Jupitermånarna 2015

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2015. I år och förra året förmörkar och ockulterar Jupitermånarna även varandra.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec
Jupitermånarnas ömsesidiga förmörkelser och ockultationer

Jupitermånarna i januari 2015

Datum Tid Måne Händelse Jan 1 4:20 III Förmörkelse börjar Jan 1 5:02 II Förmörkelse börjar Jan 1 5:27 I Skuggpassage börjar Jan 1 6:16 I Passage börjar Jan 2 2:41 I Förmörkelse börjar Jan 2 5:48 I Ockultation slutar Jan 2 23:39 II Skuggpassage börjar Jan 2 23:55 I Skuggpassage börjar Jan 3 0:43 I Passage börjar Jan 3 1:16 II Passage börjar Jan 3 2:13 I Skuggpassage slutar Jan 3 2:34 II Skuggpassage slutar Jan 3 3:00 I Passage slutar Jan 3 4:11 II Passage slutar Jan 4 0:14 I Ockultation slutar Jan 4 21:57 III Skuggpassage slutar Jan 4 22:40 II Ockultation slutar Jan 5 0:59 III Passage slutar Jan 7 21:34 IV Passage slutar Jan 8 7:20 I Skuggpassage börjar Jan 8 7:35 II Förmörkelse börjar Jan 9 4:35 I Förmörkelse börjar Jan 9 7:33 I Ockultation slutar Jan 10 1:49 I Skuggpassage börjar Jan 10 2:15 II Skuggpassage börjar Jan 10 2:28 I Passage börjar Jan 10 3:35 II Passage börjar Jan 10 4:06 I Skuggpassage slutar Jan 10 4:45 I Passage slutar Jan 10 5:10 II Skuggpassage slutar Jan 10 6:30 II Passage slutar Jan 10 23:03 I Förmörkelse börjar Jan 11 2:00 I Ockultation slutar Jan 11 22:16 III Skuggpassage börjar Jan 11 22:34 I Skuggpassage slutar Jan 11 23:11 I Passage slutar Jan 12 0:44 III Passage börjar Jan 12 0:56 II Ockultation slutar Jan 12 1:55 III Skuggpassage slutar Jan 12 4:22 III Passage slutar Jan 15 22:43 IV Förmörkelse slutar Jan 15 22:54 IV Ockultation börjar Jan 16 3:40 IV Ockultation slutar Jan 16 6:29 I Förmörkelse börjar Jan 17 3:42 I Skuggpassage börjar Jan 17 4:12 I Passage börjar Jan 17 4:52 II Skuggpassage börjar Jan 17 5:52 II Passage börjar Jan 17 5:59 I Skuggpassage slutar Jan 17 6:29 I Passage slutar Jan 17 7:46 II Skuggpassage slutar Jan 18 0:57 I Förmörkelse börjar Jan 18 3:44 I Ockultation slutar Jan 18 22:11 I Skuggpassage börjar Jan 18 22:38 I Passage börjar Jan 18 23:25 II Förmörkelse börjar Jan 19 0:28 I Skuggpassage slutar Jan 19 0:55 I Passage slutar Jan 19 2:15 III Skuggpassage börjar Jan 19 3:11 II Ockultation slutar Jan 19 4:05 III Passage börjar Jan 19 5:54 III Skuggpassage slutar Jan 19 7:43 III Passage slutar Jan 19 22:10 I Ockultation slutar Jan 20 21:04 II Skuggpassage slutar Jan 20 21:55 II Passage slutar Jan 22 21:24 III Ockultation slutar Jan 24 4:12 IV Skuggpassage börjar Jan 24 5:36 I Skuggpassage börjar Jan 24 5:56 I Passage börjar Jan 24 7:20 IV Passage börjar Jan 24 7:28 II Skuggpassage börjar Jan 24 7:53 I Skuggpassage slutar Jan 25 2:52 I Förmörkelse börjar Jan 25 5:29 I Ockultation slutar Jan 26 0:04 I Skuggpassage börjar Jan 26 0:22 I Passage börjar Jan 26 1:58 II Förmörkelse börjar Jan 26 2:21 I Skuggpassage slutar Jan 26 2:39 I Passage slutar Jan 26 5:24 II Ockultation slutar Jan 26 6:13 III Skuggpassage börjar Jan 26 7:22 III Passage börjar Jan 26 21:20 I Förmörkelse börjar Jan 26 23:55 I Ockultation slutar Jan 27 20:46 II Skuggpassage börjar Jan 27 20:50 I Skuggpassage slutar Jan 27 21:04 I Passage slutar Jan 27 21:16 II Passage börjar Jan 27 23:41 II Skuggpassage slutar Jan 28 0:11 II Passage slutar Jan 29 20:13 III Förmörkelse börjar Jan 30 0:41 III Ockultation slutar Jan 31 7:30 I Skuggpassage börjar Jan 31 7:39 I Passage börjar

