Astronomiska händelser 2010

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2010

åter till hemsidan
 d  t m

 7  11:39  Månen i 3:e kvarteret
 15  08:11  Nymåne. Ringformig solförmörkelse, synlig i södra och östra
        Europa, Afrika utom västra delen, Asien utom nordvästra
        delen, Indonesien och Indiska Oceanen. Ringformig i Kina,
        Indiens sydligaste spets samt centrala Afrika.
 23  11:53  Månen i 1:a kvarteret
 30  07:18  Fullmåne

 1  22   Månen närmast, avstånd 358682 km
 17  03   Månen fjärmast, avstånd 406435 km
 30  10   Månen närmast, avstånd 356593 km

 1  19   Månen 7° S om Pollux
 3  01   Solen närmast, 0,983290 a.e.
 3  13   Månen 7° S om Mars
 4  04   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 4  20   Merkurius i undre konjunktion med solen
 4  06   Månen 4° S om Regulus
 6  20   Månen 8° S om Saturnus
 8  02   Månen 3° S om Spica
 11  14   Månen 1,1° N om Antares. Ockultation, synlig i nordöstra USA,
        östra Kanada samt sydspetsen på Grönland.
 11  22   Venus i övre konjunktion med solen
 13  17   Månen 5° S om Merkurius
 18  11   Månen 5° N om Jupiter
 25  12   Månen 0,06° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
        östra Kina, Japan utom norra delen samt delar av Stilla Havet.
 26  08   Månen 9° N om Aldebaran
 27  06   Merkurius i max västlig elongation, 25°
 27  20   Mars närmast jorden, 0,66398 a.e.
 29  07   Månen 7° S om Pollux
 29  21   Mars i opposition
 30  09   Månen 7° S om Mars
 31  17   Månen 4° S om Regulus

Februari 2010

åter till hemsidan
 d  t m

 6  00:48  Månen i 3:e kvarteret
 14  03:51  Nymåne
 22  01:42  Månen i 1:a kvarteret
 28  17:38  Fullmåne

 13  03   Månen fjärmast, avstånd 406540 km
 27  23   Månen närmast, avstånd 357829 km

 3  03   Månen 8° S om Saturnus
 4  10   Månen 3° S om Spica
 7  20   Månen 1,1° N om Antares. Ockultation, synlig i sydvästra Alaska,
        Aleuterna samt Berings hav.
 12  07   Månen 2° N om Merkurius
 15  00   Neptunus i konjunktion med solen
 18  07   (4) Vesta i opposition, magnitud = 6,1
 21  20   Månen 0,08° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
        Spanien, Portugal, Sicilien, samt norra halvan av Afrika.
 22  16   Månen 9° N om Aldebaran
 25  17   Månen 7° S om Pollux
 26  06   Månen 5° S om Mars
 28  04   Månen 4° S om Regulus
 28  12   Jupiter i konjunktion med solen

Mars 2010

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 7  16:42  Månen i 3:e kvarteret
 15  22:01  Nymåne
 23  12:00  Månen i 1:a kvarteret
 30  03:25  Fullmåne

 12  11   Månen fjärmast, avstånd 406008 km
 28  06   Månen närmast, avstånd 361876 km

 2  11   Månen 8° S om Saturnus
 3  19   Månen 3° S om Spica
 7  03   Månen 1,3° N om Antares
 14  14   Merkurius i övre konjunktion med solen
 17  08   Uranus i konjunktion med solen
 17  13   Månen 7° N om Venus
 20  18:32  Vårdagjämning
 21  02   Månen 0,3° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
        nordvästra Sydamerika, Centralamerika samt delar av Stilla Havet.
 21  22   Månen 9° N om Aldebaran
 22  02   Saturnus i opposition
 25  02   Månen 7° S om Pollux
 25  15   Månen 5° S om Mars
 27  14   Månen 4° S om Regulus
 29  19   Månen 8° S om Saturnus
 31  06   Månen 3° S om Spica

