Astronomiska händelser 2009

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2009

åter till hemsidan
 d  t m

 4  12:56  Månen i 1:a kvarteret
 11  04:27  Fullmåne
 18  03:46  Månen i 3:e kvarteret
 26  08:55  Nymåne. Ringformig solförmörkelse, synlig i södra Asien, södra
         Afrika, Australien och Antarktis. Ringformig i Indonesien.

 10  12   Månen närmast, avstånd 357497 km
 23  01   Månen fjärmast, avstånd 406118 km

 3  22   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 4  15   Merkurius i max östlig elongation, 19°
 4  16   Solen närmast, 0,983273 a.e.
 7  20   Månen 0,9° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
         Skandinavien, på Brittiska öarna, i Sibirien och Arktis.
 8  14   Månen 10° N om Aldebaran
 11  10   Månen 5° S om Pollux
 13  21   Månen 3° S om Regulus
 14  22   Venus i max östlig elongation, 47°
 15  13   Månen 6° S om Saturnus
 17  22   Månen 3° S om Spica
 18  23   (3) Juno i konjunktion med solen
 20  17   Merkurius i undre konjunktion med solen
 21  14   Månen 0,02° N om Antares. Ockultation, synlig i östra Stilla Havet,
         centrala Sydamerika och södra Atlanten.
 23  17   Venus 1,4° N om Uranus
 24  07   Jupiter i konjunktion med solen
 25  04   Månen 0,7° S om Mars. Ockultation, synlig i Antarktis och Nya Zeeland.
 30  13   Månen 3° N om Venus

Februari 2009

åter till hemsidan
 d  t m

 3  00:13  Månen i 1:a kvarteret
 9  15:49  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen (max 93% kl 15:38),
         synlig i Asien, Australien, Nordamerika, östra Afrika,
         Europa utom västra delen samt Arktis.
 16  22:37  Månen i 3:e kvarteret
 25  02:35  Nymåne

 7  21   Månen närmast, avstånd 361488 km
 19  18   Månen fjärmast, avstånd 405129 km

 4  04   Månen 0,9° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
         Alaska, på Grönland, i nordligaste Kanada och Arktis.
 4  22   Månen 10° N om Aldebaran
 7  21   Månen 5° S om Pollux
 10  08   Månen 3° S om Regulus
 11  21   Månen 6° S om Saturnus
 12  14   Neptunus i konjunktion med solen
 13  22   Merkurius i max västlig elongation, 26°
 14  07   Månen 3° S om Spica
 17  11   Mars 0,6° S om Jupiter
 17  22   Månen 0,04° N om Antares. Ockultation, synlig i sydöstra Asien,
         Indonesien, större delen av Australien, Oceanien och Polynesien.
 19  16   Venus lyser klarast
 22  23   Månen 1,1° N om Merkurius. Ockultation, synlig i östligaste Kina,
         större delen av Japan, nordöstra Sibirien, Alaska och Aleuterna.
 23  02   Månen 0,7° N om Jupiter. Ockultation, synlig i Malaysia,
         Filippinerna, Guam, sydöstra Asien, större delen av Kina,
         östra Sibirien, Japan och Aleuterna.
 23  09   Månen 1,7° N om Mars
 24  04   Merkurius 0,6° S om Jupiter
 25  15   (1) Ceres i opposition, magn = 6,9
 28  00   Månen 1,3° S om Venus. Ockultation, synlig i Södra Oceanen sydväst om Chile.

Mars 2009

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 4  08:46  Månen i 1:a kvarteret
 11  03:38  Fullmåne
 18  18:47  Månen i 3:e kvarteret
 26  17:06  Nymåne

 7  16   Månen närmast, avstånd 367017 km
 19  14   Månen fjärmast, avstånd 404299 km

 1  21   Merkurius 0,6° S om Mars
 3  10   Månen 0,8° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
         Sibirien och Arktis.
 4  04   Månen 10° N om Aldebaran
 7  05   Månen 5° S om Pollux
 8  21   Saturnus i opposition
 9  18   Månen 3° S om Regulus
 11  04   Månen 6° S om Saturnus
 13  02   Uranus i konjunktion med solen
 13  17   Månen 3° S om Spica
 17  06   Månen 0,2° N om Antares. Ockultation, synlig i nordöstra
         Sydamerika, södra Atlanten, södra Afrika utom sydligaste
         spetsen, norra Madagaskar och Jemen.
 20  12:44  Vårdagjämning
 22  22   Månen 1,5° N om Jupiter
 24  15   Månen 4° N om Mars
 27  20   Venus i undre konjunktion med solen
 30  15   Månen 0,6° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
         östra Europa och västra Asien.
 31  04   Merkurius i övre konjunktion med solen
 31  10   Månen 10° N om Aldebaran