Jupitermånarna i februari 2015

Datum Tid Måne Händelse Feb 1 4:46 I Förmörkelse börjar Feb 1 7:12 I Ockultation slutar Feb 2 1:58 I Skuggpassage börjar Feb 2 2:05 I Passage börjar Feb 2 4:15 I Skuggpassage slutar Feb 2 4:22 I Passage slutar Feb 2 4:32 II Förmörkelse börjar Feb 2 7:37 II Ockultation slutar Feb 2 23:14 I Förmörkelse börjar Feb 3 1:38 I Ockultation slutar Feb 3 20:26 I Skuggpassage börjar Feb 3 20:31 I Passage börjar Feb 3 22:44 I Skuggpassage slutar Feb 3 22:48 I Passage slutar Feb 3 23:22 II Skuggpassage börjar Feb 3 23:31 II Passage börjar Feb 4 2:17 II Skuggpassage slutar Feb 4 2:26 II Passage slutar Feb 4 20:04 I Ockultation slutar Feb 5 20:44 II Ockultation slutar Feb 6 0:12 III Förmörkelse börjar Feb 6 3:56 III Ockultation slutar Feb 8 6:38 I Ockultation börjar Feb 9 3:48 I Passage börjar Feb 9 3:52 I Skuggpassage börjar Feb 9 6:05 I Passage slutar Feb 9 6:09 I Skuggpassage slutar Feb 9 6:58 II Ockultation börjar Feb 9 21:29 IV Passage börjar Feb 9 22:12 IV Skuggpassage börjar Feb 10 1:04 I Ockultation börjar Feb 10 2:14 IV Passage slutar Feb 10 3:02 IV Skuggpassage slutar Feb 10 3:27 I Förmörkelse slutar Feb 10 22:14 I Passage börjar Feb 10 22:20 I Skuggpassage börjar Feb 11 0:31 I Passage slutar Feb 11 0:37 I Skuggpassage slutar Feb 11 1:46 II Passage börjar Feb 11 1:59 II Skuggpassage börjar Feb 11 4:41 II Passage slutar Feb 11 4:54 II Skuggpassage slutar Feb 11 19:30 I Ockultation börjar Feb 11 21:56 I Förmörkelse slutar Feb 12 18:57 I Passage slutar Feb 12 19:06 I Skuggpassage slutar Feb 12 20:05 II Ockultation börjar Feb 12 23:15 II Förmörkelse slutar Feb 13 3:34 III Ockultation börjar Feb 13 7:52 III Förmörkelse slutar Feb 16 5:32 I Passage börjar Feb 16 5:46 I Skuggpassage börjar Feb 16 7:49 I Passage slutar Feb 16 20:47 III Passage slutar Feb 16 21:47 III Skuggpassage slutar Feb 17 2:48 I Ockultation börjar Feb 17 5:22 I Förmörkelse slutar Feb 17 23:58 I Passage börjar Feb 18 0:14 I Skuggpassage börjar Feb 18 2:15 I Passage slutar Feb 18 2:32 I Skuggpassage slutar Feb 18 3:12 IV Ockultation börjar Feb 18 4:01 II Passage börjar Feb 18 4:36 II Skuggpassage börjar Feb 18 6:56 II Passage slutar Feb 18 7:31 II Skuggpassage slutar Feb 18 21:14 I Ockultation börjar Feb 18 23:51 I Förmörkelse slutar Feb 19 18:24 I Passage börjar Feb 19 18:43 I Skuggpassage börjar Feb 19 20:41 I Passage slutar Feb 19 21:00 I Skuggpassage slutar Feb 19 22:19 II Ockultation börjar Feb 20 1:49 II Förmörkelse slutar Feb 20 6:50 III Ockultation börjar Feb 20 18:19 I Förmörkelse slutar Feb 21 20:04 II Passage slutar Feb 21 20:50 II Skuggpassage slutar Feb 23 7:16 I Passage börjar Feb 23 7:40 I Skuggpassage börjar Feb 23 20:26 III Passage börjar Feb 23 22:07 III Skuggpassage börjar Feb 24 0:04 III Passage slutar Feb 24 1:46 III Skuggpassage slutar Feb 24 4:33 I Ockultation börjar Feb 24 7:17 I Förmörkelse slutar Feb 25 1:42 I Passage börjar Feb 25 2:09 I Skuggpassage börjar Feb 25 3:59 I Passage slutar Feb 25 4:26 I Skuggpassage slutar Feb 25 6:18 II Passage börjar Feb 25 7:12 II Skuggpassage börjar Feb 25 22:59 I Ockultation börjar Feb 26 1:45 I Förmörkelse slutar Feb 26 20:08 I Passage börjar Feb 26 20:37 I Skuggpassage börjar Feb 26 21:01 IV Skuggpassage slutar Feb 26 22:25 I Passage slutar Feb 26 22:54 I Skuggpassage slutar Feb 27 0:33 II Ockultation börjar Feb 27 4:24 II Förmörkelse slutar Feb 27 20:14 I Förmörkelse slutar Feb 28 19:27 II Passage börjar Feb 28 20:31 II Skuggpassage börjar Feb 28 22:21 II Passage slutar Feb 28 23:26 II Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i mars 2015