April 2010

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 6  10:37  Månen i 3:e kvarteret
 14  13:29  Nymåne
 21  19:20  Månen i 1:a kvarteret
 28  13:18  Fullmåne

 9  04   Månen fjärmast, avstånd 405002 km
 24  22   Månen närmast, avstånd 367141 km

 3  12   Månen 1,6° N om Antares
 4  09   Merkurius närmast (3°) Venus, dock ingen konjunktion
 9  00   Merkurius i max östlig elongation, 19°
 11  23   Månen 6° N om Jupiter
 16  00   Månen 1,5° N om Merkurius
 16  14   Månen 4° N om Venus
 17  07   Månen 0,5° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig
        i Nya Zeeland samt delar av Stilla Havet.
 18  03   Månen 8° N om Aldebaran
 21  08   Månen 8° S om Pollux
 22  10   Månen 5° S om Mars
 22  13   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 23  22   Månen 4° S om Regulus
 24  17   Venus 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 26  01   Månen 8° S om Saturnus
 27  15   Månen 3° S om Spica
 28  18   Merkurius i undre konjunktion med solen
 30  21   Månen 1,7° N om Antares

Maj 2010

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 6  05:15  Månen i 3:e kvarteret
 14  02:04  Nymåne
 21  00:43  Månen i 1:a kvarteret
 28  00:07  Fullmåne

 6  23   Månen fjärmast, avstånd 404236 km
 20  10   Månen närmast, avstånd 369733 km

 4  05   (2) Pallas i opposition, magnitud = 8,6
 4  05   Venus 6° N om Aldebaran
 6      Eta Aquariderna i maximum
 9  19   Månen 7° N om Jupiter
 12  18   Månen 8° N om Merkurius
 15  10   Månen 8° N om Aldebaran
 16  11   Månen 0,08° N om Venus. Ockultation, synlig i norra halvan av
        Afrika, Turkiet, Mellanöstern, Indien, södra Kina, sydöstra
        Asien och Indonesien.
 18  13   Månen 8° S om Pollux
 20  13   Månen 5° S om Mars
 21  04   Månen 5° S om Regulus
 23  06   Månen 8° S om Saturnus
 24  23   Månen 3° S om Spica
 26  03   Merkurius i max västlig elongation, 25°
 28  06   Månen 1,8° N om Antares

Juni 2010

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 4  23:13  Månen i 3:e kvarteret
 12  12:15  Nymåne
 19  05:29  Månen i 1:a kvarteret
 26  12:30  Fullmåne. Partiell månförmörkelse, börjar 11:17, störst
        12:39 (54%), slutar 14:00. Halvskuggefasen börjar 09:56
        och slutar 15:21. Helt synlig i Australien, Stilla Havet
        och Antarktis. Början synlig i västra Sydamerika och
        västra Nordamerika, slutet synligt i södra och östra Asien.
 3  18   Månen fjärmast, avstånd 404266 km
 15  16   Månen närmast, avstånd 365932 km

 6  12   Månen 7° N om Jupiter
 6  16   Mars 0,9° N om Regulus
 6  20   Jupiter 0,5° S om Uranus
 9  10   Merkurius 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 9  11   Venus 5° S om Pollux
 10  23   Månen 0,6° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
        sydostligaste Australien samt delar av Stilla Havet.
 11  04   Månen 5° N om Merkurius
 14  20   Månen 8° S om Pollux
 15  08   Månen 4° S om Venus
 17  09   Månen 5° S om Regulus
 17  20   Månen 6° S om Mars
 18  23   (1) Ceres i opposition, magnitud = 7,0
 19  12   Månen 8° S om Saturnus
 21  05   Månen 3° S om Spica
 21  12:28  Sommarsolstånd
 24  13   Månen 1,8° N om Antares
 25  20   Pluto i opposition
 27  03   (15) Eunomia i opposition, magnitud = 9,0
 28  13   Merkurius i övre konjunktion med solen

