Astronomiska händelser 2019

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2019

åter till hemsidan
 d  t m

 6  02:28  Nymåne. Partiell solförmörkelse (71%), synlig i östra Asien, norra Mikronesien
        och Aleuterna. Ej synlig i Sverige.
 14  07:46  Månen i 1:a kvarteret
 21  06:16  Fullmåne. Total månförmörkelse (m=1,20), börjar 4:34, total 5:41-6:44, slutar 7:51.
        Halvskuggeförmörkelsen börjar 3:35 och slutar 8:50. Synlig i Sverige, månen går
        ned unter den avslutande halvskuggeförmlrkelsen. Synlig i Afrika, Europa, Nord-
        och Sydamerika, större delen av Oceanien samt nordöstligaste Ryssland
 27  22:10  Månen i 3:e kvarteret

 9  05   Månen fjärmast, avstånd 406117 km
 21  21   Månen närmast, avstånd 357342 km

 1  23   Månen 1,3° N om Venus
 2  07   Saturnus i konjunktion med solen
 3  03   Månen 9° N om Antares
 3  06   Solen närmast, 0.98330 a.e.
 3  09   Månen 3° N om Jupiter
 4  11   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 4  19   Månen 3° N om Merkurius
 6  06   Venus i max västlig elongation, 47°
 11  13   Pluto i konjunktion med solen
 12  21   Månen 5° S om Mars
 15  22   Venus 8° N om Antares
 16  23   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 17  20   Månen 1,6° N om Aldebaran
 20  21   Månen 7° S om Pollux
 22  07   Venus 2° N om Jupiter
 23  03   Månen 3° N om Regulus
 26  17   Månen 8° N om Spica
 30  04   Merkurius i övre konjunktion med solen
 30  08   Månen 9° N om Antares
 31  01   Månen 3° N om Jupiter
 31  19   Månen 0,09° N om Venus. Ockultation, synlig i östra Mikronesien, Polynesien (utom Hawaii),
        Galapagosöarna, södra Mellanamerika samt nordvästra Sydamerika

Februari 2019

åter till hemsidan
 d  t m

 4  22:04  Nymåne
 12  23:26  Månen i 1:a kvarteret
 19  16:54  Fullmåne
 26  12:28  Månen i 3:e kvarteret

 5  10   Månen fjärmast, avstånd 406555 km
 19  10   Månen närmast, avstånd 356761 km

 2  08   Månen 0,6° N om Saturnus. Ockultation, synlig i norra ch nordöstra Afrika, södra och
        mellersta Europa, Mellanöstern, västra Asien samt delar av södra Ryssland
 10  17   Månen 6° S om Mars
 13  08   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 13  21   Mars 1,1° N om Uranus
 14  05   Månen 1,7° N om Aldebaran
 17  08   Månen 7° S om Pollux
 18  15   Venus 1,1° N om Saturnus
 19  15   Månen 3° N om Regulus
 23  02   Månen 8° N om Spica
 26  15   Månen 8° N om Antares
 27  02   Merkurius i max östlig elongation, 18°
 27  15   Månen 2° N om Jupiter

Mars 2019

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 6  17:04  Nymåne
 14  11:27  Månen i 1:a kvarteret
 21  02:43  Fullmåne
 28  05:10  Månen i 3:e kvarteret

 4  12   Månen fjärmast, avstånd 406391 km
 19  21   Månen närmast, avstånd 359377 km

 1  19   Månen 0,3° N om Saturnus. Ockultation, synlig i större delen av Mikronesien,
        norra Polynesien (utom Hawaii), Melanamerika samt södra Nordamerika
 2  22   Månen 1,2° S om Venus
 7  02   Neptunus i konjunktion med solen
 7  23   (4) Vesta i konjunktion med solen
 11  13   Månen 6° S om Mars
 12  14   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 13  12   Månen 1,9° N om Aldebaran
 15  03   Merkurius i undre konjunktion med solen
 16  17   Månen 7° S om Pollux
 19  01   Månen 3° N om Regulus
 20  22:58  Vårdagjämning
 22  13   Månen 8° N om Spica
 25  23   Månen 8° N om Antares
 27  03   Månen 1,9° N om Jupiter
 29  06   Månen 0,05° S om Saturnus. Ockultation, synlig i östra kanten av Brasilien,
        södra Afrika, Madagaskar, södra spetsen av Indien samt Sri Lanka
 30  15   Mars 3° S om Pleiaderna (Alcyone)

