Diary 2023

Astronomiska händelser 2023

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2023

åter till hemsidan
 d  t m

 7  00:08  Fullmåne
 15  03:10  Månen i 3:e kvarteret
 21  21:53  Nymåne
 28  16:19  Månen i 1:a kvarteret

 8  10   Månen fjärmast, avstånd 406458 km
 21  22   Månen närmast, avstånd 356569 km

 3  03   Månen 3° S om Pleiaderna (Alcyone)
 3  21   Månen 0,5° S om Mars. Ockultation, synlig i södra och östra Afrika, Madagaskar samt Maldiverna
 4  17   Solen närmast
 4  02   Månen 8° N om Aldebaran
 4  12   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 7  14   Merkurius i undre konjunktion med solen
 7  15   Månen 1,9° S om Pollux
 8  20   (2) Pallas i opposition, magn = 7,6
 10  13   Månen 5° N om Regulus
 15  00   Månen 4° N om Spica
 18  11   Månen 2° N om Antares
 18  16   Pluto i konjunktion med solen
 20  09   Månen 7° S om Merkurius
 22  21   Venus 0,4° S om Saturnus
 23  08   Månen 4° S om Saturnus
 23  09   Månen 3° S om Venus
 26  03   Månen 1,8° S om Jupiter
 26  10   (6) Hebe i opposition, magn = 8,8
 30  07   Merkurius i max västlig elongation, 25°
 30  09   Månen 2° S om Pleiaderna (Alcyone)
 31  05   Månen 0,1° S om Mars. Ockultation, synlig i Polynesien (ej Nya Zeeland), södra USA, Mexiko,
        Centralamerika, Karibien samt norra Sydamerika
 31  08   Månen 8° N om Aldebaran

Februari 2023

åter till hemsidan
 d  t m

 5  19:29  Fullmåne
 13  17:01  Månen i 3:e kvarteret
 20  08:06  Nymåne
 27  09:06  Månen i 1:a kvarteret

 4  10   Månen fjärmast, avstånd 406476 km
 19  10   Månen närmast, avstånd 358267 km

 3  21   Månen 1,9° S om Pollux
 5  08   Mars 8° N om Aldebaran
 6  19   Månen 4° N om Regulus
 11  06   Månen 4° N om Spica
 14  20   Månen 1,8° N om Antares
 15  13:26  Venus 43" S om Neptunus
 16  18   Saturnus i konjunktion med solen
 18  22   Månen 4° S om Merkurius
 22  09   Månen 2° S om Venus
 22  23   Månen 1,2° S om Jupiter. Ockultation, synlig i västra Antarktis, Falklandsöarna och södra Sydamerika
 26  17   Månen 2° S om Pleiaderna (Alcyone)
 27  15   Månen 9° N om Aldebaran
 28  06   Månen 1,1° N om Mars. Ockultation, synlig i norra Mongoliet, centrala och nordvästra Ryssland,
        norra Skandinavien, Svalbard, nordvästra Grönland, Island samt Färöarna

Mars 2023

åter till hemsidan
 d  t m

 7  13:40  Fullmåne
 15  03:08  Månen i 3:e kvarteret
 21  18:23  Nymåne
 29  03:32  Månen i 1:a kvarteret

 3  19   Månen fjärmast, avstånd 405889 km
 19  16   Månen närmast, avstånd 362696 km
 31  12   Månen fjärmast, avstånd 404919 km

 2  11   Merkurius 0,9° S om Saturnus
 2  12   Venus 0,5° N om Jupiter
 3  04   Månen 1,7° S om Pollux
 6  02   Månen 5° N om Regulus
 10  12   Månen 3° N om Spica
 14  02   Månen 1,6° N om Antares
 16  01   Neptunus i konjunktion med solen
 17  12   Merkurius i övre konjunktion med solen
 19  16   Månen 4° S om Saturnus
 20  22:24  Vårdagjämning
 21  09   (1) Ceres i opposition, magn = 6,9
 22  21   Månen 0,5° S om Jupiter. Ockultation, synlig i östligaste Polynesien, Galapagosöarna,
        norra halvan av Sydamerika, södra Centralamerika samt sydöstra Karibien
 24  11   Månen 0,1° S om Venus. Ockultation, synlig i södra och östra Afrika, Madagaskar,
        södra och östra Arabiska halvön, Pakistan, södra halvan av Asien samt Filippinerna
 26  02   Månen 1,8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 26  23   Månen 9° N om Aldebaran
 28  14   Månen 2° N om Mars
 28  16   Merkurius 1,5° N om Jupiter
 30  11   Månen 1,6° S om Pollux
 31  07   Venus 1,3° N om Uranus

