I Ockultation börjar Mar 23 22:01 III Passage börjar Mar 24 0:00 I Passage börjar Mar 24 1:14 III Passage slutar Mar 24 1:18 I Skuggpassage börjar Mar 24 2:16 I Passage slutar Mar 24 3:09 III Skuggpassage börjar Mar 24 3:34 I Skuggpassage slutar Mar 24 19:02 II Skuggpassage slutar Mar 24 21:21 I Ockultation börjar Mar 25 0:53 I Förmörkelse slutar Mar 25 18:29 I Passage börjar Mar 25 19:46 I Skuggpassage börjar Mar 25 20:45 I Passage slutar Mar 25 22:03 I Skuggpassage slutar Mar 26 19:22 I Förmörkelse slutar Mar 27 20:28 III Förmörkelse slutar Mar 28 3:02 II Passage börjar Mar 28 4:13 IV Passage börjar Mar 28 20:15 IV Skuggpassage slutar Mar 29 21:13 II Ockultation börjar Mar 30 2:36 II Förmörkelse slutar Mar 31 1:55 I Passage börjar Mar 31 1:58 III Passage börjar Mar 31 3:13 I Skuggpassage börjar Mar 31 4:11 I Passage slutar Mar 31 18:53 II Skuggpassage börjar Mar 31 19:01 II Passage slutar Mar 31 21:37 II Skuggpassage slutar Mar 31 23:15 I Ockultation börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i april 2014

Datum Tid Måne Händelse Apr 1 2:49 I Förmörkelse slutar Apr 1 20:24 I Passage börjar Apr 1 21:42 I Skuggpassage börjar Apr 1 22:40 I Passage slutar Apr 1 23:58 I Skuggpassage slutar Apr 2 21:17 I Förmörkelse slutar Apr 3 18:27 I Skuggpassage slutar Apr 3 19:08 III Ockultation slutar Apr 3 21:08 III Förmörkelse börjar Apr 4 0:29 III Förmörkelse slutar Apr 5 23:30 IV Förmörkelse börjar Apr 5 23:51 II Ockultation börjar Apr 6 3:35 IV Förmörkelse slutar Apr 7 3:51 I Passage börjar Apr 7 18:56 II Passage börjar Apr 7 21:29 II Skuggpassage börjar Apr 7 21:38 II Passage slutar Apr 8 0:13 II Skuggpassage slutar Apr 8 1:11 I Ockultation börjar Apr 8 22:20 I Passage börjar Apr 8 23:37 I Skuggpassage börjar Apr 9 0:35 I Passage slutar Apr 9 1:54 I Skuggpassage slutar Apr 9 18:33 II Förmörkelse slutar Apr 9 19:40 I Ockultation börjar Apr 9 23:12 I Förmörkelse slutar Apr 10 19:05 I Passage slutar Apr 10 19:57 III Ockultation börjar Apr 10 20:23 I Skuggpassage slutar Apr 10 23:12 III Ockultation slutar Apr 11 1:07 III Förmörkelse börjar Apr 13 2:30 II Ockultation börjar Apr 13 22:26 IV Passage börjar Apr 14 2:07 IV Passage slutar Apr 14 21:34 II Passage börjar Apr 15 0:04 II Skuggpassage börjar Apr 15 0:16 II Passage slutar Apr 15 2:49 II Skuggpassage slutar Apr 15 3:07 I Ockultation börjar Apr 16 0:16 I Passage börjar Apr 16 1:33 I Skuggpassage börjar Apr 16 2:32 I Passage slutar Apr 16 3:50 I Skuggpassage slutar Apr 16 21:11 II Förmörkelse slutar Apr 16 21:36 I Ockultation börjar Apr 17 1:07 I Förmörkelse slutar Apr 17 18:46 I Passage börjar Apr 17 20:02 I Skuggpassage börjar Apr 17 21:02 I Passage slutar Apr 17 22:18 I Skuggpassage slutar Apr 18 0:04 III Ockultation börjar Apr 18 3:20 III Ockultation slutar Apr 18 19:36 I Förmörkelse slutar Apr 21 19:09 III Skuggpassage börjar Apr 21 22:32 III Skuggpassage slutar Apr 22 0:13 II Passage börjar Apr 22 2:39 II Skuggpassage börjar Apr 22 2:56 II Passage slutar Apr 22 21:44 IV Förmörkelse slutar Apr 23 2:14 I Passage börjar Apr 23 23:33 I Ockultation börjar Apr 23 23:49 II Förmörkelse slutar Apr 24 3:02 I Förmörkelse slutar Apr 24 20:44 I Passage börjar Apr 24 21:57 I Skuggpassage börjar Apr 24 23:00 I Passage slutar Apr 25 0:14 I Skuggpassage slutar Apr 25 21:31 I Förmörkelse slutar Apr 28 21:39 III Passage slutar Apr 28 23:09 III Skuggpassage börjar Apr 29 2:33 III Skuggpassage slutar Apr 29 2:54 II Passage börjar Apr 30 21:13 IV Passage slutar Apr 30 21:17 II Ockultation börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i maj 2014