Datum Tid Måne Händelse Mar 2 17:41 II Förmörkelse slutar Mar 2 23:46 III Passage börjar Mar 3 2:06 III Skuggpassage börjar Mar 3 3:24 III Passage slutar Mar 3 5:45 III Skuggpassage slutar Mar 3 6:18 I Ockultation börjar Mar 4 3:27 I Passage börjar Mar 4 4:03 I Skuggpassage börjar Mar 4 5:44 I Passage slutar Mar 4 6:20 I Skuggpassage slutar Mar 5 0:44 I Ockultation börjar Mar 5 3:40 I Förmörkelse slutar Mar 5 21:53 I Passage börjar Mar 5 22:31 I Skuggpassage börjar Mar 6 0:10 I Passage slutar Mar 6 0:49 I Skuggpassage slutar Mar 6 2:50 II Ockultation börjar Mar 6 6:59 II Förmörkelse slutar Mar 6 17:38 IV Ockultation börjar Mar 6 19:11 I Ockultation börjar Mar 6 19:49 III Förmörkelse slutar Mar 6 22:09 I Förmörkelse slutar Mar 6 22:27 IV Ockultation slutar Mar 6 23:54 IV Förmörkelse börjar Mar 7 4:46 IV Förmörkelse slutar Mar 7 18:37 I Passage slutar Mar 7 19:17 I Skuggpassage slutar Mar 7 21:45 II Passage börjar Mar 7 23:08 II Skuggpassage börjar Mar 8 0:40 II Passage slutar Mar 8 2:03 II Skuggpassage slutar Mar 9 20:16 II Förmörkelse slutar Mar 10 3:10 III Passage börjar Mar 10 6:06 III Skuggpassage börjar Mar 10 6:48 III Passage slutar Mar 11 5:13 I Passage börjar Mar 11 5:57 I Skuggpassage börjar Mar 12 2:31 I Ockultation börjar Mar 12 5:35 I Förmörkelse slutar Mar 12 23:39 I Passage börjar Mar 13 0:26 I Skuggpassage börjar Mar 13 1:56 I Passage slutar Mar 13 2:43 I Skuggpassage slutar Mar 13 5:08 II Ockultation börjar Mar 13 20:57 I Ockultation börjar Mar 13 23:49 III Förmörkelse slutar Mar 14 0:04 I Förmörkelse slutar Mar 14 18:06 I Passage börjar Mar 14 18:55 I Skuggpassage börjar Mar 14 20:23 I Passage slutar Mar 14 21:12 I Skuggpassage slutar Mar 15 0:05 II Passage börjar Mar 15 1:45 II Skuggpassage börjar Mar 15 2:31 IV Passage börjar Mar 15 3:00 II Passage slutar Mar 15 4:40 II Skuggpassage slutar Mar 15 18:32 I Förmörkelse slutar Mar 16 18:17 II Ockultation börjar Mar 16 22:51 II Förmörkelse slutar Mar 17 6:37 III Passage börjar Mar 18 17:58 II Skuggpassage slutar Mar 19 4:18 I Ockultation börjar Mar 20 1:26 I Passage börjar Mar 20 2:21 I Skuggpassage börjar Mar 20 3:44 I Passage slutar Mar 20 4:38 I Skuggpassage slutar Mar 20 20:24 III Ockultation börjar Mar 20 22:45 I Ockultation börjar Mar 21 0:03 III Ockultation slutar Mar 21 0:08 III Förmörkelse börjar Mar 21 1:59 I Förmörkelse slutar Mar 21 3:48 III Förmörkelse slutar Mar 21 19:53 I Passage börjar Mar 21 20:49 I Skuggpassage börjar Mar 21 22:11 I Passage slutar Mar 21 23:07 I Skuggpassage slutar Mar 22 2:27 II Passage börjar Mar 22 4:21 II Skuggpassage börjar Mar 22 5:22 II Passage slutar Mar 22 20:27 I Förmörkelse slutar Mar 23 17:57 IV Förmörkelse börjar Mar 23 20:38 II Ockultation börjar Mar 23 22:48 IV Förmörkelse slutar Mar 24 1:27 II Förmörkelse slutar Mar 25 18:33 II Passage slutar Mar 25 20:34 II Skuggpassage slutar Mar 26 6:06 I Ockultation börjar Mar 27 3:15 I Passage börjar Mar 27 4:15 I Skuggpassage börjar Mar 27 5:32 I Passage slutar Mar 27 23:57 III Ockultation börjar Mar 28 0:34 I Ockultation börjar Mar 28 3:37 III Ockultation slutar Mar 28 3:54 I Förmörkelse slutar Mar 28 4:08 III Förmörkelse börjar Mar 28 21:42 I Passage börjar Mar 28 22:44 I Skuggpassage börjar Mar 28 23:59 I Passage slutar Mar 29 1:01 I Skuggpassage slutar Mar 29 4:52 II Passage börjar Mar 29 19:01 I Ockultation börjar Mar 29 22:22 I Förmörkelse slutar Mar 30 18:27 I Passage slutar Mar 30 19:30 I Skuggpassage slutar Mar 30 23:02 II Ockultation börjar Mar 31 4:02 II Förmörkelse slutar Mar 31 21:42 III Skuggpassage slutar Mar 31 22:57 IV Passage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i april 2015