April 2023

åter till hemsidan
 d  t m

 6  05:35  Fullmåne
 13  10:11  Månen i 3:e kvarteret
 20  05:13  Nymåne. Ringformigt total solförmörkelse, synlig i Australien, Nya Zeeland, Antarktis,
        sydostligaste Asien, sydligaste Japan samt Oceanien. Total i ett hörn av Australien
        samt Nya Guinea. Ej synlig i Sverige.
 27  22:20  Månen i 1:a kvarteret

 16  03   Månen närmast, avstånd 367968 km
 28  08   Månen fjärmast, avstånd 404299 km

 2  09   Månen 5° N om Regulus
 6  18   Månen 3° N om Spica
 10  07   Månen 1,5° N om Antares
 11  00   Venus 3° S om Pleiaderna (Alcyone)
 11  23   Merkurius i max östlig elongation, 19°
 11  23   Jupiter i konjunktion med solen
 16  05   Månen 3° S om Saturnus
 20  22   Venus 8° N om Aldebaran
 21  08   Månen 1,9° S om Merkurius
 22  11   Månen 1,8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 22  21   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 23  08   Månen 9° N om Aldebaran
 23  14   Månen 1,3° N om Venus
 24  10   (4) Vesta i konjunktion med solen
 26  03   Månen 3° N om Mars
 26  19   Månen 1,5° S om Pollux
 29  17   Månen 5° N om Regulus
 30  17   (7) Iris i opposition, magn = 9,5

Maj 2023

åter till hemsidan
 d  t m

 5  18:34  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen 16:12 - 20:34, störst 18:23 (99%). Synlig i
        centrala och södra Asien, Australien, Antarktis samt östligaste Afrika och Mellanöstern.
        Ej synlig i Sverige.
 12  15:28  Månen i 3:e kvarteret
 19  16:53  Nymåne
 27  16:22  Månen i 1:a kvarteret

 11  06   Månen närmast, avstånd 369343 km
 26  03   Månen fjärmast, avstånd 404509 km

 2  00   Merkurius i undre konjunktion med solen
 4  03   Månen 3° N om Spica
 6      Eta Aquariderna i maximum
 7  14   Månen 1,5° N om Antares
 9  21   Uranus i konjunktion med solen
 10  21   Mars 5° S om Pollux
 13  14   Månen 3° S om Saturnus
 17  14   Månen 0,8° N om Jupiter. Ockultation, synlig i norra Centralamerika, norra Karibien,
        större delen av Nordamerika, Grönland, Island, Svalbard, norra Brittiska öarna,
        Skandinavien samt nordvästra Ryssland
 18  03   Månen 4° N om Merkurius
 23  13   Månen 2° N om Venus
 24  03   Månen 1,6° S om Pollux
 24  19   Månen 4° N om Mars
 27  01   Månen 5° N om Regulus
 29  07   Merkurius i max västlig elongation, 25°
 30  17   Venus 4° S om Pollux
 31  12   Månen 3° N om Spica

Juni 2023

åter till hemsidan
 d  t m

 4  04:42  Fullmåne
 10  20:31  Månen i 3:e kvarteret
 18  05:37  Nymåne
 26  08:50  Månen i 1:a kvarteret

 7  00   Månen närmast, avstånd 364861 km
 22  20   Månen fjärmast, avstånd 405385 km

 3  23   Månen 1,5° N om Antares
 4  12   Venus i max östlig elongation, 45°
 9  21   Månen 3° S om Saturnus
 10  18   Merkurius 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 14  08   Månen 1,5° N om Jupiter
 16  03   Månen 1,8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 16  22   Månen 4° N om Merkurius
 17  00   Månen 9° N om Aldebaran
 17  16   Merkurius 4° N om Aldebaran
 20  09   (3) Juno i konjunktion med solen
 20  11   Månen 1,7° S om Pollux
 21  15:58  Sommarsolstånd
 22  02   Månen 4° N om Venus
 22  11   Månen 4° N om Mars
 23  09   Månen 4° N om Regulus
 27  21   Månen 3° N om Spica

