Astronomiska händelser 2017

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2017

åter till hemsidan
 d  t m

 5  20:47  Månen i 1:a kvarteret
 12  12:34  Fullmåne
 19  23:13  Månen i 3:e kvarteret
 28  01:07  Nymåne

 10  07   Månen närmast, avstånd 363238 km
 22  01   Månen fjärmast, avstånd 404914 km

 1  08   Mars 0,021° S om Neptunus, närmast varandra 7:53 (68")
 2  10   Månen 1,9° N om Venus
 3  08   Månen 0,2° N om Mars. Ockultation, synlig i större delen av sydöstra
        Asien, södra spetsen på Indien och Mikronesien.
 3  23   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 4  15   Solen närmast, 0,98331 a.e.
 7  08   Pluto i konjunktion med solen
 8  20   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 9  16   Månen 0,4° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i nordöstra Afrika,
        Arabiska halvön, Indien, Kina och Japan.
 12  14   Venus i max östlig elongation, 47°
 12  17   Månen 10° S om Pollux
 13  03   Venus 0,4° N om Neptunus
 15  06   Månen 0,8° S om Regulus. Ockultation, synlig i södra halvan av
        Sydamerika och Antarktiska halvön.
 18  01   (4) Vesta i opposition, magn=6,2
 19  06   Månen 3° N om Jupiter
 19  11   Merkurius i max västlig elongation, 24°
 19  07   Månen 6° N om Spica
 20  22   Jupiter 4° N om Spica
 23  05   Månen 10° N om Antares
 24  11   Månen 4° N om Saturnus
 26  01   Månen 4° N om Merkurius
 31  16   Månen 4° S om Venus

Februari 2017

åter till hemsidan
 d  t m

 4  05:19  Månen i 1:a kvarteret
 11  01:33  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen 22:32-3:56, störst 1:44 (101%).
        Synlig i västra Asien, Afrika, Europa, Grönland samt Nord- och Sydamerika.
 18  20:33  Månen i 3:e kvarteret
 26  15:58  Nymåne. Ringformig solförmörkelse, synlig i södra halvan av Sydamerika,
        större delen av Antarktis samt Afrika utom de norra delarna. Ringformig
        i sydligaste Sydamerika samt södra Afrika.

 6  15   Månen närmast, avstånd 368816 km
 18  22   Månen fjärmast, avstånd 404376 km

 1  02   Månen 2° S om Mars
 5  03   Månen 10° S om Pleiaderna (Alcyone)
 5  23   Månen 0,2° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i Mellanamerika, norra
        Sydamerika, Karibien, norra Afrika, södra Europa samt Mellanöstern.
 9  03   Månen 10° S om Pollux
 11  15   Månen 0,8° S om Regulus. Ockultation, synlig i Australien, Wilkes land
        och Nya Zeeland.
 15  15   Månen 6° N om Spica
 15  16   Månen 3° N om Jupiter
 17      Jupiter längst bort från solen, 5,4565 a.e.
 17  08   Venus lyser klarast
 19  13   Månen 10° N om Antares
 20  12   (15) Eunomia i opposition, magn=9,2
 21  00   Månen 4° N om Saturnus
 23  17   Jupiter 4° N om Spica
 27  09   Mars 0,6° N om Uranus
 28  21   Månen 10° S om Venus

Mars 2017

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 5  12:32  Månen i 1:a kvarteret
 12  15:54  Fullmåne
 20  16:58  Månen i 3:e kvarteret
 28  03:57  Nymåne

 3  09   Månen närmast, avstånd 369062 km
 18  18   Månen fjärmast, avstånd 404650 km
 30  14   Månen närmast, avstånd 363854 km

 1  20   Månen 4° S om Mars
 2  04   Neptunus i konjunktion med solen
 4  08   Månen 10° S om Pleiaderna (Alcyone)
 5  04   Månen 0,2° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i Mikronesien,
        Solomonöarna, Hawaii, USA, Mexico, Mellanamerika och västra Karibien.
 7  01   Merkurius i övre konjunktion med solen
 8  09   Månen 10° S om Pollux
 11  00   Månen 0,8° S om Regulus. Ockultation, synlig i östa Sydamerika,
        Drottning Mauds Land samt sydligaste spetsen på Sydafrika.
 14  21   Månen 2° N om Jupiter
 15  00   Månen 6° N om Spica
 15  04   (2) Pallas i konjunktion med solen
 17  03   Merkurius 9° S om Venus
 18  21   Månen 10° N om Antares
 20  11:29  Vårdagjämning
 20  11   Månen 3° N om Saturnus
 25  11   Venus i undre konjunktion med solen
 29  08   Månen 7° S om Merkurius
 30  14   Månen 5° S om Mars
 31  15   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)