Datum Tid Måne Händelse Apr 1 4:14 IV Skuggpassage börjar Apr 1 20:16 II Skuggpassage börjar Apr 1 20:59 II Passage slutar Apr 1 23:11 II Skuggpassage slutar Apr 3 5:04 I Passage börjar Apr 4 2:24 I Ockultation börjar Apr 4 3:36 III Ockultation börjar Apr 4 5:49 I Förmörkelse slutar Apr 4 23:32 I Passage börjar Apr 5 0:39 I Skuggpassage börjar Apr 5 1:49 I Passage slutar Apr 5 2:56 I Skuggpassage slutar Apr 5 20:51 I Ockultation börjar Apr 6 0:17 I Förmörkelse slutar Apr 6 19:08 I Skuggpassage börjar Apr 6 20:17 I Passage slutar Apr 6 21:25 I Skuggpassage slutar Apr 7 1:28 II Ockultation börjar Apr 7 18:46 I Förmörkelse slutar Apr 7 21:02 III Passage slutar Apr 7 22:02 III Skuggpassage börjar Apr 8 1:41 III Skuggpassage slutar Apr 8 20:32 II Passage börjar Apr 8 22:53 II Skuggpassage börjar Apr 8 23:26 II Passage slutar Apr 9 0:52 IV Ockultation börjar Apr 9 1:47 II Skuggpassage slutar Apr 9 5:43 IV Ockultation slutar Apr 10 19:56 II Förmörkelse slutar Apr 11 4:15 I Ockultation börjar Apr 12 1:23 I Passage börjar Apr 12 2:34 I Skuggpassage börjar Apr 12 3:40 I Passage slutar Apr 12 4:51 I Skuggpassage slutar Apr 12 22:43 I Ockultation börjar Apr 13 2:12 I Förmörkelse slutar Apr 13 19:51 I Passage börjar Apr 13 21:03 I Skuggpassage börjar Apr 13 22:08 I Passage slutar Apr 13 23:20 I Skuggpassage slutar Apr 14 3:56 II Ockultation börjar Apr 14 20:41 I Förmörkelse slutar Apr 14 21:09 III Passage börjar Apr 15 0:47 III Passage slutar Apr 15 2:01 III Skuggpassage börjar Apr 15 23:02 II Passage börjar Apr 16 1:29 II Skuggpassage börjar Apr 16 1:56 II Passage slutar Apr 16 4:23 II Skuggpassage slutar Apr 17 22:16 IV Skuggpassage börjar Apr 17 22:32 II Förmörkelse slutar Apr 18 3:01 IV Skuggpassage slutar Apr 18 19:47 III Förmörkelse slutar Apr 19 3:15 I Passage börjar Apr 19 4:29 I Skuggpassage börjar Apr 20 0:35 I Ockultation börjar Apr 20 4:08 I Förmörkelse slutar Apr 20 21:43 I Passage börjar Apr 20 22:58 I Skuggpassage börjar Apr 21 0:00 I Passage slutar Apr 21 1:15 I Skuggpassage slutar Apr 21 19:03 I Ockultation börjar Apr 21 22:36 I Förmörkelse slutar Apr 22 0:58 III Passage börjar Apr 22 4:37 III Passage slutar Apr 22 19:44 I Skuggpassage slutar Apr 23 1:34 II Passage börjar Apr 23 4:05 II Skuggpassage börjar Apr 23 4:28 II Passage slutar Apr 24 19:43 II Ockultation börjar Apr 25 1:08 II Förmörkelse slutar Apr 25 20:06 III Förmörkelse börjar Apr 25 22:48 IV Ockultation slutar Apr 25 23:46 III Förmörkelse slutar Apr 26 20:18 II Skuggpassage slutar Apr 27 2:29 I Ockultation börjar Apr 27 23:36 I Passage börjar Apr 28 0:53 I Skuggpassage börjar Apr 28 1:54 I Passage slutar Apr 28 3:10 I Skuggpassage slutar Apr 28 20:57 I Ockultation börjar Apr 29 0:31 I Förmörkelse slutar Apr 29 19:21 I Skuggpassage börjar Apr 29 20:22 I Passage slutar Apr 29 21:39 I Skuggpassage slutar Apr 30 4:08 II Passage börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i maj 2015