Juli 2023

åter till hemsidan
 d  t m

 3  12:39  Fullmåne
 10  02:48  Månen i 3:e kvarteret
 17  19:32  Nymåne
 25  23:07  Månen i 1:a kvarteret

 4  23   Månen närmast, avstånd 360149 km
 20  08   Månen fjärmast, avstånd 406289 km

 1  06   Merkurius i övre konjunktion med solen
 1  08   Venus närmast (3,6°) Mars men ingen konjunktion
 1  09   Månen 1,5° N om Antares
 6  21   Solen fjärmast
 7  04   Månen 3° S om Saturnus
 7  21   Venus lyser klarast
 7  21   (15) Eunomia i opposition, magn = 8,7
 10  09   Mars 0,7° N om Regulus
 11  22   Månen 2° N om Jupiter
 13  08   Månen 1,6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 14  06   Månen 9° N om Aldebaran
 19  10   Månen 4° N om Merkurius
 20  10   Månen 8° N om Venus
 20  16   Månen 4° N om Regulus
 21  05   Månen 3° N om Mars
 22  05   Pluto i opposition, magn = 15,0
 25  05   Månen 3° N om Spica
 26  14   Merkurius 5° N om Venus
 28  19   Månen 1,3° N om Antares
 29  02   Merkurius 0,1° S om Regulus

Augusti 2023

åter till hemsidan
 d  t m

 1  19:32  Fullmåne
 8  11:28  Månen i 3:e kvarteret
 16  10:38  Nymåne
 24  10:57  Månen i 1:a kvarteret
 31  02:36  Fullmåne

 2  07   Månen närmast, avstånd 357311 km
 16  13   Månen fjärmast, avstånd 406635 km
 30  17   Månen närmast, avstånd 357181 km

 3  11   Månen 2° S om Saturnus
 8  11   Månen 3° N om Jupiter
 9  14   Månen 1,4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 10  03   Merkurius i max östlig elongation, 27°
 10  12   Månen 9° N om Aldebaran
 12  22   (433) Eros i opposition, magn = 12,0
 13  08   Merkurius närmast (4,7°) Mars men ingen konjunktion
 13  09   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 13  12   Venus i undre konjunktion med solen
 13  23   Månen 1,7° S om Pollux
 18  12   Månen 7° N om Merkurius
 19  00   Månen 2° N om Mars
 21  11   Månen 3° N om Spica
 25  03   Månen 1,1° N om Antares. Ockultation, synlig i södra halvan av Kanada, USA utom Alaska
        samt nordligaste Mexiko
 27  09   Saturnus i opposition
 27  09   (8) Flora i opposition, magn = 8,3
 30  19   Månen 2° S om Saturnus

September 2023

åter till hemsidan
 d  t m

 6  23:21  Månen i 3:e kvarteret
 15  02:40  Nymåne
 22  20:32  Månen i 1:a kvarteret
 29  10:58  Fullmåne

 12  17   Månen fjärmast, avstånd 406291 km
 28  02   Månen närmast, avstånd 359911 km

 4  21   Månen 3° N om Jupiter
 5  21   Månen 1,2° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i delar av Antarktis
 6  12   Merkurius i undre konjunktion med solen
 6  18   Månen 9° N om Aldebaran
 10  05   Månen 1,5° S om Pollux
 11  14   Månen 11° N om Venus
 13  04   Månen 4° N om Regulus
 13  19   Månen 6° N om Merkurius
 16  20   Månen 0,7° N om Mars. Ockultation, synlig i Alaska, Kanada, större delen av Nordamerika,
        Karibien, Centralamerika samt norra Sydamerika
 17  17   Månen 2° N om Spica
 19  08   Venus lyser klarast
 19  12   Neptunus i opposition
 21  09   Månen 0,9° N om Antares. Ockultation, synlig i östligaste Kazakstan, sydöstra Ryssland,
        Mongoliet, större delen av Kina, Japan, norra Filippinerna samt nordöstra Mongoliet
 22  14   Merkurius i max västlig elongation, 17°
 23  07:50  Höstdagjämning
 27  02   Månen 3° S om Saturnus

Oktober 2023

åter till hemsidan
 d  t m

 6  14:48  Månen i 3:e kvarteret
 14  18:55  Nymåne. Ringformig solförmörkelse, synlig i Nordamerika, Sydamerika utom sydligaste delen
        samt allra västligaste Afrika. Ringformig i USA, Mexiko, Centralamerika och norra Sydamerika.
        Ej synlig i Sverige.
 22  04:29  Månen i 1:a kvarteret
 28  21:24  Fullmåne. Partiell månförmörkelse 20:35 - 23:28, störst 21:54 (13%). Halvskuggefasen börjar
        19:00 och slutar 23:28. Synlig i Asien, Europa, Afrika och Arktis. Helt synlig i Sverige.