Datum Tid Måne Händelse Maj 1 1:31 I Ockultation börjar Maj 1 2:28 II Förmörkelse slutar Maj 1 22:42 I Passage börjar Maj 1 23:53 I Skuggpassage börjar Maj 2 0:58 I Passage slutar Maj 2 2:10 I Skuggpassage slutar Maj 2 20:01 I Ockultation börjar Maj 2 21:17 II Skuggpassage slutar Maj 2 23:26 I Förmörkelse slutar Maj 3 19:28 I Passage slutar Maj 3 20:38 I Skuggpassage slutar Maj 5 22:36 III Passage börjar Maj 6 1:54 III Passage slutar Maj 8 0:02 II Ockultation börjar Maj 9 0:41 I Passage börjar Maj 9 1:16 IV Ockultation börjar Maj 9 1:48 I Skuggpassage börjar Maj 9 20:32 III Förmörkelse slutar Maj 9 21:07 II Skuggpassage börjar Maj 9 21:41 II Passage slutar Maj 9 21:59 I Ockultation börjar Maj 9 23:52 II Skuggpassage slutar Maj 10 1:21 I Förmörkelse slutar Maj 10 20:17 I Skuggpassage börjar Maj 10 21:28 I Passage slutar Maj 10 22:34 I Skuggpassage slutar Maj 11 19:49 I Förmörkelse slutar Maj 16 20:18 III Ockultation slutar Maj 16 21:06 III Förmörkelse börjar Maj 16 21:42 II Passage börjar Maj 16 23:42 II Skuggpassage börjar Maj 16 23:59 I Ockultation börjar Maj 17 0:25 II Passage slutar Maj 17 0:32 III Förmörkelse slutar Maj 17 21:11 I Passage börjar Maj 17 22:12 I Skuggpassage börjar Maj 17 22:21 IV Skuggpassage börjar Maj 17 23:28 I Passage slutar Maj 18 0:29 I Skuggpassage slutar Maj 18 21:03 II Förmörkelse slutar Maj 18 21:44 I Förmörkelse slutar Maj 23 21:18 III Ockultation börjar Maj 24 0:26 II Passage börjar Maj 24 0:39 III Ockultation slutar Maj 24 1:06 III Förmörkelse börjar Maj 24 23:11 I Passage börjar Maj 25 0:08 I Skuggpassage börjar Maj 25 20:28 I Ockultation börjar Maj 25 21:05 IV Ockultation börjar Maj 25 23:39 I Förmörkelse slutar Maj 25 23:41 II Förmörkelse slutar Maj 26 1:07 IV Ockultation slutar Maj 26 20:54 I Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juni 2014

Datum Tid Måne Händelse Jun 1 21:49 II Ockultation börjar Jun 1 22:28 I Ockultation börjar Jun 2 21:59 I Passage slutar Jun 2 22:49 I Skuggpassage slutar Jun 3 22:36 III Skuggpassage slutar Jun 9 0:29 I Ockultation börjar Jun 9 21:44 I Passage börjar Jun 9 22:27 I Skuggpassage börjar Jun 10 0:01 I Passage slutar Jun 10 21:57 I Förmörkelse slutar Jun 10 22:06 II Passage slutar Jun 10 23:08 III Skuggpassage börjar Jun 10 23:30 II Skuggpassage slutar Jun 10 23:43 III Passage slutar Jun 11 23:43 IV Förmörkelse börjar Jun 16 23:45 I Passage börjar Jun 17 23:18 II Skuggpassage börjar Jun 17 23:51 I Förmörkelse slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juli 2014

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juli

Jupitermånarna i augusti 2014

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i augusti

Jupitermånarna i september 2014

Datum Tid Måne Händelse Sep 24 3:03 I Skuggpassage börjar Sep 29 2:38 II Passage börjar Sep 29 3:10 IV Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i oktober 2014