Datum Tid Måne Händelse Maj 1 22:17 II Ockultation börjar Maj 2 3:45 II Förmörkelse slutar Maj 2 22:34 III Ockultation slutar Maj 3 0:06 III Förmörkelse börjar Maj 3 3:45 III Förmörkelse slutar Maj 3 20:00 II Skuggpassage börjar Maj 3 20:20 II Passage slutar Maj 3 22:54 II Skuggpassage slutar Maj 4 21:01 IV Skuggpassage slutar Maj 5 1:31 I Passage börjar Maj 5 2:48 I Skuggpassage börjar Maj 5 3:49 I Passage slutar Maj 5 22:52 I Ockultation börjar Maj 6 2:26 I Förmörkelse slutar Maj 6 20:00 I Passage börjar Maj 6 21:17 I Skuggpassage börjar Maj 6 22:17 I Passage slutar Maj 6 23:34 I Skuggpassage slutar Maj 7 20:55 I Förmörkelse slutar Maj 9 0:53 II Ockultation börjar Maj 9 22:54 III Ockultation börjar Maj 10 2:34 III Ockultation slutar Maj 10 20:03 II Passage börjar Maj 10 22:36 II Skuggpassage börjar Maj 10 22:57 II Passage slutar Maj 11 1:29 II Skuggpassage slutar Maj 12 3:26 I Passage börjar Maj 13 0:08 IV Förmörkelse börjar Maj 13 0:48 I Ockultation börjar Maj 13 21:39 III Skuggpassage slutar Maj 13 21:55 I Passage börjar Maj 13 23:12 I Skuggpassage börjar Maj 14 0:13 I Passage slutar Maj 14 1:29 I Skuggpassage slutar Maj 14 22:50 I Förmörkelse slutar Maj 15 19:58 I Skuggpassage slutar Maj 17 2:58 III Ockultation börjar Maj 17 22:41 II Passage börjar Maj 18 1:12 II Skuggpassage börjar Maj 18 1:35 II Passage slutar Maj 19 22:16 II Förmörkelse slutar Maj 20 2:44 I Ockultation börjar Maj 20 20:37 III Passage slutar Maj 20 21:59 III Skuggpassage börjar Maj 20 22:37 IV Passage börjar Maj 20 23:52 I Passage börjar Maj 21 1:07 I Skuggpassage börjar Maj 21 1:38 III Skuggpassage slutar Maj 21 2:10 I Passage slutar Maj 21 21:13 I Ockultation börjar Maj 22 0:45 I Förmörkelse slutar Maj 22 20:39 I Passage slutar Maj 22 21:53 I Skuggpassage slutar Maj 25 1:21 II Passage börjar Maj 27 0:53 II Förmörkelse slutar Maj 27 21:06 III Passage börjar Maj 28 0:46 III Passage slutar Maj 28 1:50 I Passage börjar Maj 28 1:58 III Skuggpassage börjar Maj 28 23:11 I Ockultation börjar Maj 29 21:31 I Skuggpassage börjar Maj 29 22:37 I Passage slutar Maj 29 22:54 IV Förmörkelse slutar Maj 29 23:48 I Skuggpassage slutar Maj 30 21:08 I Förmörkelse slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juni 2015

