Astronomiska händelser 1999

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 1999

åter till hemsidan
 d  t m

 2 03:49  Fullmåne
 9 15:22  Månen i 3:e kvarteret
 17 16:46  Nymåne
 24 20:15  Månen i 1:a kvarteret
 31 17:06  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen (102%), synlig i Asien,
        Australien, nordöstra Europa, östra Afrika och Alaska.
        Synlig i Sverige.

 11 13   Månen fjärmast, avstånd 404830 km
 26 22   Månen närmast, avstånd 369258 km

 3 03   Månen 9° S om Pollux
 3 14   Solen närmast
 4 08   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 5 16   Månen 0,2° N om Regulus. Ockultation, synlig i östra Asien, Japan,
        och på Hawaii.
 8 23   Mars 4° N om Spica
 9 20   Månen 7° N om Spica
 9 21   Månen 3° N om Mars
 13 19   Månen 10° N om Antares
 19 09   Månen 2° N om Venus
 22 00   Månen 1,8° S om Jupiter
 22 09   Neptunus i konjunktion med solen
 24 07   Månen 2° S om Saturnus
 26 12   Månen 10° S om Pleiaderna (Alcyone)
 27 08   Månen 0,5° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i allra östligaste
        Asien, Japan, och Nordamerika.
 30 12   Månen 9° S om Pollux

Februari 1999

åter till hemsidan
 d  t m

 8 12:58  Månen i 3:e kvarteret
 16 07:39  Nymåne. Ringformig solförmörkelse, synlig i södra Afrika, Indonesien,
        Australien, Nya Guinea och Antarktis. Ringformig i Australien.
 23 03:43  Månen i 1:a kvarteret

 8 10   Månen fjärmast, avstånd 404387 km
 20 16   Månen närmast, avstånd 368654 km

 2 02   Månen 0,3° N om Regulus. Ockultation, synlig i allra östligaste
        Nordamerika, Spanien, Nordafrika, och sydvästra Saudiarabien.
 2 03   Uranus i konjunktion med solen
 4 06   Merkurius i övre konjunktion med solen
 4 09   Vesta i opposition
 6 04   Månen 7° N om Spica
 7 05   Månen 3° N om Mars
 10 03   Månen 10° N om Antares
 18 07   Månen 1,8° S om Venus
 18 17   Månen 2° S om Jupiter
 20 16   Månen 3° S om Saturnus
 22 17   Månen 10° S om Pleiaderna (Alcyone)
 23 14   Månen 0,4° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i nordöstra Afrika,
        Mellanöstern, Centralasien, och Japan.
 23 21   Venus 0,1° N om Jupiter
 26 20   Månen 9° S om Pollux

Mars 1999

åter till hemsidan
 d  t m

 2 07:58  Fullmåne
 10 09:40  Månen i 3:e kvarteret
 17 19:48  Nymåne
 24 11:18  Månen i 1:a kvarteret
 31 23:49  Fullmåne

 8 06   Månen fjärmast, avstånd 404751 km
 20 01   Månen närmast, avstånd 363267 km

 1 11   Månen 0,2° N om Regulus. Ockultation, synlig i Japan, på Hawaii,
        och i Centralamerika.
 3 14   Merkurius i max östlig elongation, 18°
 5 13   Månen 7° N om Spica
 7 03   Månen 3° N om Mars
 9 11   Månen 10° N om Antares
 15 22   Eros i konjunktion med solen
 19 20   Merkurius i undre konjunktion med solen
 20 02   Månen 5° S om Venus
 20 04   Månen 3° S om Saturnus
 20 22   Venus 3° N om Saturnus
 21 02:46  Vårdagjämning
 22 00   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 22 19   Månen 0,6° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i USA, östra Kanada,
        Europa, och Mellanöstern. Synlig i Sverige.
 26 01   Månen 9° S om Pollux
 28 17   Månen 0,3° N om Regulus. Ockultation, synlig i södra Europa, samt
        centrala och sydöstra Asien.

