Astronomiska händelser 2006

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2006

åter till hemsidan
 d  t m

 6  19:56  Månen i 1:a kvarteret
 14  10:48  Fullmåne
 22  16:14  Månen i 3:e kvarteret
 29  15:15  Nymåne

 2  00   Månen närmast, avstånd 361750 km
 17  20   Månen fjärmast, avstånd 405885 km
 30  09   Månen närmast, avstånd 357778 km

 1  11   Månen 7° S om Venus
 4  16   Solen närmast, 0,983327 a.e.
 4  03   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 6  00   (4) Vesta i opposition, magn 6,2
 8  21   Månen 1,3° N om Mars
 10  03   Månen 0,1° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i sydöstra USA
        och nordvästligaste Sydamerika
 11  00   Månen 10° N om Aldebaran
 14  01   Venus i undre konjunktion med solen
 14  10   Månen 1,9° S om Pollux
 15  14   Månen 4° N om Saturnus
 17  09   Månen 3° N om Regulus
 21  23   Månen 0,6° N om Spica. Ockultation, synlig i Centralasien, södra Japan,
        Filippinerna och Nya Guinea
 23  21   Månen 5° S om Jupiter
 25  13   Månen 0,02° N om Antares. Ockultation, synlig i centrala Sydamerika
 26  23   Merkurius i övre konjunktion med solen
 28  00   Saturnus i opposition
 28  01   Månen 12° S om Venus

Februari 2006

åter till hemsidan
 d  t m

 5  07:29  Månen i 1:a kvarteret
 13  05:44  Fullmåne
 21  08:17  Månen i 3:e kvarteret
 28  01:31  Nymåne

 14  02   Månen fjärmast, avstånd 406359 km
 27  21   Månen närmast, avstånd 356884 km

 5  23   Månen 2° N om Mars
 6  07   Neptunus i konjunktion med solen
 6  09   Månen 0,1° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Stilla Havet och Hawaii
 7  06   Månen 10° N om Aldebaran
 10  16   Månen 1,8° S om Pollux
 11  16   Månen 4° N om Saturnus
 13  15   Månen 3° N om Regulus
 14  17   Merkurius 83" från Uranus, närmast 16:31
 17  03   Mars 2° S om Pleiaderna (Alcyone)
 17  21   Venus lyser klarast
 18  06   Månen 0,4° N om Spica. Ockultation, synlig i östligaste Nordamerika och
        mellersta Afrika
 20  09   Månen 5° S om Jupiter
 21  22   Månen 0,2° S om Antares. Ockultation, synlig i Indonesien, Australien utom
        nordöstra delen samt Nya Zeeland
 24  06   Merkurius i max östlig elongation, 18°
 24  22   Månen 10° S om Venus

Mars 2006

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 6  21:16  Månen i 1:a kvarteret
 15  00:35  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen (105%), synlig i Europa, Afrika,
        västra halvan av Asien, Sydamerika och östligaste Nordamerika
 22  20:11  Månen i 3:e kvarteret
 29  11:15  Nymåne. Total solförmörkelse, synlig i ostligaste Brasilien, Afrika
        utom sydvästra delen, Europa och västra halvan av Asien. Total i Brasilien,
        Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Niger, Chad, Libyen, NV spetsen av Egypten,
        Turkiet, NV Georgie, SV och S Ryssland, Kazakstan samt nordligaste spetsen
        av Mongoliet. Synlig som partiell i Sverige.
                Börjar  Max  Omfattn Slutar
          Lund     10:57  11:52  38%  12:47
          Göteborg   11:00  11:52  34%  12:43
          Stockholm  11:05  11:59  38%  12:52
          Luleå    11:16  12:04  32%  12:52

 13  03   Månen fjärmast, avstånd 406278 km
 28  08   Månen närmast, avstånd 359168 km