Datum Tid Måne Händelse Jun 2 22:14 II Ockultation börjar Jun 4 1:18 III Passage börjar Jun 4 22:33 II Skuggpassage slutar Jun 5 1:09 I Ockultation börjar Jun 5 22:17 I Passage börjar Jun 5 23:26 I Skuggpassage börjar Jun 6 0:35 I Passage slutar Jun 6 1:44 I Skuggpassage slutar Jun 6 22:31 IV Passage slutar Jun 6 23:03 I Förmörkelse slutar Jun 7 23:43 III Förmörkelse slutar Jun 10 0:58 II Ockultation börjar Jun 11 22:16 II Skuggpassage börjar Jun 11 23:00 II Passage slutar Jun 12 1:08 II Skuggpassage slutar Jun 13 0:16 I Passage börjar Jun 14 0:58 I Förmörkelse slutar Jun 14 22:08 I Skuggpassage slutar Jun 14 23:26 III Ockultation slutar Jun 15 0:03 III Förmörkelse börjar Jun 18 22:50 II Passage börjar Jun 20 23:36 I Ockultation börjar Jun 21 23:04 I Passage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juli 2015

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juli

Jupitermånarna i augusti 2015

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i augusti

Jupitermånarna i september 2015

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i september

Jupitermånarna i oktober 2015

Datum Tid Måne Händelse Okt 19 4:22 IV Skuggpassage börjar Okt 29 4:50 I Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i november 2015

Datum Tid Måne Händelse Nov 1 4:28 II Skuggpassage slutar Nov 5 4:27 I Skuggpassage börjar Nov 6 4:53 I Ockultation slutar Nov 8 4:12 II Skuggpassage börjar Nov 9 5:14 III Passage slutar Nov 10 4:19 II Ockultation slutar Nov 13 3:28 I Förmörkelse börjar Nov 14 3:05 I Skuggpassage slutar Nov 14 4:11 I Passage slutar Nov 16 4:58 III Skuggpassage slutar Nov 20 5:21 I Förmörkelse börjar Nov 21 2:42 I Skuggpassage börjar Nov 21 3:52 I Passage börjar Nov 21 4:58 I Skuggpassage slutar Nov 21 6:07 I Passage slutar Nov 22 3:15 I Ockultation slutar Nov 22 3:26 IV Passage börjar Nov 23 5:26 III Skuggpassage börjar Nov 24 4:29 II Förmörkelse börjar Nov 26 3:48 II Passage slutar Nov 27 3:40 III Ockultation slutar Nov 28 4:35 I Skuggpassage börjar Nov 28 5:47 I Passage börjar Nov 29 5:11 I Ockultation slutar Nov 30 2:32 I Passage slutar Nov 30 4:23 IV Förmörkelse slutar

