Astronomiska händelser 2002

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2002

åter till hemsidan
 d  t m

 6  04:55  Månen i 3:e kvarteret
 13  14:29  Nymåne
 21  18:46  Månen i 1:a kvarteret
 28  23:50  Fullmåne

 2  8   Månen närmast, avstånd 365406 km
 18  10   Månen fjärmast, avstånd 405505 km
 30  10   Månen närmast, avstånd 359996 km

 1  07   Jupiter i opposition
 2  22   Månen 4° N om Regulus
 3  14   Solen närmast
 4  03   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 6  14   Månen 7° N om Spica
 10  03   Månen 6° N om Antares
 12  00   Merkurius i max östlig elongation, 19°
 14  13   Venus i övre konjunktion med solen
 15  03   Månen 4° S om Merkurius
 18  23   Månen 5° S om Mars
 23  23   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 24  17   Månen 0,08° N om Saturnus. Ockultation, synlig i Centralafrika, Saudiarabien,
        södra Asien, Filippinerna, södra Japan
 24  21   Månen 4° N om Aldebaran
 26  20   Månen 0,9° N om Jupiter. Ockultation, synlig i norra Atlanten, Brittiska öarna,
        Skandinavien, Grönland, Arktis, norra Alaska, norra Kanada, nördöstra Asien
 27  20   Merkurius i undre konjunktion med solen
 28  00   Månen 4° S om Pollux
 28  15   Neptunus i konjunktion med solen
 30  07   Månen 4° N om Regulus

Februari 2002

åter till hemsidan
 d  t m

 4  14:33  Månen i 3:e kvarteret
 12  08:41  Nymåne
 20  13:02  Månen i 1:a kvarteret
 27  10:17  Fullmåne

 14  23   Månen fjärmast, avstånd 406363 km
 27  21   Månen närmast, avstånd 356897 km

 2  21   Månen 7° N om Spica
 6  09   Månen 6° N om Antares
 10  06   Månen 5° S om Merkurius
 13  18   Uranus i konjunktion med solen
 17  01   Månen 5° S om Mars
 20  07   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 21  01   Månen 0,2° N om Saturnus. Ockultation, synlig i Stilla Havet, USA, Mexiko,
        sydöstra Kanada, Atlanten, nordvästligaste Afrika
 21  06   Månen 4° N om Aldebaran
 21  17   Merkurius i max västlig elongation, 27°
 23  03   Månen 0,9° N om Jupiter. Ockultation, synlig i Alaska, norra Kanada, norra
        Ryssland, Arktis, Grönland, västra Europa inkl Brittiska öarna
 24  11   Månen 4° S om Pollux
 26  18   Månen 4° N om Regulus

Mars 2002

åter till hemsidan
 d  t m

 6  02:24  Månen i 3:e kvarteret
 14  03:02  Nymåne
 22  03:28  Månen i 1:a kvarteret
 28  19:25  Fullmåne

 14  02   Månen fjärmast, avstånd 406707 km
 28  09   Månen närmast, avstånd 357010 km

 2  06   Månen 7° N om Spica
 5  15   Månen 6° N om Antares
 12  02   Månen 3° S om Merkurius
 18  02   Månen 4° S om Mars
 19  14   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 20  11   Månen 0,5° N om Saturnus. Ockultation, synlig i nördöstra Afrika, Saudiarabien,
        nordvästra Indien, Centralasien, Japan utom södra delen, Sibirien, västra Alaska
 20  12   Månen 5° N om Aldebaran
 20  20:02  Vårdagjämning
 22  13   Månen 1,1° N om Jupiter. Ockultation, synlig i Grönland utom södra delen, Arktis,
        nordvästra Kanada
 23  20   Månen 4° S om Pollux
 26  05   Månen 4° N om Regulus
 29  17   Månen 7° N om Spica
 31  16   Saturnus 4° N om Aldebaran

April 2002

åter till hemsidan
 d  t m

 4  16:29  Månen i 3:e kvarteret
 12  20:21  Nymåne
 20  13:48  Månen i 1:a kvarteret
 27  04:00  Fullmåne

 10  06   Månen fjärmast, avstånd 406408 km
 25  17   Månen närmast, avstånd 360085 km

 1  23   Månen 6° N om Antares
 7  10   Merkurius i övre konjunktion med solen
 12  17   Mars 3° S om Pleiaderna (Alcyone)
 14  18   Månen 3° S om Venus
 15  19   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 16  00   Månen 2° S om Mars
 16  18   Månen 5° N om Aldebaran
 16  21   Månen 0,8° N om Saturnus. Ockultation, synlig i nordvästra Nordamerika, Arktis,
        Grönland, norra Ryssland, norra Europa inkl Brittiska öarna
 19  00   Månen 1,6° N om Jupiter
 20  03   Månen 4° S om Pollux
 22  11   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 22  14   Månen 5° N om Regulus
 25  03   Venus 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 26  03   Månen 7° N om Spica
 29  09   Månen 5° N om Antares
 29  14   Mars 6° N om Aldebaran
 30  06   Merkurius 1,5° S om Pleiaderna (Alcyone)