April 2009

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 2  15:34  Månen i 1:a kvarteret
 9  15:56  Fullmåne
 17  14:36  Månen i 3:e kvarteret
 25  04:23  Nymåne

 2  03   Månen närmast, avstånd 370013 km
 16  10   Månen fjärmast, avstånd 404232 km
 28  07   Månen närmast, avstånd 366040 km

 3  11   Månen 6° S om Pollux
 6  02   Månen 3° S om Regulus
 7  08   Månen 6° S om Saturnus
 8  11   (15) Eunomia i opposition, magn = 9,8
 10  01   Månen 3° S om Spica
 13  14   Månen 0,4° N om Antares. Ockultation, synlig i Mexiko, Guatemala,
         Marschallöarna, Kiribati och Hawaii.
 15  05   Mars 0,5° S om Uranus
 18  18   Venus 6° N om Mars
 19  10   (8) Flora i opposition, magn = 9,8
 19  17   Månen 2° N om Jupiter
 22  06   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 22  15   Månen 1,1° N om Venus. Ockultation, synlig i norra Mexiko, USA
         och Kanada utom östra delarna, större delen av Grönland,
         östra Alaska och Spetsbergen.
 22  20   Månen 6° N om Mars
 26  09   Merkurius i max östlig elongation, 20°
 26  17   Månen 1,9° N om Merkurius
 26  22   Månen 0,5° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
         östligaste Nordamerika.
 27  17   Månen 10° N om Aldebaran
 30  16   Månen 6° S om Pollux
 30  19   Merkurius 1,4° S om Pleiaderna (Alcyone)

Maj 2009

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 1  21:44  Månen i 1:a kvarteret
 9  05:01  Fullmåne
 17  08:26  Månen i 3:e kvarteret
 24  13:11  Nymåne
 31  04:22  Månen i 1:a kvarteret

 14  04   Månen fjärmast, avstånd 404915 km
 26  05   Månen närmast, avstånd 361153 km

 2  14   (6) Hebe i opposition, magn = 9,9
 2  16   Venus lyser klarast
 3  07   Månen 3° S om Regulus
 4  12   Månen 6° S om Saturnus
 6      Eta Aquariderna i maximum
 7  09   Månen 3° S om Spica
 10  22   Månen 0,6° N om Antares. Ockultation, synlig i nordöstra Afrika,
         sydöstra Europa, Mellanöstern, Arabiska halvön, Indien, södra
         Kina, sydöstra Asien och norra Filippinerna.
 17  09   Månen 3° N om Jupiter
 18  11   Merkurius i undre konjunktion med solen
 21  09   Månen 7° N om Venus
 21  21   Månen 7° N om Mars
 25  14   Jupiter 0,4° S om Neptunus
 28  00   Månen 6° S om Pollux
 30  13   Månen 3° S om Regulus
 31  18   Månen 6° S om Saturnus

Juni 2009

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 7  19:12  Fullmåne
 15  23:15  Månen i 3:e kvarteret
 22  20:35  Nymåne
 29  12:28  Månen i 1:a kvarteret

 10  17   Månen fjärmast, avstånd 405787 km
 23  12   Månen närmast, avstånd 358014 km

 3  15   Månen 3° S om Spica
 5  22   Venus i max västlig elongation, 46°
 7  05   Månen 0,6° N om Antares. Ockultation, synlig i Nordamerika utom
         större delen av Kanada, norra Sydamerika, norra Atlanten och
         nordvästra Afrika.
 12  10   Merkurius 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 13  13   Merkurius i max västlig elongation, 23°
 13  19   Månen 3° N om Jupiter
 16  00   Månen 0,4° S om Juno. Ockultation
 19  15   Venus 2° S om Mars
 19  18   Månen 8° N om Venus
 19  18   Månen 6° N om Mars
 20  18   Månen 0,5° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Stilla Havet.
 21  06:46  Sommarsolstånd
 21  10   Månen 7° N om Merkurius
 21  12   Månen 10° N om Aldebaran
 22  13   (4) Vesta i konjunktion med solen
 22  15   Merkurius 3° N om Aldebaran
 23  09   Pluto i opposition
 24  09   Månen 6° S om Pollux
 26  21   Månen 3° S om Regulus
 28  03   Månen 7° S om Saturnus
 30  20   Månen 3° S om Spica