April 2019

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 5  09:50  Nymåne
 12  20:06  Månen i 1:a kvarteret
 19  12:12  Fullmåne
 26  23:18  Månen i 3:e kvarteret

 1  01   Månen fjärmast, avstånd 405577 km
 16  23   Månen närmast, avstånd 364205 km
 28  19   Månen fjärmast, avstånd 404582 km

 2  05   Månen 3° S om Venus
 3  00   Månen 4° S om Merkurius
 5  10   (7) Iris i opposition, magn = 6,9
 8  19   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 9  08   Månen 5° S om Mars
 9  17   Månen 2° N om Aldebaran
 10  02   (2) Pallas i opposition, magn = 7,9
 10  05   Venus 0,3° S om Neptunus
 11  21   Merkurius i max västlig elongation, 28°
 13  00   Månen 7° S om Pollux
 15  10   Månen 3° N om Regulus
 16  20   Merkurius och Venus närmast varandra, 4,3°, dock ingen konjunktion
 16  23   Mars 7° N om Aldebaran
 18  23   Månen 8° N om Spica
 22  09   Månen 8° N om Antares
 22  20   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 23  00   Uranus i konjunktion med solen
 23  13   Månen 1,6° N om Jupiter
 25  15   Månen 0,4° S om Saturnus. Ockultation, synlig i östra AUstralien, Nya Zeeland samt
        västra Sydamerika

Maj 2019

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 4  23:46  Nymåne
 12  02:12  Månen i 1:a kvarteret
 18  22:11  Fullmåne
 26  17:34  Månen i 3:e kvarteret

 13  23   Månen närmast, avstånd 369009 km
 26  14   Månen fjärmast, avstånd 404138 km

 2  13   Månen 4° S om Venus
 3  07   Månen 3° S om Merkurius
 6      Eta Aquariderna i maximum
 6  02   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 6  23   Månen 2° N om Aldebaran
 8  01   Månen 3° S om Mars
 10  05   Månen 6° S om Pollux
 11  23   (8) Flora i opposition, magn = 9,7
 12  16   Månen 3° N om Regulus
 16  08   Månen 8° N om Spica
 19  18   Månen 8° N om Antares
 20  18   Månen 1,7° N om Jupiter
 21  14   Merkurius i övre konjunktion med solen
 22  23   Månen 0,5° S om Saturnus. Ockultation, synlig i delar av Antarktis, södra spetsen på Afrika,
        Kerguelen-öarna, större delen av Australien samt södra Nya Zeeland
 28  23   (1) Ceres i opposition, magn = 7,0

Juni 2019

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 3  11:02  Nymåne
 10  06:59  Månen i 1:a kvarteret
 17  09:31  Fullmåne
 25  10:46  Månen i 3:e kvarteret

 8  00   Månen närmast, avstånd 368504 km
 23  09   Månen fjärmast, avstånd 404548 km

 1  19   Månen 3° S om Venus
 2  10   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 4  17   Månen 4° S om Merkurius
 5  16   Månen 1,6° S om Mars
 6  11   Månen 6° S om Pollux
 8  09   Venus 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 8  21   Månen 3° N om Regulus
 10  16   Jupiter i opposition
 12  14   Månen 8° N om Spica
 16  02   Månen 8° N om Antares
 16  20   Månen 2° N om Jupiter
 17  22   Venus 5° N om Aldebaran
 18  16   Merkurius 0,2° N om Mars
 19  05   Månen 0,4° S om Saturnus. Ockultation, synlig i södra Sydamerika, Påskön, Antarktiska
        halvön samt södra Afrika
 21  06   Merkurius 6° S om Pollux
 21  16:54  Sommarsolstånd
 23  08   Mars 6° S om Pollux
 24  00   Merkurius i max östlig elongation, 25°
 29  19   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 30  17   Månen 2° N om Aldebaran

