Astronomiska händelser 2014

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2014

åter till hemsidan
 d  t m

 1  12:14  Nymåne
 8  04:39  Månen i 1:a kvarteret
 16  05:52  Fullmåne
 24  06:19  Månen i 3:e kvarteret
 30  22:39  Nymåne

 1  22   Månen närmast, avstånd 356923 km
 16  03   Månen fjärmast, avstånd 406532 km
 30  11   Månen närmast, avstånd 357080 km

 1  20   Pluto i konjunktion med solen
 2  13   Månen 2° N om Venus
 4  05   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 4  13   Solen närmast, 0,983335 a.e.
 5  22   Jupiter i opposition
 11  13   Venus i undre konjunktion med solen
 11  11   Månen 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 12  10   Månen 3° N om Aldebaran
 15  07   Månen 5° S om Jupiter
 16  05   Månen 12° S om Pollux
 19  06   Månen 5° S om Regulus
 23  07   Månen 4° S om Mars
 23  11   Månen 1,3° N om Spica
 25  15   Månen 0,6° S om Saturnus. Ockultation, synlig i Franska Polynesien, Nya Zeeland,
        södra spetsen på Sydamerika och den Antarktiska halvön
 26  19   Månen 8° N om Antares
 28  09   (18) Melpomene i opposition, magnitud 9,3
 28  21   Mars 5° N om Spica
 29  04   Månen 2° S om Venus
 31  11   Merkurius i max östlig elongation, 18°

Februari 2014

åter till hemsidan
 d  t m

 6  20:22  Månen i 1:a kvarteret
 15  00:53  Fullmåne
 22  18:15  Månen i 3:e kvarteret

 12  06   Månen fjärmast, avstånd 406231 km
 27  21   Månen närmast, avstånd 360440 km

 1  08   Månen 4° N om Merkurius
 7  17   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 8  16   Månen 2° N om Aldebaran
 11  07   Månen 5° S om Jupiter
 12  11   Månen 12° S om Pollux
 15  10   Venus lyser klarast
 15  12   Månen 5° S om Regulus
 15  21   Merkurius i undre konjunktion med solen
 19  16   Månen 1,6° N om Spica
 20  01   Månen 3° S om Mars
 21  23   Månen 0,3° S om Saturnus. Ockultation, synlig i Madagaskar, större delen av Australien
        samt Nya Zeeland
 22      (2) Pallas i opposition, magnitud 7,0
 23  03   Månen 8° N om Antares
 23  19   Neptunus i konjunktion med solen
 26  06   Månen 0,4° N om Venus. Ockultation, synlig i västra och centrala Afrika, Indien samt sydöstra Asien
 27  22   Månen 3° N om Merkurius

Mars 2014

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 1  09:00  Nymåne
 8  14:27  Månen i 1:a kvarteret
 16  18:08  Fullmåne
 24  02:46  Månen i 3:e kvarteret
 30  19:45  Nymåne

 11  21   Månen fjärmast, avstånd 405364 km
 27  20   Månen närmast, avstånd 365703 km

 7  01   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 8  00   Månen 2° N om Aldebaran
 10  12   Månen 5° S om Jupiter
 11  18   Månen 12° S om Pollux
 14  08   Merkurius i max västlig elongation, 28°
 14  19   Månen 5° S om Regulus
 18  22   Månen 1,7° N om Spica
 19  04   Månen 3° S om Mars
 20  17:57  Vårdagjämning
 21  04   Månen 0,2° S om Saturnus. Ockultation, synlig i nordöstra Sydamerika, södra Afrika samt Madagaskar
 22  08   Månen 8° N om Antares
 22  21   Venus i max västlig elongation, 47°
 27  11   Månen 4° N om Venus
 29  06   Månen 6° N om Merkurius
 31  06   Mars 5° N om Spica

April 2014

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 7  09:31  Månen i 1:a kvarteret
 15  08:42  Fullmåne. Total månförmörkelse, synlig i Nord- och Sydamerika, västligaste Afrika,
        östra Australien, Nya Zeeland samt Antarktis
 22  08:52  Månen i 3:e kvarteret
 29  07:14  Nymåne. Icke-central ringformig solförmörkelse, synlig i Australien, Södra Oceanen
        samt Antarktis. Ringformig i Antarktis. 

