Astronomiska händelser 2018

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2018

åter till hemsidan
 d  t m

 2  03:24  Fullmåne
 8  23:25  Månen i 3:e kvarteret
 17  03:17  Nymåne
 24  23:20  Månen i 1:a kvarteret
 31  14:27  Fullmåne. Total månförmörkelse, m = 1,33, börjar 12:48, total 13:52-15:08, slutar 16:11.
        Synlig i Nordamerika utom östra delen, Oceanien, Ryssland, Asien och norra Skandinavien.
        Slutet av förmörkelsen synlig i större delen av Sverige.

 1  23   Månen närmast, avstånd 356565 km
 15  03   Månen fjärmast, avstånd 406464 km
 30  11   Månen närmast, avstånd 358994 km

 1  21   Merkurius i max västlig elongation, 23°
 3  00   Månen 9° S om Pollux
 3  07   Solen närmast, 0,98328 a.e.
 4  05   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 5  09   Månen 0,9° N om Regulus. Ockultation, synlig i Alaska, östligaste spetsen av Ryssland, 
        norra Kanada, Grönland, Svalbard, Island, större delen av Europa samt nordvästligaste Afrika.
 7  05   Mars 0,2° S om Jupiter
 9  05   Månen 7° N om Spica
 9  08   Venus i övre konjunktion med solen
 9  12   Pluto i konjunktion med solen
 11  07   Månen 4° N om Jupiter
 11  11   Månen 5° N om Mars
 12  05   Månen 0,4° S om Vesta. Ockultation, synlig i södra Afrika, Madagaskar, sydvästra Australien,
        Tasmanien samt delar av Antarktis.
 13  01   Månen 9° N om Antares
 13  08   Merkurius 0,6° S om Saturnus
 15  03   Månen 3° N om Saturnus
 15  08   Månen 3° N om Merkurius
 26  16   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 27  12   Månen 0,7° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i större delen av Indien, Centralasien, större
        delen av Kina, Mongoliet, större delen av Ryssland, Alaska samt nordvästra Nordamerika.
 30  12   Månen 9° S om Pollux
 31  14   (1) Ceres i opposition, magn=7,4

Februari 2018

åter till hemsidan
 d  t m

 7  16:54  Månen i 3:e kvarteret
 15  22:05  Nymåne. Partiell solförmörkelse (max 60%), synlig i södra Sydamerika och större delen av Antarktis.
 23  09:09  Månen i 1:a kvarteret

 11  15   Månen fjärmast, avstånd 405700 km
 27  16   Månen närmast, avstånd 363933 km

 1  20   Månen 1,0° N om Regulus. Ockultation, synlig i Skandinavien, norra Grönland, Svalbard, norra och 
        östra Ryssland, nordöstra Kina, nordvästra Alaska samt större delen av Japan.
 5  13   Månen 7° N om Spica
 7  21   Månen 4° N om Jupiter
 9  06   Månen 4° N om Mars
 9  08   Månen 10° N om Antares
 9  14   Månen 0,9° S om Vesta. Ockultation, synlig större delen av Antarktis samt på Chalnam-öarna.
 10  16   Mars 5° N om Antares
 11  16   Månen 2° N om Saturnus
 14  12   (3) Juno i konjunktion med solen
 17  13   Merkurius i övre konjunktion med solen
 22  22   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 23  19   Månen 0,7° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i Bermuda, nordöstra Nordamerika, Grönland,
        större delen av Europa, Svalbard, större delen av Ryssland, Kazakstan, västra Mongoliet
        samt nordvästra Kina.
 26  21   Månen 9° S om Pollux

Mars 2018

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 2  01:51  Fullmåne
 9  12:20  Månen i 3:e kvarteret
 17  14:12  Nymåne
 24  16:35  Månen i 1:a kvarteret
 31  13:37  Fullmåne

 11  10   Månen fjärmast, avstånd 404678 km
 26  18   Månen närmast, avstånd 369106 km