April 1999

åter till hemsidan
 d  t m

 9 03:51  Månen i 3:e kvarteret
 16 05:22  Nymåne
 22 20:01  Månen i 1:a kvarteret
 30 15:55  Fullmåne

 4 23   Månen fjärmast, avstånd 405596 km
 17 06   Månen närmast, avstånd 358894 km

 1 07   Jupiter i konjunktion med solen
 1 20   Månen 7° N om Spica
 3 09   Månen 3° N om Mars
 5 19   Månen 10° N om Antares
 12 01   Venus 3° S om Pleiaderna (Alcyone)
 14 05   Månen 1,1° S om Merkurius. Ockultation, synlig i södra Australien,
        Nya Zeeland, och Antarktis.
 16 17   Merkurius i max västlig elongation, 27°
 18 08   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 18 22   Månen 7° S om Venus
 19 03   Månen 0,7° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i nordöstra Asien,
        Japan, Alaska, samt norra och mellersta Kanada.
 21 00   Pallas i konjunktion med solen
 21 21   Venus 7° N om Aldebaran
 22 07   Månen 9° S om Pollux
 22 17   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 24 19   Mars i opposition
 24 22   Månen 0,5° N om Regulus. Ockultation, synlig i mellersta och östra
        Nordamerika, Europa utom norra delen, och Nordafrika.
 27 12   Saturnus i konjunktion med solen
 29 03   Månen 7° N om Spica
 29 22   Månen 4° N om Mars

Maj 1999

åter till hemsidan
 d  t m

 8 18:28  Månen i 3:e kvarteret
 15 13:05  Nymåne
 22 06:34  Månen i 1:a kvarteret
 30 07:40  Fullmåne

 2 07   Månen fjärmast, avstånd 406277 km
 15 16   Månen närmast, avstånd 357093 km
 29 09   Månen fjärmast, avstånd 406398 km

 1 12   Merkurius 1,7° S om Jupiter
 1 18   Mars närmast jorden, 0,578473 a.e.
 3 01   Månen 9° N om Antares
 6     Eta Aquariderna i maximum
 13 06   Månen 4° S om Jupiter
 14 12   Månen 3° S om Saturnus
 14 14   Månen 4° S om Merkurius
 18 16   Månen 6° S om Venus
 19 15   Månen 9° S om Pollux
 22 04   Månen 0,7° N om Regulus. Ockultation, synlig i östligaste Ryssland,
        Nordamerika och Arktis.
 25 19   Merkurius i övre konjunktion med solen
 25 20   Juno i opposition
 26 08   Månen 7° N om Spica
 26 12   Månen 5° N om Mars
 30 07   Månen 9° N om Antares
 30 23   Venus 4° S om Pollux
 31 01   Pluto i opposition

Juni 1999

åter till hemsidan
 d  t m

 7 05:20  Månen i 3:e kvarteret
 13 20:03  Nymåne
 20 19:13  Månen i 1:a kvarteret
 28 22:37  Fullmåne

 13 02   Månen närmast, avstånd 358191 km
 25 17   Månen fjärmast, avstånd 405859 km

 10 01   Månen 4° S om Jupiter
 11 03   Månen 3° S om Saturnus
 11 13   Venus i max östlig elongation, 45°
 12 06   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 15 09   Månen 4° S om Merkurius
 16 00   Månen 9° S om Pollux
 17 04   Månen 2° S om Venus
 18 12   Månen 1,0° N om Regulus. Ockultation, synlig i Japan, nordöstra Asien,
        nordligaste Europa och Arktis. Synlig i norra Sverige i dagsljus.
 21 19   Merkurius 5° S om Pollux
 21 20:49  Sommarsolstånd
 22 15   Månen 7° N om Spica
 22 21   Månen 6° N om Mars
 26 14   Månen 9° N om Antares
 29 00   Merkurius i max östlig elongation, 26°

Juli 1999

åter till hemsidan
 d  t m

 6 12:57  Månen i 3:e kvarteret
 13 03:24  Nymåne
 20 10:00  Månen i 1:a kvarteret
 28 12:25  Fullmåne. Partiell månförmörkelse (40%), synlig i Antarktis, västra
        delarna av Nord- och Sydamerika, Australien och östra Asien.
        Ej synlig i Sverige.