Juli 2019

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 2  20:16  Nymåne. Total solförmörkelse, synlig i östra Oceanien samt större delen av Sydamerika.
        Total i Chile och Argentina. Ej synlig i Sverige.
 9  11:55  Månen i 1:a kvarteret
 16  22:38  Fullmåne. Partiell månförmörkelse, börjar 21:01, störst 22:31 (65%), slutar 24:00.
        Den avslutande halvskuggeförmörkelsen slutar 01:20 den 17 juli. Synlig i Australien,
        Asien utom nördöstra delen, Afrika, Europa utom norra Skandinavien samt större delen
        av Sydamerika. Synlig i Sverige utom norra delen.
 25  02:18  Månen i 3:e kvarteret

 5  06   Månen närmast, avstånd 363726 km
 21  01   Månen fjärmast, avstånd 405481 km

 2  02   (18) Melpomene i opposition, magn = 9,2
 4  07   Månen 0,09° N om Mars. Ockultation, synlig i större delen av Asien, Mikronesien,
        östra spetsen på Afrika samt Arabiska halvön
 4  10   Månen 3° N om Merkurius
 4  23   Solen fjärmast, 1,01675 a.e.
 6  04   Månen 3° N om Regulus
 7  15   Merkurius 4° S om Mars
 9  18   Saturnus i opposition
 9  19   Månen 8° N om Spica
 13  08   Månen 8° N om Antares
 13  21   Månen 2° N om Jupiter
 14  16   Pluto i opposition
 16  08   Månen 0,2° S om Saturnus. Ockultation, synlig i östra Melanesien, södra Polynesien,
        Påskön samt mellersta Sydamerika
 21  14   Merkurius i undre konjunktion med solen
 27  05   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 28  02   Månen 2° N om Aldebaran
 31  03   Månen 5° N om Merkurius

Augusti 2019

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 1  04:12  Nymåne
 7  18:31  Månen i 1:a kvarteret
 15  13:29  Fullmåne
 23  15:56  Månen i 3:e kvarteret
 30  11:37  Nymåne

 2  08   Månen närmast, avstånd 359398 km
 17  12   Månen fjärmast, avstånd 406245 km
 30  17   Månen närmast, avstånd 357176 km

 2  13   Månen 3° N om Regulus
 5  23   Merkurius 10° S om Pollux
 6  02   Månen 8° N om Spica
 9  14   Månen 8° N om Antares
 10  00   Månen 2° N om Jupiter
 10  00   Merkurius i max västlig elongation, 19°
 12  11   Månen 0,04° S om Saturnus. Ockultation, synlig i östra Indonesien, större delen av Australien,
        norra Nya Zeeland, Melanesien samt Polynesien (utom Hawaii)
 13  07   (15) Eunomia i opposition, magn = 8,2
 13  08   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 14  07   Venus i övre konjunktion med solen
 22  23   (3) Juno i konjunktion med solen
 23  13   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 24  11   Månen 2° N om Aldebaran
 27  16   Månen 6° S om Pollux

September 2019

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 6  04:10  Månen i 1:a kvarteret
 14  05:33  Fullmåne
 22  03:41  Månen i 3:e kvarteret
 28  19:26  Nymåne

 13  15   Månen fjärmast, avstånd 406377 km
 28  03   Månen närmast, avstånd 357802 km

 2  10   Månen 8° N om Spica
 2  12   Mars i konjunktion med solen
 4  03   Merkurius i övre konjunktion med solen
 5  20   Månen 8° N om Antares
 6  08   Månen 2° N om Jupiter
 8  15   Månen 0,04° S om Saturnus. Ockultation, synlig i östra Afrika, Madagaskar, södra Indonesien,
        västra och norra Australien, västra Mikronesien samt västra Melanesien
 10  08   Neptunus i opposition
 19  19   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 20  18   Månen 3° N om Aldebaran
 23  08:50  Höstdagjämning
 24  01   Månen 6° S om Pollux
 26  10   Månen 3° N om Regulus
 29  00   Merkurius 1,5° N om Spica
 29  21   Månen 8° N om Spica
 29  23   Månen 6° N om Merkurius

Oktober 2019

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 5  17:47  Månen i 1:a kvarteret
 13  22:08  Fullmåne
 21  13:39  Månen i 3:e kvarteret
 28  04:38  Nymåne