 1  03   Månen 4° S om Merkurius
 1  12   Uranus i konjunktion med solen
 5  16   Månen 0,3° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i norra Afrika, Europa
        utom Skandinavien och Brittiska öarna, Ryssland och Mellanöstern
 6  08   Månen 3° N om Mars
 6  12   Månen 10° N om Aldebaran
 9  22   Månen 1,7° S om Pollux
 10  19   Månen 4° N om Saturnus
 11  01   Mars 7° N om Aldebaran
 12  04   Merkurius i undre konjunktion med solen
 12  21   Månen 3° N om Regulus
 17  12   Månen 0,3° N om Spica. Ockultation, synlig i Hawaii samt västligaste Sydamerika
 19  15   Månen 5° S om Jupiter
 20  19:26  Vårdagjämning
 21  04   Månen 0,3° S om Antares. Ockultation, synlig i nordostligaste Sydamerika och
        sydligaste Sydafrika
 25  08   Venus i max västlig elongation, 47°
 26  00   Månen 6° S om Venus
 27  01   Venus 1,9° N om Neptunus
 27  18   Månen 2° S om Merkurius

April 2006

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 5  13:01  Månen i 1:a kvarteret
 13  17:40  Fullmåne
 21  04:28  Månen i 3:e kvarteret
 27  20:44  Nymåne

 9  14   Månen fjärmast, avstånd 405551 km
 25  12   Månen närmast, avstånd 363732 km

 2  01   Månen 0,3° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i nordöstra Nordamerika
 2  21   Månen 10° N om Aldebaran
 3  21   Månen 4° N om Mars
 6  05   Månen 1,7° S om Pollux
 7  00   Månen 4° N om Saturnus
 8  20   Merkurius i max västlig elongation, 28°
 9  04   Månen 3° N om Regulus
 13  18   Månen 0,3° N om Spica. Ockultation, synlig i södra Asien och norra Australien
 15  16   Månen 5° S om Jupiter
 17  10   Månen 0,2° S om Antares. Ockultation, synlig i södra Sydamerika
 18  13   Venus 0,3° N om Uranus
 22  12   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 24  15   Månen 0,5° S om Venus. Ockultation, synlig i Sydamerika utom nordvästra delen
        samt Afrika utom sydvästra delen
 26  09   Månen 4° N om Merkurius
 29  11   Månen 0,3° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Japan och östligaste Asien
 30  07   Månen 10° N om Aldebaran

Maj 2006

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 5  06:13  Månen i 1:a kvarteret
 13  07:51  Fullmåne
 20  10:21  Månen i 3:e kvarteret
 27  06:26  Nymåne

 7  08   Månen fjärmast, avstånd 404572 km
 22  16   Månen närmast, avstånd 368608 km

 2  12   Månen 4° N om Mars
 3  13   Månen 1,8° S om Pollux
 4  10   Månen 4° N om Saturnus
 4  16   Jupiter i opposition
 6      Eta Aquariderna i maximum
 6  11   Månen 3° N om Regulus
 11  01   Månen 0,3° N om Spica. Ockultation, synlig i östra Nordamerika samt delar av
        västra och södra Afrika
 12  17   Månen 5° S om Jupiter
 14  16   Månen 0,1° S om Antares. Ockultation, synlig i Indonesien, Australien och
        Nya Zeeland
 18  21   Merkurius i övre konjunktion med solen
 19  01   (8) Flora i opposition, magn 9,6
 24  09   Månen 4° N om Venus
 25  06   Mars 5° S om Pollux
 30  22   Månen 2° S om Pollux
 31  04   Månen 3° N om Mars
 31  22   Månen 4° N om Saturnus

Juni 2006

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 4  00:06  Månen i 1:a kvarteret
 11  19:03  Fullmåne
 18  15:08  Månen i 3:e kvarteret
 25  17:05  Nymåne

 4  03   Månen fjärmast, avstånd 404081 km
 16  18   Månen närmast, avstånd 368919 km

 2  19   Månen 2° N om Regulus
 7  10   Månen 0,1° N om Spica. Ockultation, synlig i ostligaste Asien samt större
        delen av Japan
 8  20   Månen 5° S om Jupiter
 11  00   Månen 0,1° S om Antares. Ockultation, synlig i nordöstra delen av Sydamerika,
        södra Afrika och Madagaskar
 16  18   Pluto i opposition
 18  00   Mars 0,6° N om Saturnus
 20  21   Merkurius i max östlig elongation, 25°
 21  00   Merkurius 6° S om Pollux
 21  13:26  Sommarsolstånd
 23  01   Venus 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 23  04   Månen 6° N om Venus
 24  00   Månen 10° N om Aldebaran
 27  06   Månen 2° S om Pollux
 27  15   Månen 5° N om Merkurius
 28  12   Månen 3° N om Saturnus
 28  23   Månen 2° N om Mars
 30  04   Månen 2° N om Regulus