April 2017

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 3  19:39  Månen i 1:a kvarteret
 11  07:08  Fullmåne
 19  10:57  Månen i 3:e kvarteret
 26  13:16  Nymåne

 15  11   Månen fjärmast, avstånd 405475 km
 27  17   Månen närmast, avstånd 359327 km

 1  10   Månen 0,3° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i nordöstra Afrika,
        Arabiska halvön, Indien, Mongoliet, Kina och Japan.
 1  11   Merkurius i max östlig elongation, 19°
 4  15   Månen 10° S om Pollux
 7  06   Månen 0,7° S om Regulus. Ockultation, synlig i södra Polynesien,
        Antarktiska halvön samt södra spetsen på Sydamerika.
 7  23   Jupiter i opposition
 10  22   Månen 2° N om Jupiter
 11  07   Månen 6° N om Spica
 14  07   Uranus i konjunktion med solen
 15  05   Månen 10° N om Antares
 16  19   Månen 3° N om Saturnus
 20  07   Merkurius i undre konjunktion med solen
 20  16   Mars 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 22  08   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 23  19   Månen 5° S om Venus
 28  00   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 28  09   Månen 6° S om Mars
 28  19   Månen 0,5° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i större delen av
        Nordamerika, Kuba, södra Grönland, Europa samt norra Afrika.
 30  05   Venus lyser klarast

Maj 2017

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 3  03:47  Månen i 1:a kvarteret
 10  22:42  Fullmåne
 19  01:33  Månen i 3:e kvarteret
 25  20:44  Nymåne

 12  21   Månen fjärmast, avstånd 406210 km
 26  02   Månen närmast, avstånd 357207 km

 1  21   Månen 10° S om Pollux
 4  11   Månen 0,5° S om Regulus. Ockultation, synlig i Indonesien, Malaysia,
        Austalien och Nya Zeeland.
 6      Eta Aquariderna i maximum
 7  08   Mars 6° N om Aldebaran
 7  22   Månen 2° N om Jupiter
 8  14   Månen 6° N om Spica
 12  11   Månen 10° N om Antares
 14  00   Månen 3° N om Saturnus
 18  00   Merkurius i max västlig elongation, 26°
 22  14   Månen 2° S om Venus
 24  02   Månen 1,6° S om Merkurius
 27  03   Månen 5° S om Mars
 29  05   Månen 10° S om Pollux
 31  18   Månen 0,3° S om Regulus. Ockultation, synlig i östra Brasilien,
        centrala och södra Afrika samt Mauritius.

Juni 2017

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 1  13:42  Månen i 1:a kvarteret
 9  14:10  Fullmåne
 17  12:33  Månen i 3:e kvarteret
 24  03:31  Nymåne

 8  23   Månen fjärmast, avstånd 406401 km
 23  12   Månen närmast, avstånd 357937 km

 2  16   Venus 1,8° S om Uranus
 3  14   Venus i max västlig elongation, 46°
 4  01   Månen 2° N om Jupiter
 4  19   Månen 7° N om Spica
 6  01   Merkurius 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 6  01   (1) Ceres i konjunktion med solen
 8  17   Månen 10° N om Antares
 10  02   Månen 3° N om Saturnus
 12  12   Merkurius 5° N om Aldebaran
 15  11   Saturnus i opposition
 17  03   (6) Hebe i opposition, magn=9,2
 20  22   Månen 2° S om Venus
 21  05:24  Sommarsolstånd
 21  15   Merkurius i övre konjunktion med solen
 21  21   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 22  16   Månen 0,5° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i större delen av
        Nordamerika, södra Grönland, Azorerna, Europa samt nordvästra delen av Afrika.
 25  15   Månen 9° S om Pollux
 28  02   Månen 0,03° S om Regulus. Ockultation, synlig i Mikronesien, Hawaii,
        Galapagosöarna, Peru och Equador.