 10  19   Månen fjärmast, avstånd 405899 km
 26  12   Månen närmast, avstånd 361311 km

 3  02   Venus 3° N om Spica
 3  04   Månen 8° N om Antares
 3  21   Månen 1,9° N om Jupiter
 5  22   Månen 0,3° S om Saturnus. Ockultation, synlig i södra Sydamerika, Påskön, Sydgeorgien
        samt södra Afrika
 17  01   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 17  23   Månen 3° N om Aldebaran
 20  05   Merkurius i max östlig elongation, 25°
 21  08   Månen 6° S om Pollux
 22      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 23  19   Månen 3° N om Regulus
 26  18   Månen 5° N om Mars
 28  09   Uranus i opposition
 29  15   Månen 4° N om Venus
 29  16   Månen 7° N om Merkurius
 30  09   Merkurius 3° S om Venus
 30  14   Månen 7° N om Antares
 31  15   Månen 1,3° N om Jupiter

November 2019

åter till hemsidan
 d  t m

 4  11:23  Månen i 1:a kvarteret
 12  14:34  Fullmåne
 19  22:11  Månen i 3:e kvarteret
 26  16:06  Nymåne

 7  10   Månen fjärmast, avstånd 405058 km
 23  09   Månen närmast, avstånd 366716 km

 2  08   Månen 0,6° S om Saturnus. Ockultation, synlig i östra Antarktis, Kerguelen-öarna,
        Prins Edwards ö, södra Tasmanien, Nya Zeeland samt södra Polynesien
 4      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 8  16   Mars 3° N om Spica
 9      Jupiters måne Callisto börjar åter förmörkas efter ett uppehåll på tre år
 9  12   Venus 4° N om Antares
 11  16   Merkurius i undre konjunktion med solen. Merkuriuspassage 13:36 - 19:04,
        synlig i större delen av Europa, Afrika, Nordamerika utom Alaska, Sydamerika,
        samt större delen av Oceanien. Första delen av passagen synlig i Sverige.
 12  10   (4) Vesta i opposition, magn = 6,5
 13  07   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 14  05   Månen 3° N om Aldebaran
 17  13   Månen 5° S om Pollux
 18  09   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 20  01   Månen 4° N om Regulus
 23  17   Månen 8° N om Spica
 24  10   Månen 4° N om Mars
 24  15   Venus 1,4° S om Jupiter
 25  04   Månen 1,9° N om Merkurius
 28  12   Månen 0,7° N om Jupiter. Ockultation, synlig i norra Afrika, större delen av Europa,
        Mellanöstern och västra Asien
 28  12   Merkurius i max västlig elongation, 20°
 28  20   Månen 1,9° N om Venus
 29  22   Månen 0,9° S om Saturnus. Ockultation, synlig i södra Nya Zeeland, Antarktis samt
        Sydgeorgien

December 2019

åter till hemsidan
 d  t m

 4  07:58  Månen i 1:a kvarteret
 12  06:12  Fullmåne
 19  05:57  Månen i 3:e kvarteret
 26  06:13  Nymåne. Ringformig solförmörkelse, synlig i Mellanöstern, nordöstra Afrika,
        Asien utom norra och östra delarna, Ryssland, norra och västra Australien samt Mikronesien.
        Ringformig på Arabiska halvön, sydligaste Indien, Sri Lanka samt Indonesien.
        Ej synlig i Sverige.

 5  05   Månen fjärmast, avstånd 404446 km
 18  21   Månen närmast, avstånd 370265 km

 3  03   (2) Pallas i konjunktion med solen
 10  15   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 11  06   Venus 1,8° S om Saturnus
 11  13   Månen 3° N om Aldebaran
 14  13   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 14  19   Månen 5° S om Pollux
 15  17   Merkurius 5° N om Antares
 17  06   Månen 4° N om Regulus
 20  23   Månen 8° N om Spica
 22  05:19  Vintersolstånd
 23  03   Månen 4° N om Mars
 24  09   Månen 7° N om Antares
 27  13   Månen 1,2° S om Saturnus
 27  19   Jupiter i konjunktion med solen
 29  03   Månen 1,0° S om Venus. Ockultation, synlig i Antarktis samt södra spetsen på Sydamerika