 1  07   Månen 0,9° N om Regulus. Ockultation, synlig i nordöstra spetsen av Ryssland, norra Nordamerika,
        Grönland, Svalbard, västra kanten av Europa samt Azorerna.
 4  15   Neptunus i konjunktion med solen
 4  23   Månen 7° N om Spica
 5  19   Merkurius 1,4° N om Venus
 7  08   Månen 4° N om Jupiter
 8  16   Månen 9° N om Antares
 10  02   Månen 4° N om Mars
 11  03   Månen 2° N om Saturnus
 15  16   Merkurius i max östlig elongation, 18°
 18  02   Merkurius 4° N om Venus
 18  19   Månen 8° S om Merkurius
 18  20   Månen 4° S om Venus
 19  11   (18) Melpomene i opposition, magn=10,2
 20  17:15  Vårdagjämning
 22  03   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 23  00   Månen 0,9° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i nordöstra Ryssland, nordvästra Nordamerika,
        Grönland, Svalbard, större delen av Skandinavien samt Storbritannien och Irland.
 26  04   Månen 8° S om Pollux
 28  15   Månen 1,0° N om Regulus. Ockultation, synlig i större delen av Skandinavien, norra och
        östra Ryssland, Svalbard, norra Grönland, nordvästligaste Nordamerika samt Aleuterna.

April 2018

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 8  08:18  Månen i 3:e kvarteret
 16  02:57  Nymåne
 22  22:46  Månen i 1:a kvarteret
 30  01:58  Fullmåne

 8  07   Månen fjärmast, avstånd 404144 km
 20  16   Månen närmast, avstånd 368714 km

 1  08   Månen 7° N om Spica
 1  19   Merkurius i undre konjunktion med solen
 2  13   Mars 1,3° S om Saturnus
 3  15   Månen 4° N om Jupiter
 5  01   Månen 9° N om Antares
 7  14   Månen 1,9° N om Saturnus
 7  19   Månen 3° N om Mars
 14  10   Månen 4° S om Merkurius
 17      Saturnus i aphelium, längst bort från solen
 17  20   Månen 5° S om Venus
 18  10   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 18  15   Uranus i konjunktion med solen
 19  06   Månen 1,1° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i större delen av Uzbekistan och Kazakstan,
        centrala och norra Ryssland, norra Skandinavien, norra Grönland samt nordligaste Kanada.
 22  10   Månen 8° S om Pollux
 22  14   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 24  07   Venus 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 24  21   Månen 1,2° N om Regulus. Ockultation, synlig i centrala Ryssland sant nordostligaste
        spetsen av Kazakstan.
 28  17   Månen 7° N om Spica
 29  19   Merkurius i max västlig elongation, 27°
 30  18   Månen 4° N om Jupiter

Maj 2018

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 8  03:09  Månen i 3:e kvarteret
 15  12:48  Nymåne
 22  04:49  Månen i 1:a kvarteret
 29  15:20  Fullmåne

 6  02   Månen fjärmast, avstånd 404457 km
 17  22   Månen närmast, avstånd 363776 km

 2  09   Månen 9° N om Antares
 3  17   Venus 7° N om Aldebaran
 4  21   Månen 1,7° N om Saturnus
 6      Eta Aquariderna i maximum
 6  08   Månen 3° N om Mars
 9  02   Jupiter i opposition
 11  13   (15) Eunomia i opposition, magn=9,8
 13  18   Månen 2° S om Merkurius
 16  14   Månen 1,2° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i centrala och norra Kanada, nordvästra
        Grönland sant nordligaste centrala Ryssland.
 17  19   Månen 5° S om Venus
 19  16   Månen 8° S om Pollux
 22  02   Månen 1,5° N om Regulus
 25  23   Månen 7° N om Spica
 27  19   Månen 4° N om Jupiter
 29  16   Månen 9° N om Antares

Juni 2018

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 6  19:32  Månen i 3:e kvarteret
 13  20:43  Nymåne
 20  11:51  Månen i 1:a kvarteret
 28  05:53  Fullmåne

 2  18   Månen fjärmast, avstånd 405317 km
 15  01   Månen närmast, avstånd 359503 km
 30  04   Månen fjärmast, avstånd 406061 km

 1  02   Månen 1,6° N om Saturnus
 3  13   Månen 3° N om Mars
 6  03   Merkurius i övre konjunktion med solen
 9  02   Venus 5° S om Pollux
 12  05   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 16  00   Månen 8° S om Pollux
 16  14   Månen 2° S om Venus
 18  09   Månen 1,7° N om Regulus
 19  21   (4) Vesta i opposition, magn=5,3
 21  11:07  Sommarsolstånd
 22  04   Månen 8° N om Spica
 23  20   Månen 4° N om Jupiter
 25  17   Merkurius 5° S om Pollux
 25  22   Månen 9° N om Antares
 27  10   Månen 0,3° N om Vesta. Ockultation, synlig i Mikronesien, Kiribati, norra franska Polynesien,
        södra Mexiko, Centralamerika samt Galapagosöarna.
 27  14   Saturnus i opposition
 28  05   Månen 1,8° N om Saturnus