Juli 2010

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 4  15:35  Månen i 3:e kvarteret
 11  20:40  Nymåne. Total solförmörkelse, synlig i södra Sydamerika och
        södra Stilla Havet. Total i södra Stilla Havet och sydligaste
        Chile och Argentina.
 18  11:11  Månen i 1:a kvarteret
 26  02:37  Fullmåne

 1  11   Månen fjärmast, avstånd 405036 km
 13  12   Månen närmast, avstånd 361115 km
 29  01   Månen fjärmast, avstånd 405955 km

 4  02   Månen 7° N om Jupiter
 6  12   Solen fjärmast, 1.016702 a.e.
 8  09   Månen 0,5° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
        Atlanten öster om Sydamerika.
 9  04   Månen 8° N om Aldebaran
 9  05   (3) Juno i konjunktion med solen
 10  04   Venus 1,1° N om Regulus
 13  02   Månen 4° S om Merkurius
 14  17   Månen 5° S om Regulus
 15  02   Månen 6° S om Venus
 16  06   Månen 6° S om Mars
 16  20   Månen 8° S om Saturnus
 18  10   Månen 3° S om Spica
 21  19   Månen 1,8° N om Antares
 28  00   Merkurius 0,3° S om Regulus
 31  10   Månen 7° N om Jupiter

Augusti 2010

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 3  05:59  Månen i 3:e kvarteret
 10  04:08  Nymåne
 16  19:14  Månen i 1:a kvarteret
 24  18:05  Fullmåne

 10  19   Månen närmast, avstånd 357857 km
 25  07   Månen fjärmast, avstånd 406389 km

 1  21   Mars 1,9° S om Saturnus
 4  18   Månen 0,6° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
        norra Nya Zeeland samt delar av Stilla Havet.
 5  14   Månen 8° N om Aldebaran
 7  02   Merkurius i max östlig elongation, 27°
 8  16   Månen 8° S om Pollux
 10  03   Venus 3° S om Saturnus
 11  03   Månen 5° S om Regulus
 12  03   Månen 2° S om Merkurius
 13  01   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 13  08   Månen 8° S om Saturnus
 13  13   Månen 5° S om Venus
 13  18   Månen 6° S om Mars
 14  17   Månen 3° S om Spica
 18  00   Månen 1,9° N om Antares
 20  05   Venus i max östlig elongation, 46°
 20  11   Neptunus i opposition
 23  22   Venus 2° S om Mars
 27  13   Månen 7° N om Jupiter

September 2010

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 1  18:22  Månen i 3:e kvarteret
 8  11:30  Nymåne
 15  06:50  Månen i 1:a kvarteret
 23  10:17  Fullmåne

 8  05   Månen närmast, avstånd 357190 km
 21  09   Månen fjärmast, avstånd 406165 km

 1  01   Månen 0,8° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
        sydvästra Indiska Oceanen.
 1  19   Venus 1,1° S om Spica
 1  22   Månen 8° N om Aldebaran
 3  14   Merkurius i undre konjunktion med solen
 4  15   Mars 2° N om Spica
 5  02   Månen 8° S om Pollux
 7  13   Månen 5° S om Regulus
 9  23   Månen 8° S om Saturnus
 11  02   Månen 3° S om Spica
 11  04   (8) Flora i opposition, magnitud = 8,2
 11  09   Månen 5° S om Mars
 11  14   Månen 0,3° S om Venus. Ockultation, synlig i östra Brasilien,
        södra Atlanten, sydvästra Afrika samt södra Indiska Oceanen.
 14  07   Månen 2° N om Antares
 19  18   Merkurius i max västlig elongation, 18°
 21  7   (6) Hebe i opposition, magnitud = 7,7
 21  13   Jupiter i opposition
 21  18   Uranus i opposition
 22  20   Jupiter 0,9° S om Uranus
 23      Jupiters måne Callisto förmörkas sista gången tills år 2013
 23  04:09  Höstdagjämning
 23  12   Månen 7° N om Jupiter
 23  21   Venus lyser klarast
 28  07   Månen 1,0° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
        sydligaste Sydamerika (Eldslandet), Falklandsöarna samt
        södra Atlanten.
 29  04   Månen 8° N om Aldebaran
 29  07   Venus 6° S om Mars