Maj 2002

åter till hemsidan
 d  t m

 4  08:16  Månen i 3:e kvarteret
 12  11:45  Nymåne
 19  20:42  Månen i 1:a kvarteret
 26  12:51  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen (71%), synlig i östra Asien, västra
        Sydamerika, Nordamerika utom nordöstra delen, Antarktis, Stilla Havet

 7  20   Månen fjärmast, avstånd 405483 km
 23  17   Månen närmast, avstånd 364984 km

 4  05   Merkurius i max östlig elongation, 21°
 4  14   Venus 6° N om Aldebaran
 4  18   Mars 2° N om Saturnus
 6      Eta Aquariderna i maximum
 7  18   Venus 2° N om Saturnus
 10  20   Venus 0,3° N om Mars
 13  22   Månen 3° S om Merkurius
 14  00   Månen 5° N om Aldebaran
 14  09   Månen 1,1° N om Saturnus. Ockultation, synlig i västra Skandinavien, Brittiska
        öarna, Grönland, Arktis, norra Kanada, nordöstra Alaska
 14  20   Månen 0,6° S om Mars. Ockultation, synlig i sydöstra Stilla havet, större delen
        av Sydamerika, södra Atlanten
 15  00   Månen 0,9° S om Venus. Ockultation, synlig i södra Stilla havet
 16  13   Månen 2° N om Jupiter
 17  08   Månen 4° S om Pollux
 19  20   Månen 5° N om Regulus
 23  12   Månen 7° N om Spica
 26  19   Månen 5° N om Antares
 27  08   Merkurius i undre konjunktion med solen

Juni 2002

åter till hemsidan
 d  t m

 3  01:05  Månen i 3:e kvarteret
 11  00:46  Nymåne. Ringformig solförmörkelse, synlig i östra Asien, Japan, Indonesien,
        norra Australien, Nordamerika utom nordöstligaste delen. Ringformig i Stilla Havet.
 18  01:29  Månen i 1:a kvarteret
 24  22:42  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen (23%), synlig i Europa, Afrita, Asien
        utom norra och östra delarna, Australien, Sydamerika utom nordvästra delen,
        Atlanten, Indiska Oceanen, Antarktis

 4  14   Månen fjärmast, avstånd 404522 km
 19  8   Månen närmast, avstånd 369309 km

 3  18   Venus 1,6° N om Jupiter
 7  06   Pluto i opposition
 9  09   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 9  12   Saturnus i konjunktion med solen
 9  15   Månen 3° N om Merkurius
 9  20   Venus 5° S om Pollux
 12  13   Månen 0,9° N om Mars. Ockultation, synlig i nordöstra Kanada, Grönland, Arktis,
        nordöstra Asien
 13  05   Månen 2° N om Jupiter
 13  14   Månen 4° S om Pollux
 13  22   Månen 1,5° N om Venus
 16  01   Månen 5° N om Regulus
 19  19   Månen 7° N om Spica
 21  14:07  Sommarsolstånd
 21  16   Merkurius i max västlig elongation, 23°
 23  04   Månen 5° N om Antares
 24  05   Merkurius 2° N om Aldebaran

Juli 2002

åter till hemsidan
 d  t m

 2  18:19  Månen i 3:e kvarteret
 10  11:26  Nymåne
 17  05:47  Månen i 1:a kvarteret
 24  10:07  Fullmåne

 2  09   Månen fjärmast, avstånd 404210 km
 14  14   Månen närmast, avstånd 367847 km
 30  03   Månen fjärmast, avstånd 404743 km

 2  01   Merkurius 0,4° S om Saturnus
 5  05   Solen fjärmast
 6  18   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 7  16   Månen 5° N om Aldebaran
 8  14   Månen 1,7° N om Saturnus
 9  10   Månen 1,5° N om Merkurius
 10  11   Venus 1,1° N om Regulus
 13  08   Månen 5° N om Regulus
 13  13   Månen 4° N om Venus
 17  00   Månen 7° N om Spica
 20  02   Jupiter i konjunktion med solen
 20  11   Månen 5° N om Antares
 21  03   Merkurius i övre konjunktion med solen

Augusti 2002

åter till hemsidan
 d  t m

 1  11:22  Månen i 3:e kvarteret
 8  20:15  Nymåne
 15  11:12  Månen i 1:a kvarteret
 22  23:29  Fullmåne
 31  03:31  Månen i 3:e kvarteret

 11  00   Månen närmast, avstånd 362927 km
 26  19   Månen fjärmast, avstånd 405695 km