 11 07   Månen närmast, avstånd 361777 km
 23 07   Månen fjärmast, avstånd 404925 km

 6 23   Solen fjärmast
 7 16   Månen 4° S om Jupiter
 8 16   Månen 3° S om Saturnus
 9 15   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 10 10   Månen 0,8° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i nordöstra Nordamerika,
        östra och norra Europa, samt norra Ryssland. Synlig i Sverige i dagsljus.
 13 08   Venus 1,5° S om Regulus
 14 10   Månen 3° N om Merkurius
 14 20   Venus lyser klarast
 15 22   Månen 1,1° N om Regulus. Ockultation, synlig i allra västligaste Europa.
 16 00   Månen 3° N om Venus
 19 22   Månen 7° N om Spica
 20 23   Månen 7° N om Mars
 23 21   Månen 9° N om Antares
 24 06   Ceres i konjunktion med solen
 26 11   Neptunus i opposition
 26 17   Merkurius i undre konjunktion med solen

Augusti 1999

åter till hemsidan
 d  t m

 4 18:27  Månen i 3:e kvarteret
 11 12:08  Nymåne. Total solförmörkelse, synlig i östra Nordamerika, Europa, Asien
        utom östligaste delen och norra Afrika. Total i Centraleuropa och
        sydvästra Asien. Synlig som partiell (50-80%) i Sverige.
 19 02:47  Månen i 1:a kvarteret
 27 00:48  Fullmåne

 8 01   Månen närmast, avstånd 366705 km
 20 00   Månen fjärmast, avstånd 404262 km

 4 03   Månen 4° S om Jupiter
 5 01   Månen 3° S om Saturnus
 5 22   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 6 17   Månen 0,8° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i nordöstra Asien och
        norra Kanada.
 7 20   Uranus i opposition
 9 20   Månen 8° S om Pollux
 10 04   Månen 1,2° N om Merkurius. Ockultation, synlig i Alaska och Arktis.
 10 17   Venus 8° S om Regulus
 13 05   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 14 15   Merkurius i max västlig elongation, 19°
 16 06   Månen 7° N om Spica
 18 13   Månen 7° N om Mars
 20 04   Månen 9° N om Antares
 20 13   Venus i undre konjunktion med solen
 26 13   Merkurius 10° N om Venus
 31 10   Månen 4° S om Jupiter

September 1999

åter till hemsidan
 d  t m

 2 23:17  Månen i 3:e kvarteret
 9 23:02  Nymåne
 17 21:06  Månen i 1:a kvarteret
 25 11:51  Fullmåne

 2 19   Månen närmast, avstånd 369820 km
 16 20   Månen fjärmast, avstånd 404392 km
 28 18   Månen närmast, avstånd 366251 km

 1 07   Månen 3° S om Saturnus
 2 03   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 2 23   Månen 0,8° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i norra och östra Europa,
        norra och centrala Asien, samt Alaska. Synlig i Sverige.
 6 03   Månen 8° S om Pollux
 7 17   Månen 8° N om Venus
 8 16   Merkurius i övre konjunktion med solen
 8 16   Månen 1,1° N om Regulus. Ockultation, synlig i Europa utom sydöstra delen.
        Synlig i Sverige i dagsljus.
 12 15   Månen 7° N om Spica
 16 11   Månen 7° N om Mars
 16 12   Månen 9° N om Antares
 17 08   Mars 3° N om Antares
 23 12:31  Höstdagjämning
 26 16   Venus lyser klarast
 27 14   Månen 4° S om Jupiter
 28 13   Månen 3° S om Saturnus
 29 09   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 30 05   Månen 1,0° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i allra nordligaste Ryssland
        och Europa, samt norra Kanada. Synlig i norra Sverige.
 30 17   Merkurius 1,7° N om Spica

