Astronomiska händelser 2020

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2020

åter till hemsidan
 d  t m

 3  05:45  Månen i 1:a kvarteret
 10  20:21  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen (91%), synlig i nordvästra och nordöstra Nordamerika,
        västra Oceanien, Asien, Europa, Afrika och östligaste Brasilien. Synlig i Sverige.
 17  13:58  Månen i 3:e kvarteret
 24  22:42  Nymåne

 2  03   Månen fjärmast, avstånd 404580 km
 13  21   Månen närmast, avstånd 365958 km
 29  22   Månen fjärmast, avstånd 405393 km

 5  09   Solen närmast, avstånd 0,98324 a.e.
 4  18   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 7  01   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 7  23   Månen 3° N om Aldebaran
 10  16   Merkurius i övre konjunktion med solen
 11  04   Månen 5° S om Pollux
 13  13   Månen 4° N om Regulus
 13  14   Pluto i konjunktion med solen
 13  16   Saturnus i konjunktion med solen
 13  19   (1) Ceres i konjunktion med solen
 17  04   Månen 8° N om Spica
 17  05   Mars 5° N om Antares
 20  16   Månen 7° N om Antares
 20  20   Månen 2° N om Mars
 23  04   Månen 0,4° S om Jupiter. Ockultation, synlig i Madagaskar, södra och östra Australien,
        södra och östra Melanesien samt sydvästra Polynesien.
 27  20   Venus 0,08° S om Neptunus
 28  08   Månen 4° S om Venus

Februari 2020

åter till hemsidan
 d  t m

 2  02:42  Månen i 1:a kvarteret
 9  08:33  Fullmåne
 15  23:17  Månen i 3:e kvarteret
 23  16:32  Nymåne

 10  21   Månen närmast, avstånd 360461 km
 26  13   Månen fjärmast, avstånd 406278 km

 2  10   Månen 0,5° N om Vesta. Ockultation, synlig i södra Asien, östra Afghanistan, norra FIlippinerna,
        Kina, Japan, östra Ryssland, Alaska samt västra Kanada.
 3  10   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 4  08   Månen 3° N om Aldebaran
 7  14   Månen 5° S om Pollux
 9  23   Månen 4° N om Regulus
 10  15   Merkurius i max östlig elongation, 18°
 13  11   Månen 8° N om Spica
 16  21   Månen 7° N om Antares
 18  14   Månen 0,8° N om Mars. Ockultation, synlig i Nordamerika utom nordvästligaste delarna,
        Karibien, nordligaste SYdamerika, sydligaste spetsen på Grönland samt Azorerna.
 19  21   Månen 0,9° S om Jupiter. Ockultation, synlig i Antarktis och sydligaste Sydamerika.
 20  15   Månen 1,7° S om Saturnus
 26  03   Merkurius i undre konjunktion med solen
 27  13   Månen 6° S om Venus

Mars 2020

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 2  20:57  Månen i 1:a kvarteret
 9  18:48  Fullmåne
 16  10:34  Månen i 3:e kvarteret
 24  10:28  Nymåne

 10  07   Månen närmast, avstånd 357122 km
 24  16   Månen fjärmast, avstånd 406692 km

 1  07   Månen 0,1° S om Vesta. Ockultation, synlig i västra och norra Australien, östra Indonesien,
        nordvästra Melanesien, Mikronesien samt Hawaii.
 1  18   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 2  17   Månen 3° N om Aldebaran
 6  01   Månen 5° S om Pollux
 8  10   Månen 4° N om Regulus
 8  13   Neptunus i konjunktion med solen
 9  16   Venus 2° N om Uranus
 11  21   Månen 7° N om Spica
 15  04   Månen 7° N om Antares
 18  09   Månen 0,7° S om Mars. Ockultation, synlig i sydligaste Sydamerika, Sydgeorgien och Antarktis.
 18  11   Månen 1,5° S om Jupiter
 19  01   Månen 2° S om Saturnus
 20  04:50  Vårdagjämning
 20  07   Mars 0,7° S om Jupiter
 21  19   Månen 4° S om Merkurius
 24  03   Merkurius i max västlig elongation, 28°
 24  23   Venus i max östlig elongation, 46°
 28  12   Månen 7° S om Venus
 29  00   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 29  08   Månen 0,2° S om Vesta. Ockultation, synlig i södra Indiska Oceanen, Indonesien, delar av
        Sydostasien, FIlippinerna, Mikronesien samt norra Polynesien.
 29  23   Månen 4° N om Aldebaran
 31  12   Mars 0,9° S om Saturnus