Juli 2017

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 1  01:51  Månen i 1:a kvarteret
 9  05:07  Fullmåne
 16  20:26  Månen i 3:e kvarteret
 23  10:46  Nymåne
 30  16:23  Månen i 1:a kvarteret

 6  05   Månen fjärmast, avstånd 405934 km
 21  18   Månen närmast, avstånd 361236 km

 1  08   Månen 3° N om Jupiter
 2  01   Månen 7° N om Spica
 2  14   (3) Juno i opposition, magn=9,7
 3  01   Merkurius 5° S om Pollux
 3  21   Venus 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 3  21   Solen fjärmast, 1,01666 a.e.
 5  23   Månen 10° N om Antares
 7  04   Månen 3° N om Saturnus
 10  06   Pluto i opposition
 14  12   Venus 3° N om Aldebaran
 19  06   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 20  01   Månen 0,4° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i Indien, centrala och
        nordöstra Asien, Aleuterna samt Hawaii.
 20  12   Månen 3° S om Venus
 25  10   Månen 0,9° N om Merkurius. Ockultation, synlig i norra Europa, större
        delen av Grönland samt norra halvan av Asien.
 25  12   Månen 0,07° N om Regulus. Ockultation, synlig i norra halvan av Afrika,
        Mellanöstern, södra Indien och Indonesien.
 26  10   Merkurius 1,1° S om Regulus
 27  02   Mars i konjunktion med solen
 28  21   Månen 3° N om Jupiter
 29  09   Månen 7° N om Spica
 30  06   Merkurius i max östlig elongation, 27°

Augusti 2017

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 7  19:11  Fullmåne. Partiell månförmörkelse 18:22-20:19, störst 19:21 (25%).
        Synlig i västra Stilla Havet, Oceanien, Australasien, Asien,
        Afrika, Europa samt östligaste Brasilien.
 15  02:15  Månen i 3:e kvarteret
 21  19:30  Nymåne. Total solförmörkelse, synlig i Hawaii, Nordamerika, Sydamerika
        utom de södra delarna, västligaste Europa och västra Afrika. Total
        i USA. Kortvarigt synlig som en mycket liten partiell solförmörkelse
        i de västligaste delarna av mellersta Sverige, intill gränsen till Norge.
 29  09:13  Månen i 1:a kvarteret

 2  19   Månen fjärmast, avstånd 405025 km
 18  14   Månen närmast, avstånd 366121 km
 30  12   Månen fjärmast, avstånd 404308 km

 2  06   Månen 10° N om Antares
 3  08   Månen 3° N om Saturnus
 12  20   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 15  12   Månen 10° S om Pleiaderna (Alcyone)
 16  08   Månen 0,4° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i Karibien, norra spetsen
        av Sydamerika, norra Afrika, Europa, Mellanöstern och västra Asien.
 19  06   Månen 2° S om Venus
 19  11   Månen 9° S om Pollux
 21  20   Venus 7° S om Pollux
 25  14   Månen 3° N om Jupiter
 25  18   Månen 7° N om Spica
 26  22   Merkurius i undre konjunktion med solen
 29  14   Månen 10° N om Antares
 30  15   Månen 4° N om Saturnus

September 2017

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 6  08:03  Fullmåne
 13  07:25  Månen i 3:e kvarteret
 20  06:30  Nymåne
 28  03:54  Månen i 1:a kvarteret

 13  17   Månen närmast, avstånd 369860 km
 27  08   Månen fjärmast, avstånd 404348 km

 5  06   Neptunus i opposition
 5  12   Jupiter 3° N om Spica
 10  13   Merkurius 0,6° S om Regulus
 11  17   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 12  11   Merkurius i max västlig elongation, 18°
 12  14   Månen 0,4° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i Hawaii, större delen
        av Nordamerika och Azorerna.
 15  18   Månen 9° S om Pollux
 16  19   Merkurius 0,056° N om Mars, närmast varandra 19:43 (199")
 18  02   Månen 0,5° S om Venus. Ockultation, synlig i Indonesien, Australien
        och Nya Zeeland.
 18  06   Månen 0,09° N om Regulus. Ockultation, synlig i nordöstra Afrika,
        Mellanöstern, Indien, sydöstra Asien och norra Australien.
 18  21   Månen 0,1° N om Mars. Ockultation, synlig i nordöstra Mikronesien,
        Hawaii och nordvästra Sydamerika.
 19  00   Månen 0,03° S om Merkurius. Ockultation, synlig i östra Asien,
        Mikronesien och Polynesien.
 20  00   Venus 0,5° N om Regulus
 22  03   Månen 7° N om Spica
 22  09   Månen 4° N om Jupiter
 22  21:02  Höstdagjämning
 25  22   Månen 10° N om Antares
 27  01   Månen 3° N om Saturnus
 27  15   (4) Vesta i konjunktion med solen