Jupitermånarna i december 2015

Datum Tid Måne Händelse Dec 3 3:39 II Passage börjar Dec 3 4:01 II Skuggpassage slutar Dec 3 6:26 II Passage slutar Dec 4 2:51 III Förmörkelse slutar Dec 4 4:25 III Ockultation börjar Dec 5 6:28 I Skuggpassage börjar Dec 6 3:36 I Förmörkelse börjar Dec 7 2:11 I Passage börjar Dec 7 3:13 I Skuggpassage slutar Dec 7 4:26 I Passage slutar Dec 10 3:46 II Skuggpassage börjar Dec 10 6:16 II Passage börjar Dec 10 6:36 II Skuggpassage slutar Dec 11 3:21 III Förmörkelse börjar Dec 11 6:49 III Förmörkelse slutar Dec 12 4:10 II Ockultation slutar Dec 13 5:29 I Förmörkelse börjar Dec 14 2:50 I Skuggpassage börjar Dec 14 4:04 I Passage börjar Dec 14 5:06 I Skuggpassage slutar Dec 14 6:19 I Passage slutar Dec 15 1:38 III Passage slutar Dec 15 3:27 I Ockultation slutar Dec 17 6:20 II Skuggpassage börjar Dec 17 6:55 IV Ockultation börjar Dec 19 1:28 II Förmörkelse börjar Dec 19 6:43 II Ockultation slutar Dec 21 4:43 I Skuggpassage börjar Dec 21 5:57 I Passage börjar Dec 21 6:59 I Skuggpassage slutar Dec 22 1:51 I Förmörkelse börjar Dec 22 2:18 III Passage börjar Dec 22 5:20 I Ockultation slutar Dec 22 5:32 III Passage slutar Dec 23 1:27 I Skuggpassage slutar Dec 23 2:40 I Passage slutar Dec 25 4:13 IV Skuggpassage börjar Dec 26 4:02 II Förmörkelse börjar Dec 28 1:02 II Skuggpassage slutar Dec 28 3:26 II Passage slutar Dec 28 6:36 I Skuggpassage börjar Dec 29 1:13 III Skuggpassage börjar Dec 29 3:44 I Förmörkelse börjar Dec 29 4:39 III Skuggpassage slutar Dec 29 6:09 III Passage börjar Dec 29 7:12 I Ockultation slutar Dec 30 1:04 I Skuggpassage börjar Dec 30 2:16 I Passage börjar Dec 30 3:20 I Skuggpassage slutar Dec 30 4:31 I Passage slutar Dec 31 1:39 I Ockultation slutar

Jupitermånarnas ömsesidiga ockultationer och förmörkelser 2015 (och 2014)