April 2020

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 1  11:21  Månen i 1:a kvarteret
 8  03:35  Fullmåne
 14  23:56  Månen i 3:e kvarteret
 23  03:26  Nymåne
 30  21:38  Månen i 1:a kvarteret

 7  19   Månen närmast, avstånd 356907 km
 20  20   Månen fjärmast, avstånd 406462 km

 2  09   Månen 5° S om Pollux
 2  21   (3) Juno i opposition, magnitud = 9,5
 3  20   Venus 0,3° S om Pleiaderna (Alcyone)
 4  08   (6) Hebe i oppositin, magnitud = 9,9
 4  20   Månen 4° N om Regulus
 8  08   Månen 7° N om Spica
 11  13   Månen 7° N om Antares
 15  00   Månen 2° S om Jupiter
 15  10   Månen 2° S om Saturnus
 16  06   Månen 2° S om Mars
 17  21   Venus 10° N om Aldebaran
 21  18   Månen 3° S om Merkurius
 22  02   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 25  06   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 26  05   Månen 4° N om Aldebaran
 26  10   Uranus i konjunktion med solen
 26  12   Månen 0,1° N om Vesta. Ockultation, synlig i centrala och nördöstra Afrika, större delen av
        Mellanöstern, södra Kazakstan, norra och mellersta Indien, Kina, större delen av
        Sydostasien, Filippinerna samt södra Japan.
 26  16   Månen 6° S om Venus
 28  02   Venus lyser klarast
 29  16   Månen 5° S om Pollux

Maj 2020

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 7  11:45  Fullmåne
 14  15:03  Månen i 3:e kvarteret
 22  18:39  Nymåne
 30  04:30  Månen i 1:a kvarteret

 6  04   Månen närmast, avstånd 359654 km
 18  09   Månen fjärmast, avstånd 405583 km

 2  04   Månen 4° N om Regulus
 4  23   Merkurius i övre konjunktion med solen
 6      Eta Aquariderna i maximum
 5  18   Månen 7° N om Spica
 8  23   Månen 6° N om Antares
 12  11   Månen 2° S om Jupiter
 12  19   Månen 3° S om Saturnus
 15  03   Månen 3° S om Mars
 18  06   Jupiter och Saturnus närmast varandra, 4,7°, dock ingen konjunktion
 22  09   Merkurius 0,7° S om Venus
 24  04   Månen 4° S om Venus
 24  12   Månen 3° S om Merkurius
 24  16   Månen 0,6° N om Vesta. Ockultation, synlig i Nordamerika utom västligaste delarna,
        norra Karibien, Grönland, Europa utom de sydligaste delarna, västra Ryssland
        samt norra Mellanöstern.
 26  21   Månen 5° S om Pollux
 29  10   Månen 4° N om Regulus

Juni 2020

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 5  20:12  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen (59%), synlig i västra Oceanien, Asien, Antarktis,
        Europa, Afrika och östra SYdamerika. Slutet av förmörkelsen synlig i Sverige.
 13  07:24  Månen i 3:e kvarteret
 21  07:41  Nymåne. Ringformig solförmörkelse, synlig i större delen av Afrika, sydöstra Europa, Asien
        och Mikronesien. Ringformig i centrala Afrika, sydligaste Arabiska halvön, Indien, Kina och
        Mikronesien. Ej synlig i Sverige.
 28  09:16  Månen i 1:a kvarteret

 3  05   Månen närmast, avstånd 364366 km
 15  02   Månen fjärmast, avstånd 404595 km
 30  03   Månen närmast, avstånd 368958 km