Oktober 2017

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 5  19:40  Fullmåne
 12  13:25  Månen i 3:e kvarteret
 19  20:12  Nymåne
 27  23:22  Månen i 1:a kvarteret

 9  07   Månen närmast, avstånd 366855 km
 25  03   Månen fjärmast, avstånd 405154 km

 5  16   Venus 0,2° N om Mars
 8  22   Merkurius i övre konjunktion med solen
 9  00   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 9  20   Månen 0,6° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i Indien, centrala och
        nordöstra Asien, Alaska och nordvästra Kanada.
 12  23   Månen 9° S om Pollux
 15  12   Månen 0,2° N om Regulus. Ockultation, synlig i Nordamerika utom Kanada,
        Karibien och västra Afrika.
 17  11   Månen 1,8° N om Mars
 18  01   Månen 2° N om Venus
 19  19   Uranus i opposition
 22      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 23  06   Månen 9° N om Antares
 24  13   Månen 3° N om Saturnus
 26  19   Jupiter i konjunktion med solen
 29  00   (2) Pallas i opposition, magn=8,2
 30  00   (7) Iris i opposition, magn=6,9

November 2017

åter till hemsidan
 d  t m

 4  06:23  Fullmåne
 10  21:36  Månen i 3:e kvarteret
 18  12:42  Nymåne
 26  18:03  Månen i 1:a kvarteret

 6  01   Månen närmast, avstånd 361438 km
 21  20   Månen fjärmast, avstånd 406132 km

 1  16   Venus 4° N om Spica
 4      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 5  09   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 6  04   Månen 0,8° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i större delen av
        Nordamerika, norra Europa och nordvästra Asien.
 9  05   Månen 9° S om Pollux
 11  18   Månen 0,5° N om Regulus. Ockultation, synlig i Japan, östra Asien,
        sydvästra Nordamerika och Mellanamerika.
 12  16   Merkurius 2° N om Antares
 13  07   Venus 0,3° N om Jupiter
 15  02   Månen 3° N om Mars
 15  17   Månen 7° N om Spica
 16  22   Månen 4° N om Jupiter
 17  07   Månen 4° N om Venus
 17  20   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 20  10   Månen 7° N om Merkurius
 21  01   Månen 3° N om Saturnus
 24  01   Merkurius i max östlig elongation, 22°
 28  01   Mars 3° N om Spica
 28  10   Merkurius 3° S om Saturnus

December 2017

åter till hemsidan
 d  t m

 3  16:47  Fullmåne
 10  08:51  Månen i 3:e kvarteret
 18  07:30  Nymåne
 26  10:20  Månen i 1:a kvarteret

 4  10   Månen närmast, avstånd 357492 km
 19  02   Månen fjärmast, avstånd 406603 km

 2  20   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 3  14   Månen 0,8° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i centrala och norra
        Asien, norra Grönland, Alaska och västra Kanada.
 6  13   Merkurius 1,3° S om Saturnus
 6  14   Månen 9° S om Pollux
 9  00   Månen 0,7° N om Regulus. Ockultation, synlig i Europa, norra Grönland,
        norra Asien, Japan och norra Mikronesien.
 12  22   Månen 7° N om Spica
 13  03   Merkurius i undre konjunktion med solen
 13  17   Månen 4° N om Mars
 14  00   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 14  15   Månen 4° N om Jupiter
 16  19   Månen 9° N om Antares
 21  17:28  Vintersolstånd
 21  22   Saturnus i konjunktion med solen
 30  07   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 31  02   Månen 0,8° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i Nordamerika, Grönland,
        Europa utom södra delen samt västra Ryssland.