Juli 2006

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 3  17:37  Månen i 1:a kvarteret
 11  04:02  Fullmåne
 17  20:13  Månen i 3:e kvarteret
 25  05:31  Nymåne

 1  21   Månen fjärmast, avstånd 404448 km
 13  19   Månen närmast, avstånd 364288 km
 29  14   Månen fjärmast, avstånd 405406 km

 1  21   (2) Pallas i opposition, magn 9,5
 2  21   Venus 4° N om Aldebaran
 4  00   Solen fjärmast, 1,016742 a.e.
 4  18   Månen 0,1° S om Spica. Ockultation, synlig i västra och södra Afrika
 6  03   Månen 5° S om Jupiter
 8  09   Månen 0,2° S om Antares. Ockultation, synlig i norra och östra Australien,
        Nya Guinea och Nya Zeeland
 18  08   Merkurius i undre konjunktion med solen
 20  10   Månen 0,5° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i östra USA och
        nordvästligaste Sydamerika
 21  06   Månen 10° N om Aldebaran
 22  07   Mars 0,7° N om Regulus
 23  01   Månen 6° N om Venus
 27  11   Månen 2° N om Regulus
 27  18   Månen 1,1° N om Mars. Ockultation, synlig i delar av Grönland samt Europa
 30  01   (15) Eunomia i opposition, magn 8,3

Augusti 2006

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 2  09:46  Månen i 1:a kvarteret
 9  11:54  Fullmåne
 16  02:51  Månen i 3:e kvarteret
 23  20:10  Nymåne
 31  23:57  Månen i 1:a kvarteret

 10  19   Månen närmast, avstånd 359749 km
 26  02   Månen fjärmast, avstånd 406269 km

 1  02   Månen 0,4° S om Spica. Ockultation, synlig i södra Sydamerika
 2  13   Månen 5° S om Jupiter
 4  19   Månen 0,4° S om Antares. Ockultation, synlig i nordostligaste Nordamerika
        samt sydligaste Afrika
 5  01   (6) Hebe i opposition, magn 7,8
 6  13   Merkurius 9° S om Pollux
 7  02   Merkurius i max västlig elongation, 19°
 7  13   Saturnus i konjunktion med solen
 8  09   Venus 7° S om Pollux
 10  22   Merkurius 2° från Venus; ingen konjunktion
 11  06   Neptunus i opposition
 12  16   (1) Ceres i opposition, magn 7,6
 13  00   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 16  16   Månen 0,7° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i nordöstligaste Asien,
        Japan och Hawaii
 17  12   Månen 11° N om Aldebaran
 20  19   Månen 2° S om Pollux
 22  04   Månen 3° N om Venus
 22  15   Månen 3° N om Saturnus
 25  15   Månen 0,6° S om Mars. Ockultation, synlig i centrala och nordöstra delarna
        av Sydamerika
 27  00   Venus 0,07° N om Saturnus, närmast 0:36
 28  09   Månen 0,5° S om Spica. Ockultation, synlig i Madagaskar och södra Nya Zeeland
 30  02   Månen 5° S om Jupiter

September 2006

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 7  19:42  Fullmåne. Partiell månförmörkelse (18%), synlig i Europa, Afrika, Asien och
        Australien. Synlig i Sverige.
 14  12:15  Månen i 3:e kvarteret
 22  12:45  Nymåne. Ringformig solförmörkelse, synlig i Sydamerika, Antarktis samt
        sydvästra och södra Afrika. Ringformig i Guyana, Surinam, Franska Guyana
        och södra Atlanten. Ej synlig i Sverige.
 30  12:04  Månen i 1:a kvarteret

 8  04   Månen närmast, avstånd 357175 km
 22  06   Månen fjärmast, avstånd 406500 km