Oktober 1999

åter till hemsidan
 d  t m

 2 05:02  Månen i 3:e kvarteret
 9 12:34  Nymåne
 17 16:00  Månen i 1:a kvarteret
 24 22:02  Fullmåne
 31 13:04  Månen i 3:e kvarteret

 14 15   Månen fjärmast, avstånd 405256 km
 26 14   Månen närmast, avstånd 360949 km

 3 09   Månen 8° S om Pollux
 5 18   Månen 5° N om Venus
 5 23   Månen 1,2° N om Regulus. Ockultation, synlig i delar av norra Kanada.
 8 23   Venus 3° S om Regulus
 11 04   Månen 7° N om Merkurius
 13 20   Månen 9° N om Antares
 15 14   Månen 5° N om Mars
 22   Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 22 04   Vesta i konjunktion med solen
 23 20   Jupiter i opposition
 24 18   Månen 4° S om Jupiter
 24 23   Merkurius i max östlig elongation, 24°
 25 19   Månen 2° S om Saturnus
 26 17   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 27 13   Månen 1,2° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i nordöstra Ryssland.
 30 15   Månen 8° S om Pollux
 31 01   Venus i max västlig elongation, 46°

November 1999

åter till hemsidan
 d  t m

 8 04:53  Nymåne
 16 10:03  Månen i 1:a kvarteret
 23 08:04  Fullmåne
 30 00:18  Månen i 3:e kvarteret

 11 07   Månen fjärmast, avstånd 406216 km
 23 23   Månen närmast, avstånd 357278 km

 2 04   Månen 1,4° N om Regulus
 4     Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 4 00   Månen 3° N om Venus
 6 05   Månen 7° N om Spica
 6 15   Saturnus i opposition
 10 03   Månen 9° N om Antares
 13 17   Månen 3° N om Mars
 15 23   Merkurius i undre konjunktion med solen
 18 06   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 20 23   Månen 4° S om Jupiter
 22 02   Månen 3° S om Saturnus
 23 04   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 23 23   Månen 1,3° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i allra nordligaste Kanada.
 26 22   Månen 8° S om Pollux
 28 15   Mars 1,7° S om Neptunus
 29 05   Venus 4° N om Spica
 29 10   Månen 1,7° N om Regulus

December 1999

åter till hemsidan
 d  t m

 7 23:32  Nymåne
 16 01:50  Månen i 1:a kvarteret
 22 18:31  Fullmåne
 29 15:04  Månen i 3:e kvarteret

 8 12   Månen fjärmast, avstånd 406624 km
 22 12   Månen närmast, avstånd 356654 km

 3 01   Pluto i konjunktion med solen
 3 02   Merkurius i max västlig elongation, 20°
 3 11   Månen 8° N om Spica
 3 22   Månen 3° N om Venus
 6 02   Månen 3° N om Merkurius
 12 20   Månen 0,6° N om Mars. Ockultation, synlig i nordöstra Sydamerika,
        östra USA, Centralamerika, nordvästra Afrika, och västra Europa.
 14 06   Mars 0,6° S om Uranus
 14 09   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 17 09   Merkurius 5° N om Antares
 18 07   Månen 4° S om Jupiter
 19 10   Månen 3° S om Saturnus
 20 15   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 21 10   Månen 1,3° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i Arktis.
 22 08:44  Vintersolstånd
 24 09   Månen 8° S om Pollux
 26 18   Månen 1,9° N om Regulus
 28 11   Juno i konjunktion med solen
 30 17   Månen 8° N om Spica