Juli 2018

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 6  08:51  Månen i 3:e kvarteret
 13  03:48  Nymåne. Partiell solförmörkelse (max 33%), synlig i sydligaste Australien och i
        Wilkes Land i Antarktis.
 19  20:52  Månen i 1:a kvarteret
 27  21:20  Fullmåne. Total månförmörkelse, m = 1,62, börjar 19:24, total 20:30-22:13, slutar 23:19.
        Synlig i Antarktis, Australasien, Asien, Ryssland utom norra delen, Europa och östra
        Sydamerika. Andra halvan av förmörkelsen synlig i Sverige.

 13  09   Månen närmast, avstånd 357431 km
 27  07   Månen fjärmast, avstånd 406223 km

 1  03   Månen 5° N om Mars
 6  18   Solen fjärmast, 1,01670 a.e.
 9  15   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 9  21   Venus 1,1° N om Regulus
 10  11   Månen 1,1° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i norra delen av centrala Nordamerika,
        större delen av Grönland samt norra centrala Ryssland.
 12  06   Merkurius i max östlig elongation, 26°
 12  11   Pluto i opposition
 14  23   Månen 2° N om Merkurius
 15  18   Månen 1,8° N om Regulus
 16  05   Månen 1,6° N om Venus
 19  10   Månen 8° N om Spica
 21  01   Månen 4° N om Jupiter
 23  04   Månen 9° N om Antares
 25  07   Månen 2° N om Saturnus
 27  06   Mars i opposition
 27  23   Månen 7° N om Mars
 31  09   Mars närmast jorden, 0,38496 a.e.

Augusti 2018

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 4  19:18  Månen i 3:e kvarteret
 11  10:58  Nymåne. Partiell solförmörkelse (max 73%), synlig i nordligaste Kanada, Grönland, Island,
        Skandinavien, större delen av Ryssland, större delen av Kazakstan, Mongoliet och större
        delen av Kina. Synlig i Sverige utom Götaland, mellan 0% och 30% av solen förmörkas,
        mest i norr:
                Börjar  Max  Omfattn Slutar
          Lund     ------ ingen förmörkelse ------
          Göteborg   ------ ingen förmörkelse ------
          Stockholm  09:50  10:09   4%  10:29
          Östersund  09:35  10:08  14%  10:41
          Luleå    09:36  10:16  21%  10:56
          Kiruna    09:32  10:15  25%  10:58
 18  08:49  Månen i 1:a kvarteret
 26  12:56  Fullmåne

 10  19   Månen närmast, avstånd 358078 km
 23  12   Månen fjärmast, avstånd 405746 km

 6  00   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 6  20   Månen 1,1° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i Mongoliet, entrala Ryssland, Svalbard,
        större delen av Grönland samt nordligaste Kanada.
 7  14   (2) Pallas i konjunktion med solen
 9  03   Merkurius i undre konjunktion med solen
 9  21   Månen 8° S om Pollux
 13  02   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 14  15   Månen 6° N om Venus
 15  18   Månen 8° N om Spica
 17  12   Månen 5° N om Jupiter
 17  18   Venus i max östlig elongation, 46°
 19  11   Månen 9° N om Antares
 21  11   Månen 2° N om Saturnus
 23  18   Månen 7° N om Mars
 26  22   Merkurius i max västlig elongation, 18°

September 2018

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 3  03:37  Månen i 3:e kvarteret
 9  19:01  Nymåne
 17  00:15  Månen i 1:a kvarteret
 25  03:52  Fullmåne

 8  02   Månen närmast, avstånd 361351 km
 20  02   Månen fjärmast, avstånd 404876 km