 1  03   Månen 0,5° S om Antares. Ockultation, synlig i östligaste Australien,
        Nya Zeeland samt södra delen av Sydamerika
 1  06   Merkurius i övre konjunktion med solen
 2  07   (3) Juno i konjunktion med solen
 5  12   Uranus i opposition
 6  00   Venus 0,8° N om Regulus
 11  02   (4) Vesta i konjunktion med solen
 12  22   Månen 0,8° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Skandinavien,
        östra Europa samt norra och västra Ryssland
 13  18   Månen 11° N om Aldebaran
 17  01   Månen 2° S om Pollux
 19  04   Månen 2° N om Saturnus
 20  00   Månen 2° N om Regulus
 23  05:03  Höstdagjämning
 24  05   Månen 1,8° S om Merkurius
 24  15   Månen 0,5° S om Spica. Ockultation, synlig i Sydamerika utom södra delen
 26  17   Månen 5° S om Jupiter
 27  14   Merkurius 1,3° N om Spica
 28  09   Månen 0,5° S om Antares. Ockultation, synlig i ostligaste Afrika samt
        Nya Zeeland

Oktober 2006

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 7  04:13  Fullmåne
 14  01:26  Månen i 3:e kvarteret
 22  06:14  Nymåne
 29  22:25  Månen i 1:a kvarteret

 6  15   Månen närmast, avstånd 357410 km
 19  11   Månen fjärmast, avstånd 406074 km

 10  08   Månen 0,7° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Norra och
        västra Nordamerika samt Grönland
 11  03   Månen 11° N om Aldebaran
 14  07   Månen 2° S om Pollux
 16  15   Månen 2° N om Saturnus
 17  05   Merkurius i max östlig elongation, 25°
 17  06   Månen 2° N om Regulus
 22      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 23  08   Mars i konjunktion med solen
 24  09   Månen 1,4° S om Merkurius
 24  09   Månen 5° S om Jupiter
 25  15   Månen 0,4° S om Antares. Ockultation, synlig i centrala och östra Sydamerika
 25  23   Merkurius 4° S om Jupiter
 27  19   Venus i övre konjunktion med solen

November 2006

åter till hemsidan
 d  t m

 5  13:58  Fullmåne
 12  18:45  Månen i 3:e kvarteret
 20  23:18  Nymåne
 28  07:29  Månen i 1:a kvarteret

 4  01   Månen närmast, avstånd 360596 km
 16  00   Månen fjärmast, avstånd 405194 km

 4      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 6  18   Månen 0,6° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i nordvästra
        Afrika, Mellanöstern samt Asien utom södra delen
 7  13   Månen 11° N om Aldebaran
 8  23   Merkurius i undre konjunktion med solen
 10  16   Månen 2° S om Pollux
 13  02   Månen 1,6° N om Saturnus
 13  13   Månen 1,8° N om Regulus
 14  21   (7) Iris i opposition, magn 6,8
 18  01   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 18  04   Månen 0,6° S om Spica. Ockultation, synlig i östra Afrika samt sydligaste
        Nya Zeeland
 19  14   Månen 6° S om Merkurius
 22  00   Jupiter i konjunktion med solen
 25  14   Merkurius i max västlig elongation, 20°

December 2006

åter till hemsidan
 d  t m

 5  01:25  Fullmåne
 12  15:32  Månen i 3:e kvarteret
 20  15:01  Nymåne
 27  15:48  Månen i 1:a kvarteret

 2  01   Månen närmast, avstånd 365923 km
 13  20   Månen fjärmast, avstånd 404418 km
 28  03   Månen närmast, avstånd 370323 km

 4  04   Månen 0,6° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Nordamerika utom Alaska,
        Grönland och Europa
 4  23   Månen 11° N om Aldebaran
 8  01   Månen 2° S om Pollux
 10  12   Månen 1,2° N om Saturnus. Ockultation, synlig i Norge, Island, Grönland samt
        Brittiska Öarna utom södra delen
 10  17   Merkurius 0,1° N om Jupiter
 10  21   Månen 1,5° N om Regulus
 12  01   Mars 0,8° S om Jupiter
 14  05   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 14  09   Merkurius 5° N om Antares
 15  12   Månen 0,8° S om Spica. Ockultation, synlig i södra delen av Sydamerika
 18  16   Pluto i konjunktion med solen
 18  22   Månen 6° S om Jupiter
 19  04   Mars 4° N om Antares
 19  05   Månen 5° S om Mars
 19  05   Månen 0,4° S om Antares. Ockultation, synlig i östra Afrika, sydöstra
        Australien och Nya Zeeland
 22  01:22  Vintersolstånd
 31  13   Månen 0,7° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i nordöstra Asien och Alaska