 10  05   Månen fjärmast, avstånd 405426 km
 26  04   Månen närmast, avstånd 364872 km

 1  17   (2) Pallas i konjunktion med solen
 2  04   Månen 3° N om Jupiter
 3  06   Månen 1,0° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i södra Sydamerika
 4  03   Månen 9° N om Aldebaran
 7  12   Månen 1,4° S om Pollux
 10  06   Venus 2° S om Regulus
 10  10   Månen 4° N om Regulus
 10  11   Månen 6° N om Venus
 18  15   Månen 0,8° N om Antares. Ockultation, synlig i Europa utom norra Skandinavien, östra
        Kanarieöarna, Azorerna, större delen av norra Afrika samt större delen av Mellanöstern
 20  07   Merkurius i övre konjunktion med solen
 22      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 24  00   Venus i max västlig elongation, 46°
 24  09   Månen 3° S om Saturnus
 29  09   Månen 3° N om Jupiter
 30  16   Månen 1,0° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i södra Australien
 31  12   Månen 9° N om Aldebaran

November 2023

åter till hemsidan
 d  t m

 5  09:37  Månen i 3:e kvarteret
 13  10:27  Nymåne
 20  11:50  Månen i 1:a kvarteret
 27  10:16  Fullmåne

 6  23   Månen fjärmast, avstånd 404569 km
 21  22   Månen närmast, avstånd 369818 km

 3  06   Jupiter i opposition
 4      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 3  20   Månen 1,4° S om Pollux
 6  04   (18) Melpomene i opposition, magn = 8,1
 6  18   Månen 4° N om Regulus
 9  11   Månen 1,0° N om Venus. Ockultation, synlig i nordligaste Kanada, större delen av Grönland,
        Island, Svalbard, västra Ryssland, Europa utom Iberiska halvön, delar av norra Afrika
        samt större delen av Mellanöstern
 11  07   Månen 2° N om Spica
 13  18   Uranus i opposition
 14  16   Månen 1,7° S om Merkurius
 14  21   Månen 0,9° N om Antares. Ockultation, synlig i Nordamerika utom Alaska och norra Kanada,
        norra Centralamerika, norra Karibien samt Bermuda
 16  19   Merkurius 3° N om Antares
 18  07   Mars i konjunktion med solen
 18  09   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 20  15   Månen 3° S om Saturnus
 20  17   (1) Ceres i konjunktion med solen
 25  12   Månen 3° N om Jupiter
 27  02   Månen 1,1° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i södra Atlanten
 27  22   Månen 9° N om Aldebaran
 28  10   Venus 4° N om Spica

December 2023

åter till hemsidan
 d  t m

 5  06:49  Månen i 3:e kvarteret
 13  00:32  Nymåne
 19  19:39  Månen i 1:a kvarteret
 27  01:33  Fullmåne

 4  20   Månen fjärmast, avstånd 404346 km
 16  20   Månen närmast, avstånd 367901 km

 1  05   Månen 1,6° S om Pollux
 4  02   Månen 4° N om Regulus
 4  15   Merkurius i max östlig elongation, 21°
 8  16   Månen 2° N om Spica
 9  18   Månen 4° S om Venus
 14  06   Månen 4° S om Merkurius
 14  13   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 17  23   Månen 2° S om Saturnus
 21  20   (4) Vesta i opposition, magn = 6,4
 22  04:27  Vintersolstånd
 22  15   Månen 3° N om Jupiter
 22  20   Merkurius i undre konjunktion med solen
 24  09   Månen 1,0° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Nya Zeeland
 25  06   Månen 9° N om Aldebaran
 28  04   Merkurius 4° N om Mars
 28  13   Månen 1,7° S om Pollux
 31  11   Månen 4° N om Regulus