Oktober 2010

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 1  04:52  Månen i 3:e kvarteret
 7  19:44  Nymåne
 14  22:27  Månen i 1:a kvarteret
 23  02:37  Fullmåne
 30  13:46  Månen i 3:e kvarteret

 6  15   Månen närmast, avstånd 359455 km
 18  19   Månen fjärmast, avstånd 405428 km

 1  02   Saturnus i konjunktion med solen
 2  11   Månen 8° S om Pollux
 5  00   Månen 5° S om Regulus
 9  17   Månen 3° N om Venus
 10  03   Månen 4° S om Mars
 11  16   Månen 2° N om Antares
 17  02   Merkurius i övre konjunktion med solen
 20  12   Månen 7° N om Jupiter
 22      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 25  13   Månen 1,2° S om Pleiaderna (Alcyone)
 26  09   Månen 8° N om Aldebaran
 29  02   Venus i undre konjunktion med solen
 29  17   Månen 9° S om Pollux

November 2010

åter till hemsidan
 d  t m

 6  05:52  Nymåne
 13  17:39  Månen i 1:a kvarteret
 21  18:27  Fullmåne
 28  21:36  Månen i 3:e kvarteret

 3  18   Månen närmast, avstånd 364191 km
 15  13   Månen fjärmast, avstånd 404631 km
 30  20   Månen närmast, avstånd 369430 km

 1  08   Månen 5° S om Regulus
 4      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 4  07   Månen 8° S om Saturnus
 4  23   Månen 3° S om Spica
 7  23   Månen 1,6° S om Mars
 8  02   Månen 3° N om Antares
 10  01   (4) Vesta i konjunktion med solen
 10  05   Mars 4° N om Antares
 15  12   Merkurius 2° N om Antares
 16  17   Månen 7° N om Jupiter
 18  01   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 21  02   Merkurius 1,7° S om Mars
 21  20   Månen 1,2° S om Pleiaderna (Alcyone)
 22  16   Månen 7° N om Aldebaran
 25  22   Månen 9° S om Pollux
 28  14   Månen 5° S om Regulus

December 2010

åter till hemsidan
 d  t m

 5  18:36  Nymåne
 13  14:59  Månen i 1:a kvarteret
 21  09:13  Fullmåne. Total månförmörkelse, börjar 7:32, total 8:40-9:54,
        slutar 11:02. Halvskuggefasen börjar 6:28 och slutar 12:06.
        Helt synlig i östra Stilla Havet, Nordamerika, nordöstra
        Asien och Arktis. Början synlig i västra och norra Europa,
        samt västligaste Afrika, slutet synligt i Australien, Nya
        Zeeland, Indonesien och östra Asien.
 28  05:18  Månen i 3:e kvarteret

 13  10   Månen fjärmast, avstånd 404406 km
 25  13   Månen närmast, avstånd 368465 km

 1  17   Merkurius i max östlig elongation, 21°
 1  19   Månen 8° S om Saturnus
 2  07   Månen 3° S om Spica
 2  22   Månen 6° S om Venus
 4  11   Venus lyser klarast
 6  23   Månen 0,5° N om Mars. Ockultation, synlig i mellersta USA,
        Centralamerika och Karibien.
 7  10   Månen 1,8° N om Merkurius
 14  03   Månen 7° N om Jupiter
 14  05   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 19  04   Månen 1,2° S om Pleiaderna (Alcyone)
 20  01   Månen 8° N om Aldebaran
 20  02   Merkurius i undre konjunktion med solen
 22  00:38  Vintersolstånd
 22  18   (2) Pallas i konjunktion med solen
 23  05   Månen 9° S om Pollux
 25  19   Månen 5° S om Regulus
 27  02   Pluto i konjunktion med solen
 29  04   Månen 8° S om Saturnus
 29  13   Månen 3° S om Spica
 31  17   Månen 7° S om Venus