1 = Io, 2 = Europa, 3 = Ganymedes, 4 = Callisto, f = förmörkelse, o = ockultation Exempel: 1f2 = Io förmörkar Europa 3o2 = Ganymedes ockulterar Europa Ljusfall = hur många procent av ljusstyrkan som försvinner hos den förmörkade månen Magn-ändring = hur mycket magnituden ändras hos den förmörkade månen Avstånd till Jupiters rand = avståndet i bågsekunder från den förmörkade eller ockulterade månen till Jupiters rand Avstånd till andra månen = avståndet i bågsekunder mellan de två månarna(anges bara för förmörkelser) SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme Datum Händelse Börjar Slutar Ljusfall Magn Avstånd till t m s t m s % ändring Jup rand andra månen " " Jan 8 2f3 4:18:14 5:13:34 25 0.31 69 14 Jan 19 3o2 3:31:04 3:36:36 35 0.47 7 Jan 21 2f1 4:47:39 4:57:18 28 0.35 110 10 Jan 23 4f1 17:20:17 17:31:20 46 0.67 98 31 Jan 24 2f1 18:03:36 18:12:53 31 0.41 110 8 Jan 24 4f1 19:47:50 20:01:32 64 1.11 103 28 Jan 25 4f2 5:29:06 5:47:22 28 0.35 188 24 Jan 26 3o2 6:12:55 6:18:34 35 0.46 14 Jan 28 2f1 7:17:50 7:26:50 35 0.47 110 5 Jan 28 2o1 7:44:04 7:51:26 24 0.30 108 Jan 29 1f3 17:10:33 17:16:43 25 0.31 46 12 Jan 31 2f1 20:31:47 20:40:30 39 0.54 109 3 Jan 31 2o1 20:48:09 20:55:20 26 0.32 108 Febr 1 1f4 22:45:24 22:54:03 30 0.38 47 11 Febr 2 3f4 2:32:47 2:46:29 28 0.35 82 14 Febr 2 1o2 4:29:31 4:33:07 39 0.54 3 Febr 2 3f1 19:17:18 19:24:31 36 0.49 68 5 Febr 5 1o2 17:27:47 17:31:21 36 0.48 5 Febr 5 1f3 19:55:41 20:02:38 36 0.48 52 1 Febr 7 2o1 22:54:30 23:01:24 30 0.39 106 Febr 7 2f1 22:57:01 23:05:14 47 0.68 106 2 Febr 9 1o2 6:26:08 6:29:37 31 0.41 7 Febr 9 3o1 21:56:05 22:01:29 27 0.34 55 Febr 9 3f1 22:06:06 22:13:20 41 0.57 51 7 Febr 12 1o2 19:24:33 19:27:57 26 0.33 9 Febr 12 1f3 22:43:43 22:51:25 45 0.64 57 12 Febr 15 2o1 0:59:46 1:06:26 35 0.47 104 Febr 15 2f1 1:20:03 1:27:51 54 0.85 101 8 Febr 17 3o1 0:18:59 0:24:28 34 0.45 44 Febr 17 3f1 0:52:37 0:59:49 41 0.57 33 19 Febr 18 2f4 6:48:13 6:57:00 33 0.44 -9 36 Febr 20 1o3 0:48:07 0:54:30 28 0.35 72 Febr 20 1f3 1:34:55 1:43:25 54 0.84 62 22 Febr 22 2o1 3:04:37 3:11:02 41 0.57 101 Febr 22 2f1 3:41:28 3:48:51 56 0.90 96 14 Febr 23 3o2 16:58:25 17:03:49 29 0.37 42 Febr 23 3f2 18:09:39 18:16:44 35 0.46 60 34 Febr 24 3o1 2:42:00 2:47:30 41 0.57 32 Febr 24 3f1 3:37:51 3:44:54 41 0.57 15 30 Febr 25 2f1 16:51:30 16:58:41 56 0.90 92 17 Febr 26 4f2 23:43:54 23:52:47 58 0.95 10 59 Febr 27 1o3 3:16:53 3:23:54 28 0.36 81 Febr 27 1f3 4:31:11 4:40:40 59 0.97 66 30 Febr 27 4f3 5:27:46 5:38:55 41 0.58 54 68 Mars 1 2o1 5:09:33 5:15:42 42 0.59 97 Mars 1 2f1 6:01:36 6:08:34 56 0.90 89 20 Mars 2 3f2 21:22:05 21:29:52 35 0.47 73 46 Mars 3 3o1 5:05:32 5:10:60 41 0.57 20 Mars 3 3f1 6:21:56 6:28:49 41 0.57 -4 41 Mars 4 2o1 18:12:02 18:18:01 42 0.59 95 Mars 4 2f1 19:11:07 19:17:53 54 0.85 86 23 Mars 6 1f2 2:14:13 2:18:21 28 0.36 8 32 Mars 6 1o3 5:50:28 5:58:07 28 0.36 88 Mars 10 3f2 0:35:29 0:43:37 35 0.47 85 55 Mars 11 2o1 20:17:54 20:23:32 37 0.50 91 Mars 11 2f1 21:29:50 21:36:10 47 0.69 78 28 Mars 13 1f2 4:26:55 4:31:24 36 0.49 9 37 Mars 14 1f3 0:16:16 0:43:41 42 0.59 49 22 Mars 16 4o2 2:33:32 2:44:11 53 0.81 171 Mars 17 3f2 3:49:11 3:57:20 35 0.47 95 63 Mars 18 2o1 22:24:41 22:29:55 30 0.38 87 Mars 18 2f1 23:47:47 23:53:37 38 0.52 71 34 Mars 23 1f2 19:46:38 19:51:29 44 0.63 11 44 Mars 26 2f1 2:05:07 2:10:24 29 0.37 64 38 Mars 28 2f3 20:02:32 20:11:32 32 0.42 174 62 Mars 30 1f2 22:00:11 22:05:13 44 0.63 13 46 Apr 4 2f3 23:22:32 23:31:51 46 0.66 168 68 Apr 7 1f2 0:14:05 0:19:15 44 0.63 16 48 Apr 12 2f3 2:41:15 2:50:37 61 1.01 161 72 Apr 14 1f2 2:28:20 2:33:36 44 0.63 18 48 Apr 14 3o1 20:04:45 20:09:13 19 0.23 12 Apr 18 4o3 2:27:45 2:37:01 60 1.00 89 Maj 1 1f2 20:05:43 20:11:07 44 0.63 27 46 Maj 8 1f2 22:21:26 22:26:53 41 0.57 30 44 Maj 16 1f2 0:37:38 0:43:07 37 0.50 34 41 Juni 4 2o1 22:53:31 22:57:23 35 0.47 31 Juni 18 3o1 21:57:20 22:06:16 40 0.55 75 Juli 18 1o2 20:37:56 20:45:05 24 0.30 75