 2  03   Månen 7° N om Spica
 3  19   Venus i undre konjunktion med solen
 4  14   Merkurius i max östlig elongation, 24°
 5  09   Månen 6° N om Antares
 8  18   Månen 2° S om Jupiter
 9  03   Månen 3° S om Saturnus
 12  13   Mars 1,7° S om Neptunus
 13  01   Månen 3° S om Mars
 18  20   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 19  10   Månen 0,7° N om Venus. Ockultation, synlig i Azorerna, Kanarieöarna, norra och östra Kanada,
        Grönland, nordvästra halvan av Europa, norra och mellersta Ryssland samt norra Mongoliet.
 19  18   Månen 4° N om Aldebaran
 20  22:44  Sommarsolstånd
 23  03   Månen 5° S om Pollux
 25  16   Månen 4° N om Regulus
 28  03   (7) Iris i opposition, magnitud = 8,8
 29  09   Månen 7° N om Spica

Juli 2020

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 5  05:44  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen (37%), synlig i Afrika, sydvästra Europa, Antarktis,
        Nord- och Sydamerika, samt Polynesien. Ej synlig i Sverige.
 13  00:29  Månen i 3:e kvarteret
 20  18:33  Nymåne
 27  13:33  Månen i 1:a kvarteret

 12  20   Månen fjärmast, avstånd 404199 km
 25  06   Månen närmast, avstånd 368361 km

 1  04   Merkurius i undre konjunktion
 2  18   Månen 6° N om Antares
 4  13   Solen fjärmast, avstånd 1,01669 a.e.
 5  07   (4) Vesta i konjunktion med solen
 5  23   Månen 1,9° S om Jupiter
 6  10   Månen 2° S om Saturnus
 10  09   Venus lyser klarast
 11  21   Månen 2° S om Mars
 12  08   Venus 0,9° N om Aldebaran
 13  03   (2) Pallas i opposition, magnitud = 9,6
 14  09   Jupiter i opposition
 15  20   Pluto i opposition
 16  04   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 17  03   Månen 4° N om Aldebaran
 17  08   Månen 3° N om Venus
 19  05   Månen 4° N om Merkurius
 20  23   Saturnus i opposition
 22  16   Merkurius i max västlig elongation, 20°
 22  22   Månen 4° N om Regulus
 26  15   Månen 7° N om Spica
 30  00   Månen 6° N om Antares

Augusti 2020

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 3  16:59  Fullmåne
 11  17:45  Månen i 3:e kvarteret
 19  03:42  Nymåne
 25  18:58  Månen i 1:a kvarteret

 9  15   Månen fjärmast, avstånd 404659 km
 21  12   Månen närmast, avstånd 363513 km

 1  22   Merkurius 7° S om Pollux
 2  01   Månen 1,5° S om Jupiter
 2  07   Merkurius 7° S om Pollux
 2  14   Månen 2° S om Saturnus
 9  09   Månen 0,8° S om Mars. Ockultation, synlig i västra Antarktis, sydöstra Sydamerika samt Ascension-ön.
 12  12   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 12  14   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 13  01   Venus i max västlig elongation, 46°
 13  12   Månen 4° N om Aldebaran
 15  14   Månen 4° N om Venus
 16  21   Månen 4° S om Pollux
 17  16   Merkurius i övre konjunktion med solen
 22  21   Månen 7° N om Spica
 26  06   Månen 6° N om Antares
 28  13   (1) Ceres i opposition, magnitud = 7,7
 29  03   Månen 1,4° S om Jupiter
 29  18   Månen 2° S om Saturnus

September 2020

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 2  06:22  Fullmåne
 10  10:26  Månen i 3:e kvarteret
 17  12:00  Nymåne
 24  02:55  Månen i 1:a kvarteret

 6  07   Månen fjärmast, avstånd 405607 km
 18  15   Månen närmast, avstånd 359082 km

 1  18   Venus 9° S om Pollux
 6  06   Månen 0,03° N om Mars. Ockultation, synlig i mellersta och nordöstra Sydamerika, Kap Verde-öarna,
        norra Afrika samt sydligaste Europa.
 8  20   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 9  20   Månen 4° N om Aldebaran
 11  21   Neptunus i opposition
 13  06   Månen 4° S om Pollux
 14  06   Månen 4° N om Venus
 15  17   Månen 4° N om Regulus
 18  23   Månen 6° N om Merkurius
 19  06   Månen 7° N om Spica
 22  10   Merkurius 0,3° N om Spica
 22  12   Månen 6° N om Antares
 22  14:31  Höstdagjämning
 25  08   Månen 1,6° S om Jupiter
 25  22   Månen 2° S om Saturnus