Juli 2009

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 7  10:21  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen (max 18% kl 10:39),
         Stilla Havet, Australien, västra Nordamerika, västra
         Sydamerika samt Antarktis.
 15  10:53  Månen i 3:e kvarteret
 22  03:35  Nymåne. Total solförmörkelse, synlig i Asien utom norra och
         västra delarna, Indonesien, Nya Guinea. Total i Indien
         och Kina.
 28  23:00  Månen i 1:a kvarteret

 7  23   Månen fjärmast, avstånd 406232 km
 21  21   Månen närmast, avstånd 357463 km

 4  03   Solen fjärmats, 1,016666 a.e.
 4  03   Venus 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 4  09   (7) Iris i opposition, magn = 8,7
 4  11   Månen 0,5° N om Antares. Ockultation, synlig i Japan, Guam,
         Marshallöarna, Kiribati och Hawaii.
 10  21   Mars 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 10  23   Månen 4° N om Jupiter
 13  20   Jupiter 0,6° S om Neptunus
 14  03   Merkurius i övre konjunktion med solen
 14  19   Venus 3° N om Aldebaran
 18  04   Månen 0,5° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
         Atlanten och västligaste Afrika.
 18  13   Månen 5° N om Mars
 18  22   Månen 10° N om Aldebaran
 19  06   Månen 6° N om Venus
 24  06   Månen 3° S om Regulus
 25  16   Månen 7° S om Saturnus
 27  12   Mars 5° N om Aldebaran
 28  03   Månen 3° S om Spica
 31  17   Månen 0,5° N om Antares. Ockultation, synlig i nordöstra Afrika,
         sydöstra Europa, Mellanöstern, Arabiska halvön, Indien, södra
         Kina, sydöstra Asien och norra Filippinerna.

Augusti 2009

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 6  01:55  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen (max 43% kl 01:39),
         synlig i Europa, Afrika, Sydamerika, östra Nordamerika,
         västra Asien samt Antarktis.
 13  19:55  Månen i 3:e kvarteret
 20  11:02  Nymåne
 27  12:42  Månen i 1:a kvarteret

 4  02   Månen fjärmast, avstånd 406028 km
 19  06   Månen närmast, avstånd 359639 km
 31  12   Månen fjärmast, avstånd 405269 km

 2  20   Merkurius 0,6° N om Regulus
 6  23   Månen 3° N om Jupiter
 12  18   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 14  12   Månen 0,5° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
         norra Afrika, Mellamöstern och sydöstra Europa.
 14  19   Jupiter i opposition
 15  07   Månen 10° N om Aldebaran
 16  04   Månen 3° N om Mars
 17  22   Neptunus i opposition
 17  22   Månen 1,7° N om Venus
 18  06   Månen 6° S om Pollux
 18  22   Merkurius 3° S om Saturnus
 22  05   Venus 7° S om Pollux
 22  07   Månen 7° S om Saturnus
 22  13   Månen 3° S om Merkurius
 24  12   Månen 3° S om Spica
 24  17   Merkurius i max östlig elongation, 27°
 27  23   Månen 0,6° N om Antares. Ockultation, synlig i Nordamerika utom
         större delen av Kanada, norra Sydamerika, norra Atlanten och
         nordvästra Afrika.

September 2009

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 4  17:03  Fullmåne
 12  03:16  Månen i 3:e kvarteret
 18  19:44  Nymåne
 26  05:50  Månen i 1:a kvarteret

 16  09   Månen närmast, avstånd 364053 km
 28  05   Månen fjärmast, avstånd 404432 km

 1  18   (433) Eros i opposition, magn = 12
 2  22   Månen 3° N om Jupiter
 10  18   Månen 0,4° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
         Indien, Kina och Sydostasien.
 11  13   Månen 9° N om Aldebaran
 13  01   (2) Pallas i konjunktion med solen
 13  17   Månen 1,1° N om Mars. Ockultation, synlig i centrala Sibirien,
         norra Skandinavien, Island, Grönland, nordligaste Kanada och Arktis.
 14  15   Månen 6° S om Pollux
 16  19   Månen 3° S om Venus
 17  03   Månen 3° S om Regulus
 17  11   Uranus i opposition
 17  19   Saturnus i konjunktion med solen
 20  11   Venus 0,5° N om Regulus
 20  11   Merkurius i undre konjunktion med solen
 20  21   Månen 3° S om Spica
 21  09   (3) Juno i opposition, magn = 7,6
 22  22:19  Höstdagjämning
 24  07   Månen 0,8° N om Antares. Ockultation, synlig i östra Kina, Taiwan,
         Japan, sydöstra Ryssland och västra Stilla Havet.
 30  01   Månen 3° N om Jupiter