Datum Tid Måne Händelse Okt 3 2:44 I Passage slutar Okt 6 3:14 II Skuggpassage börjar Okt 8 3:22 II Ockultation slutar Okt 9 3:57 I Förmörkelse börjar Okt 10 2:24 I Passage börjar Okt 10 3:35 I Skuggpassage slutar Okt 11 2:52 III Passage slutar Okt 16 3:08 IV Passage börjar Okt 17 3:11 I Skuggpassage börjar Okt 17 4:20 I Passage börjar Okt 18 2:21 III Skuggpassage slutar Okt 18 3:25 III Passage börjar Okt 18 3:47 I Ockultation slutar Okt 22 3:29 II Förmörkelse börjar Okt 24 3:02 II Passage slutar Okt 24 4:40 IV Förmörkelse slutar Okt 25 2:13 I Förmörkelse börjar Okt 25 2:42 III Skuggpassage börjar Okt 26 1:50 I Skuggpassage slutar Okt 26 3:03 I Passage slutar Okt 29 1:16 III Ockultation slutar Okt 31 2:48 II Passage börjar Okt 31 3:10 II Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i november 2014

Datum Tid Måne Händelse Nov 1 4:06 I Förmörkelse börjar Nov 2 1:26 I Skuggpassage börjar Nov 2 2:40 I Passage börjar Nov 2 2:52 IV Passage slutar Nov 2 3:43 I Skuggpassage slutar Nov 2 4:58 I Passage slutar Nov 3 2:08 I Ockultation slutar Nov 5 1:41 III Ockultation börjar Nov 5 5:21 III Ockultation slutar Nov 7 2:52 II Skuggpassage börjar Nov 7 5:26 II Passage börjar Nov 9 3:15 II Ockultation slutar Nov 9 3:19 I Skuggpassage börjar Nov 9 4:34 I Passage börjar Nov 10 4:03 I Ockultation slutar Nov 11 1:20 I Passage slutar Nov 12 0:33 III Förmörkelse börjar Nov 12 4:11 III Förmörkelse slutar Nov 12 5:41 III Ockultation börjar Nov 14 5:28 II Skuggpassage börjar Nov 16 0:26 II Förmörkelse börjar Nov 16 5:12 I Skuggpassage börjar Nov 16 5:48 II Ockultation slutar Nov 17 2:22 I Förmörkelse börjar Nov 17 5:56 I Ockultation slutar Nov 18 0:14 II Passage slutar Nov 18 0:56 I Passage börjar Nov 18 1:57 I Skuggpassage slutar Nov 18 3:13 I Passage slutar Nov 18 4:18 IV Skuggpassage börjar Nov 19 0:24 I Ockultation slutar Nov 19 4:31 III Förmörkelse börjar Nov 23 3:00 II Förmörkelse börjar Nov 23 3:13 III Passage slutar Nov 24 4:15 I Förmörkelse börjar Nov 24 23:52 II Passage börjar Nov 25 0:14 II Skuggpassage slutar Nov 25 1:33 I Skuggpassage börjar Nov 25 2:47 II Passage slutar Nov 25 2:47 I Passage börjar Nov 25 3:51 I Skuggpassage slutar Nov 25 5:04 I Passage slutar Nov 26 2:17 I Ockultation slutar Nov 27 4:29 IV Ockultation slutar Nov 30 2:08 III Skuggpassage slutar Nov 30 3:24 III Passage börjar Nov 30 5:33 II Förmörkelse börjar