 2  02   Neptunus i opposition
 3  02   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 4  01   Månen 5° N om Aldebaran
 5  05   Månen 2° N om Saturnus
 6  06   Merkurius 0,8° N om Regulus
 7  07   Månen 4° S om Pollux
 7  18   Månen 3° N om Jupiter
 10  02   Månen 4° N om Merkurius
 10  23   Mars i konjunktion med solen
 11  23   Månen 6° N om Venus
 12  23   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 13  07   Månen 7° N om Spica
 16  16   Månen 5° N om Antares
 20  02   Uranus i opposition
 22  14   Venus i max östlig elongation, 46°
 30  10   Månen 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 31  09   Månen 5° N om Aldebaran

September 2002

åter till hemsidan
 d  t m

 7  04:10  Nymåne
 13  19:08  Månen i 1:a kvarteret
 21  14:59  Fullmåne
 29  18:03  Månen i 3:e kvarteret

 8  04   Månen närmast, avstånd 358746 km
 23  04   Månen fjärmast, avstånd 406352 km

 1  06   Venus 0,9° S om Spica
 1  11   Merkurius i max östlig elongation, 27°
 1  18   Månen 2° N om Saturnus
 3  17   Månen 3° S om Pollux
 4  14   Månen 4° N om Jupiter
 6  02   Månen 5° N om Regulus
 8  18   Månen 9° N om Merkurius
 9  15   Månen 6° N om Spica
 10  03   Månen 8° N om Venus
 12  22   Månen 5° N om Antares
 23  05:41  Höstdagjämning
 26  12   Venus lyser klarast
 26  17   Månen 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 27  16   Månen 5° N om Aldebaran
 27  20   Merkurius i undre konjunktion med solen
 29  04   Månen 3° N om Saturnus

Oktober 2002

åter till hemsidan
 d  t m

 6  12:18  Nymåne
 13  06:33  Månen i 1:a kvarteret
 21  08:20  Fullmåne
 29  06:28  Månen i 3:e kvarteret

 6  14   Månen närmast, avstånd 356918 km
 20  06   Månen fjärmast, avstånd 406360 km

 1  02   Månen 3° S om Pollux
 2  08   Månen 4° N om Jupiter
 3  13   Månen 5° N om Regulus
 5  02   Månen 4° N om Mars
 5  10   Månen 5° N om Merkurius
 8  11   Månen 10° N om Venus
 10  07   Månen 5° N om Antares
 13  09   Merkurius i max västlig elongation, 18°
 22      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 23  23   Månen 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 24  22   Månen 6° N om Aldebaran
 26  10   Månen 3° N om Saturnus
 28  09   Månen 3° S om Pollux
 29  23   Månen 4° N om Jupiter
 30  22   Månen 5° N om Regulus
 31  13   Venus i undre konjunktion med solen

November 2002

åter till hemsidan
 d  t m

 4  21:34  Nymåne
 11  21:52  Månen i 1:a kvarteret
 20  02:34  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen (88%), synlig i Europa, Afrika,
        Asien utom sydöstra delen, Nordamerika, Sydamerika, Atlanten, Arktis
 27  16:46  Månen i 3:e kvarteret

 4  02   Månen närmast, avstånd 358154 km
 16  12   Månen fjärmast, avstånd 405796 km

 2  19   Månen 4° N om Mars
 4      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 3  13   Månen 6° N om Spica
 6  17   Månen 5° N om Antares
 14  06   Merkurius i övre konjunktion med solen
 18  00   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 20  05   Månen 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 20  05   Mars 3° N om Spica
 21  04   Månen 6° N om Aldebaran
 22  13   Månen 3° N om Saturnus
 24  15   Månen 3° S om Pollux
 26  08   Månen 4° N om Jupiter
 27  04   Månen 5° N om Regulus
 30  22   Månen 6° N om Spica

December 2002

åter till hemsidan
 d  t m

 4  08:34  Nymåne. Total solförmörkelse, synlig i Afrika utom norra delen, Antarktis,
        Indonesien, Australien och södra Nya Zeeland. Total i södra Afrika, Indiska
        Oceanen, södra Australien
 11  16:49  Månen i 1:a kvarteret
 19  20:10  Fullmåne
 27  01:31  Månen i 3:e kvarteret

 2  10   Månen närmast, avstånd 362289 km
 14  05   Månen fjärmast, avstånd 404914 km
 30  02   Månen närmast, avstånd 367902 km

 1  11   Månen 3° N om Mars
 1  14   Månen 2° N om Venus
 7  02   Venus lyser klarast
 9  19   Pluto i konjunktion med solen
 14  04   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 17  13   Månen 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 17  18   Saturnus i opposition
 18  12   Månen 6° N om Aldebaran
 19  16   Månen 3° N om Saturnus
 21  21   Månen 3° S om Pollux
 22  01:59  Vintersolstånd
 23  13   Månen 4° N om Jupiter
 24  10   Månen 5° N om Regulus
 26  06   Merkurius i max östlig elongation, 20°
 28  05   Månen 6° N om Spica
 30  02   Månen 1,2° N om Mars. Ockultation, synlig i nordöstra Asien, Japan utom södra delen
 30  10   Månen 2° S om Venus
 31  13   Månen 5° N om Antares