Oktober 2009

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 4  07:10  Fullmåne
 11  09:56  Månen i 3:e kvarteret
 18  06:33  Nymåne
 26  01:42  Månen i 1:a kvarteret

 13  13   Månen närmast, avstånd 369067 km
 26  00   Månen fjärmast, avstånd 404166 km

 5  23   Mars 6° S om Pollux
 6  03   Merkurius i max västlig elongation, 18°
 7  23   Månen 0,1° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
         norra Afrika, Mellanöstern, Syd- och Centralasien samt Kina.
 8  10   Merkurius 0,3° N om Saturnus
 8  18   Månen 9° N om Aldebaran
 10  23   (18) Melpomene i opposition, magn = 7,9
 11  21   Månen 7° S om Pollux
 12  02   Månen 1,2° S om Mars. Ockultation, synlig i södra Indiska Oceanen
         söder om Afrika samt Kerguelen-öarna.
 13  17   Venus 0,6° S om Saturnus
 14  11   Månen 4° S om Regulus
 16  14   Månen 7° S om Saturnus
 16  20   Månen 7° S om Venus
 22      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 21  16   Månen 1,0° N om Antares. Ockultation, synlig i norra Atlanten,
         Europa, södra Skandinavien och nordvästligaste spetsen av Afrika.
 27  10   Månen 3° N om Jupiter
 31  16   (1) Ceres i konjunktion med solen

November 2009

åter till hemsidan
 d  t m

 2  20:14  Fullmåne
 9  16:56  Månen i 3:e kvarteret
 16  20:14  Nymåne
 24  22:39  Månen i 1:a kvarteret

 7  08   Månen närmast, avstånd 368903 km
 22  21   Månen fjärmast, avstånd 404733 km

 2  03   Venus 4° N om Spica
 4      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 4  06   Månen 0,01° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
         Afrika utom S och NV delen, Mellanöstern och södra Asien.
 5  01   Månen 9° N om Aldebaran
 5  09   Merkurius i övre konjunktion med solen
 8  02   Månen 7° S om Pollux
 9  07   Månen 3° S om Mars
 10  17   Månen 4° S om Regulus
 13  02   Månen 8° S om Saturnus
 14  15   Månen 3° S om Spica
 17  19   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 18  01   Månen 1,1° N om Antares. Ockultation, synlig i norra Stilla Havet.
 23  23   Månen 4° N om Jupiter

December 2009

åter till hemsidan
 d  t m

 2  08:30  Fullmåne
 9  01:13  Månen i 3:e kvarteret
 16  13:02  Nymåne
 24  18:36  Månen i 1:a kvarteret
 31  20:13  Fullmåne. Partiell månförmörkelse som börjar kl 19:52, är störst
         kl 20:23 då den omfattar 8% av måndiametern, och slutar 20:54.
         Den är synlig i Europa, Afrika, Asien, Australien och Arktis.

 4  15   Månen närmast, avstånd 363479 km
 20  16   Månen fjärmast, avstånd 405731 km

 1  16   Månen 0,00° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
         nordvästra Afrika, Mellanöster, Syd- och Centralasien samt Kina.
 2  10   Månen 9° N om Aldebaran
 5  09   Månen 7° S om Pollux
 7  04   Månen 6° S om Mars
 7  22   Månen 4° S om Regulus
 10  12   Månen 8° S om Saturnus
 11  21   Månen 3° S om Spica
 13  23   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 15  08   Månen 1,1° N om Antares. Ockultation, synlig i Centralasien.
 18  09   Månen 1,4° N om Merkurius
 18  18   Merkurius i max östlig elongation, 20°
 20  06   Jupiter 0,6° S om Neptunus
 21  16   Månen 4° N om Jupiter
 21  18:47  Vintersolstånd
 24  19   Pluto i konjunktion med solen
 29  02   Månen 0,06° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i
         USA utom nordvästra delen, Mexiko, Centralamerika och
         västligaste Afrika.
 29  21   Månen 9° N om Aldebaran