Oktober 2020

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 1  22:05  Fullmåne
 10  01:40  Månen i 3:e kvarteret
 16  20:31  Nymåne
 23  14:23  Månen i 1:a kvarteret
 31  15:49  Fullmåne

 3  18   Månen fjärmast, avstånd 406321 km
 17  01   Månen närmast, avstånd 356912 km
 30  20   Månen fjärmast, avstånd 406394 km

 1  17   Merkurius i max östlig elongation, 26°
 3  01   Venus 0,09° S om Regulus
 3  04   Månen 0,7° S om Mars. Ockultation, synlig i södra och sydostligaste Sydamerika, västra Antarktis,
        Ascension-ön samt sydvästra Afrika.
 6  03   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 6  08   Mars närmast jorden, 0,41492 a.e.
 6  14   Mars närmast jorden
 7  03   Månen 4° N om Aldebaran
 10  15   Månen 4° S om Pollux
 13  03   Månen 4° N om Regulus
 14  00   Mars i opposition
 14  01   Månen 4° N om Venus
 17  20   Månen 7° N om Merkurius
 19  21   Månen 6° N om Antares
 21      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 22  18   Månen 2° S om Jupiter
 23  05   Månen 3° S om Saturnus
 25  19   Merkurius i undre konjunktion med solen
 29  17   Månen 3° S om Mars
 31  17   Uranus i opposition

November 2020

åter till hemsidan
 d  t m

 8  14:46  Månen i 3:e kvarteret
 15  06:07  Nymåne
 22  05:45  Månen i 1:a kvarteret
 30  10:30  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen (85%), synlig i nordvästra Europa, Nord- och Sydamerika,
        Oceanien, samt större delen av Asien. Delvis synlig i norra Sverige.

 14  13   Månen närmast, avstånd 357837 km
 27  01   Månen fjärmast, avstånd 405894 km

 1  08   (8) Flora i opposition, magnitud = 8,0
 2  09   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 3      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 3  09   Månen 5° N om Aldebaran
 6  21   Månen 4° S om Pollux
 8  10   (3) Juno i konjunktion med solen
 9  12   Månen 5° N om Regulus
 10  18   Merkurius i max västlig elongation, 19°
 12  22   Månen 3° N om Venus
 13  04   Månen 7° N om Spica
 13  22   Månen 1,7° N om Merkurius
 15  14   Venus 4° N om Spica
 16  08   Månen 6° N om Antares
 17  15   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 19  10   Månen 2° S om Jupiter
 19  16   Månen 3° S om Saturnus
 25  21   Månen 5° S om Mars
 29  15   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 30  15   Månen 5° N om Aldebaran

December 2020

åter till hemsidan
 d  t m

 8  01:37  Månen i 3:e kvarteret
 14  17:17  Nymåne. Total solförmörkelse, synlig i södra Stilla Havet, Galapagosöarna, södra Sydamerika,
        delar av Antaarktis, sant sydvästra Afrika. Total i södra Chile och södra Argentina.
        Ej synlig i Sverige.
 22  00:41  Månen i 1:a kvarteret
 30  04:28  Fullmåne

 12  22   Månen närmast, avstånd 361773 km
 24  18   Månen fjärmast, avstånd 405012 km

 4  03   Månen 4° S om Pollux
 6  18   Månen 5° N om Regulus
 7  23   Månen 0,5° N om Vesta. Ockultation, synlig i östra och norra Europa, Ryssland utom de nordöstra
        delarna, Kina utom de sydvästra delarna, Japa, norra Filippinerna samt Mikronesien.
 10  13   Månen 7° N om Spica
 12  22   Månen 0,8° N om Venus. Ockultation, synlig i östligaste Ryssland, Hawaii samt västra Nordamerika.
 13  19   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 17  05   Månen 3° S om Jupiter
 17  06   Månen 3° S om Saturnus
 20  04   Merkurius i övre konjunktion med solen
 21  11:02  Vintersolstånd
 21  15   Jupiter 0,1° S om Saturnus
 23  02   Venus 6° N om Antares
 23  20   Månen 6° S om Mars
 26  22   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 27  22   Månen 5° N om Aldebaran
 31  09   Månen 4° S om Pollux