Jupitermånarna i december 2014

Datum Tid Måne Händelse Dec 1 6:09 I Förmörkelse börjar Dec 1 23:57 II Skuggpassage börjar Dec 2 2:23 II Passage börjar Dec 2 2:50 II Skuggpassage slutar Dec 2 3:26 I Skuggpassage börjar Dec 2 4:38 I Passage börjar Dec 2 5:18 II Passage slutar Dec 2 5:44 I Skuggpassage slutar Dec 3 0:37 I Förmörkelse börjar Dec 3 4:08 I Ockultation slutar Dec 4 0:02 II Ockultation slutar Dec 4 0:12 I Skuggpassage slutar Dec 4 1:23 I Passage slutar Dec 5 3:07 IV Skuggpassage slutar Dec 7 2:28 III Skuggpassage börjar Dec 7 6:06 III Skuggpassage slutar Dec 9 2:32 II Skuggpassage börjar Dec 9 4:52 II Passage börjar Dec 9 5:19 I Skuggpassage börjar Dec 9 5:26 II Skuggpassage slutar Dec 9 6:28 I Passage börjar Dec 10 2:31 I Förmörkelse börjar Dec 10 5:58 I Ockultation slutar Dec 10 23:48 I Skuggpassage börjar Dec 11 0:39 III Ockultation slutar Dec 11 0:55 I Passage börjar Dec 11 2:05 I Skuggpassage slutar Dec 11 2:28 II Ockultation slutar Dec 11 3:12 I Passage slutar Dec 12 0:25 I Ockultation slutar Dec 13 5:49 IV Förmörkelse börjar Dec 14 6:26 III Skuggpassage börjar Dec 16 5:08 II Skuggpassage börjar Dec 16 7:13 I Skuggpassage börjar Dec 17 4:25 I Förmörkelse börjar Dec 17 23:55 II Förmörkelse börjar Dec 18 0:02 III Förmörkelse slutar Dec 18 0:38 III Ockultation börjar Dec 18 1:41 I Skuggpassage börjar Dec 18 2:43 I Passage börjar Dec 18 3:58 I Skuggpassage slutar Dec 18 4:18 III Ockultation slutar Dec 18 4:51 II Ockultation slutar Dec 18 5:00 I Passage slutar Dec 18 22:53 I Förmörkelse börjar Dec 19 2:14 I Ockultation slutar Dec 19 22:26 I Skuggpassage slutar Dec 19 23:27 II Passage slutar Dec 19 23:27 I Passage slutar Dec 22 1:33 IV Passage börjar Dec 22 6:19 IV Passage slutar Dec 24 6:18 I Förmörkelse börjar Dec 25 0:22 III Förmörkelse börjar Dec 25 2:28 II Förmörkelse börjar Dec 25 3:34 I Skuggpassage börjar Dec 25 4:01 III Förmörkelse slutar Dec 25 4:12 III Ockultation börjar Dec 25 4:30 I Passage börjar Dec 25 5:51 I Skuggpassage slutar Dec 25 6:47 I Passage slutar Dec 25 7:12 II Ockultation slutar Dec 26 0:47 I Förmörkelse börjar Dec 26 4:01 I Ockultation slutar Dec 26 22:02 I Skuggpassage börjar Dec 26 22:55 II Passage börjar Dec 26 22:57 I Passage börjar Dec 26 23:57 II Skuggpassage slutar Dec 27 0:19 I Skuggpassage slutar Dec 27 1:14 I Passage slutar Dec 27 1:50 II Passage slutar Dec 27 22:28 I Ockultation slutar Dec 29 23:48 IV Förmörkelse börjar Dec 30 4:41 IV Förmörkelse slutar

Jupitermånarnas ömsesidiga ockultationer och förmörkelser 2014 (och 2015)

1 = Io, 2 = Europa, 3 = Ganymedes, 4 = Callisto, f = förmörkelse, o = ockultation Exempel: 1f2 = Io förmörkar Europa 3o2 = Ganymedes ockulterar Europa Ljusfall = hur många procent av ljusstyrkan som försvinner hos den förmörkade månen Magn-ändring = hur mycket magnituden ändras hos den förmörkade månen Avstånd till Jupiters rand = avståndet i bågsekunder från den förmörkade eller ockulterade månen till Jupiters rand Avstånd till andra månen = avståndet i bågsekunder mellan de två månarna(anges bara för förmörkelser) SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme Datum Händelse Börjar Slutar Ljusfall Magn Avstånd till t m s t m s % ändring Jup rand andra månen " " Okt 7 3f4 0:30:00 1:45:06 28 0.35 98 32 Okt 31 4f3 3:26:31 5:37:45 72 1.39 232 48 Nov 2 4o1 6:53:16 7:12:07 55 0.87 34 Nov 19 4o2 8:34:19 8:41:02 54 0.84 92 Nov 26 2f4 22:32:29 23:07:50 41 0.58 4 64 Dec 6 3o1 23:11:17 23:19:08 38 0.52 86 Dec 14 3o1 2:06:54 2:15:55 34 0.45 96 Dec 14 3o1 21:54:58 22:53:58 41 0.57 93 Dec 17 2f3 3:24:05 3:40:43 27 0.34 210 38 Dec 20 2o1 6:31:14 6:51:33 38 0.52 98 Dec 21 4f1 4:13:05 4:32:29 64 1.11 100 80 Dec 21 3o1 5:11:41 5:23:04 33 0.43 103 Dec 22 3o1 3:05:48 3:20:10 35 0.46 104 Dec 22 4f1 6:20:42 6:28:32 27 0.34 90 89 Dec 23 2o1 19:58:59 20:15:25 33 0.44 101 Dec 24 2f3 7:24:22 7:45:44 42 0.59 210 32 Dec 25 2f3 10:20:02 11:45:25 25 0.31 45 20 Dec 27 2o1 9:21:14 9:35:09 30 0.38 104 Dec 28 3o1 8:39:28 8:57:38 36 0.48 104 Dec 29 3o1 6:24:04 6:33:44 26 0.32 103 Dec 30 2o1 22:37:51 22:50:05 27 0.34 105