 2  06   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 2  10   Venus 1,4° S om Spica
 3  03   Månen 1,2° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i Grönland samt nordligaste Kanada.
 6  00   Merkurius 1,0° N om Regulus
 6  06   Månen 8° S om Pollux
 7  19   Neptunus i opposition
 8  15   Månen 1,8° N om Regulus
 12  04   Månen 8° N om Spica
 12  17   Månen 10° N om Venus
 14  03   Månen 4° N om Jupiter
 15  18   Månen 9° N om Antares
 17  17   Månen 2° N om Saturnus
 20  08   Månen 5° N om Mars
 21  03   Merkurius i övre konjunktion med solen
 21  11   Venus lyser klarast
 23  02:54  Höstdagjämning
 29  11   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 30  09   Månen 1,4° N om Aldebaran

Oktober 2018

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 2  10:45  Månen i 3:e kvarteret
 9  04:47  Nymåne
 16  19:02  Månen i 1:a kvarteret
 24  17:45  Fullmåne
 31  17:40  Månen i 3:e kvarteret

 5  23   Månen närmast, avstånd 366392 km
 17  20   Månen fjärmast, avstånd 404227 km
 31  21   Månen närmast, avstånd 370204 km

 3  13   Månen 8° S om Pollux
 5  19   Merkurius 2° N om Spica
 5  23   Månen 1,9° N om Regulus
 7  11   (1) Ceres i konjunktion med solen
 10  16   Månen 13° N om Venus
 11  22   Månen 4° N om Jupiter
 13  03   Månen 9° N om Antares
 14  16   Merkurius 7° N om Venus
 15  04   Månen 1,8° N om Saturnus
 18  14   Månen 1,9° N om Mars
 22      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 24  02   Uranus i opposition
 26  15   Venus i undre konjunktion med solen
 26  18   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 27  15   Månen 1,6° N om Aldebaran
 30  05   Merkurius 3° S om Jupiter
 30  19   Månen 7° S om Pollux

November 2018

åter till hemsidan
 d  t m

 7  17:02  Nymåne
 15  15:54  Månen i 1:a kvarteret
 23  06:39  Fullmåne
 30  01:19  Månen i 3:e kvarteret

 14  17   Månen fjärmast, avstånd 404339 km
 26  13   Månen närmast, avstånd 366620 km

 2  06   Månen 2° N om Regulus
 4      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 5  23   Månen 8° N om Spica
 6  03   Månen 10° N om Venus
 6  16   Merkurius i max östlig elongation, 23°
 8  19   Månen 4° N om Jupiter
 9  07   Merkurius 1,8° N om Antares
 9  12   Månen 9° N om Antares
 9  13   Månen 7° N om Merkurius
 11  17   Månen 1,5° N om Saturnus
 16  05   Månen 1,0° S om Mars. Ockultation, synlig i större delen av Antarktis, Falklandsöarna
        samt södra Sydamerika.
 17  23   (3) Juno i opposition, magn=7,4
 18  03   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 23  02   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 23  23   Månen 1,7° N om Aldebaran
 26  08   Jupiter i konjunktion med solen
 27  01   Månen 7° S om Pollux
 27  10   Merkurius i undre konjunktion med solen
 29  11   Månen 2° N om Regulus

December 2018

åter till hemsidan
 d  t m

 7  08:20  Nymåne
 15  12:49  Månen i 1:a kvarteret
 22  18:49  Fullmåne
 29  10:34  Månen i 3:e kvarteret

 12  13   Månen fjärmast, avstånd 405177 km
 24  11   Månen närmast, avstånd 361062 km

 2  01   Venus lyser klarast
 3  05   Månen 8° N om Spica
 3  20   Månen 4° N om Venus
 5  22   Månen 1,9° N om Merkurius
 7  16   Mars 0,04° N om Neptunus
 7  18   (433) Eros i opposition. Den är närmast jorden 15 jan 2019 med magnituden 9,1
 9  06   Månen 1,1° N om Saturnus. Ockultation, synlig i södra delen av östra Ryssland samt
        norra spetsen av Kina.
 14  06   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 15  00   Månen 4° S om Mars
 15  13   Merkurius i max västlig elongation, 21°
 20  03   Jupiter 5° N om Antares
 20  13   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 20  16   (6) Hebe i opposition, magn=8,4
 21  09   Merkurius 6° N om Antares
 21  09   Månen 1,7° N om Aldebaran
 21  16   Merkurius 0,9° N om Jupiter
 21  23:23  Vintersolstånd
 22  12   Merkurius 6° N om Antares
 24  09   Månen 7° S om Pollux
 26  18   Månen 3° N om Regulus
 30  11   Månen 8° N om Spica