 8  16   Månen fjärmast, avstånd 404500 km
 23  01   Månen närmast, avstånd 369765 km

 2  08   Uranus i konjunktion med solen
 3  10   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 4  08   Månen 2° N om Aldebaran
 7  00   Månen 5° S om Jupiter
 8  02   Månen 12° S om Pollux
 8  22   Mars i opposition
 11  03   Månen 5° S om Regulus
 11  08   (3) Juno i konjunktion med solen
 12  09   Venus 0,7° N om Neptunus
 13  13   (4) Vesta i opposition, magnitud 5,7
 14  14   Mars närmast jorden, 0,617552 a.e.
 14  19   Månen 3° S om Mars
 15  05   Månen 1,7° N om Spica
 15  07   (1) Ceres i opposition, magnitud 7,0
 17  08   Månen 0,4° S om Saturnus. Ockultation, synlig i Franska Polynesien samt södra delen av Sydamerika
 18  14   Månen 8° N om Antares
 22  13   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 26  00   Månen 4° N om Venus
 26  04   Merkurius i övre konjunktion med solen
 30  20   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)

Maj 2014

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 7  04:15  Månen i 1:a kvarteret
 14  20:16  Fullmåne
 21  13:59  Månen i 3:e kvarteret
 28  19:40  Nymåne

 6  11   Månen fjärmast, avstånd 404318 km
 18  13   Månen närmast, avstånd 367102 km

 1  17   Månen 2° N om Aldebaran
 4  15   Månen 5° S om Jupiter
 5  10   Månen 12° S om Pollux
 6      Eta Aquariderna i maximum
 8  11   Månen 5° S om Regulus
 10  19   Saturnus i opposition
 11  15   Månen 3° S om Mars
 12  14   Månen 1,7° N om Spica
 13  17   Merkurius 8° N om Aldebaran
 14  13   Månen 0,6° S om Saturnus. Ockultation, synlig i södra halvan av Australien,
        Nya Zeeland samt Victorias Land (Antarktis)
 15  14   Venus 1,3° S om Uranus
 15  22   Månen 8° N om Antares
 25  08   Merkurius i max östlig elongation, 23°
 25  17   Månen 2° N om Venus
 30  17   Månen 6° S om Merkurius
 31  19   (15) Eunomia i opposition, magnitud 9,5

Juni 2014

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 5  21:39  Månen i 1:a kvarteret
 13  05:11  Fullmåne
 19  19:39  Månen i 3:e kvarteret
 27  09:08  Nymåne

 3  05   Månen fjärmast, avstånd 404954 km
 15  04   Månen närmast, avstånd 362065 km
 30  20   Månen fjärmast, avstånd 405930 km

 1  09   Månen 6° S om Jupiter
 1  18   Månen 12° S om Pollux
 4  19   Månen 5° S om Regulus
 8  02   Månen 1,6° S om Mars
 8  23   Månen 1,8° N om Spica
 10  20   Månen 0,6° S om Saturnus. Ockultation, synlig i Sydgeorgien, Södra Sandwich-öarna,
        Drottning Mauds Land (Antarktis) samt södra spetsen på Sydafrika
 12  07   Månen 8° N om Antares
 20  00   Merkurius i undre konjunktion med solen
 21  11:51  Sommarsolstånd
 21  13   Jupiter 6° S om Pollux
 22  16   Venus 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 24  10   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 24  14   Månen 1,3° S om Venus
 25  08   Månen 2° N om Aldebaran
 29  01   Månen 12° S om Pollux
 29  02   (433) Eros i opposition, magnitud 12,0
 29  04   Månen 5° S om Jupiter

Juli 2014

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 5  12:59  Månen i 1:a kvarteret
 12  12:25  Fullmåne
 19  03:08  Månen i 3:e kvarteret
 26  23:42  Nymåne

 13  09   Månen närmast, avstånd 358260 km
 28  04   Månen fjärmast, avstånd 406567 km

 2  02   Månen 5° S om Regulus
 2  11   Venus 4° N om Aldebaran
 4  01   Solen fjärmast, 1,016682 a.e.
 4  09   Pluto i opposition
 6  02   Månen 0,2° N om Mars. Ockultation, synlig i Hawaii, Centralamerikas västkust
        samt norra halvan av Sydamerika
 6  08   Månen 2° N om Spica
 8  03   Månen 0,4° S om Saturnus. Ockultation, synlig i Franska Polynesien, södra spetsen
        på Sydamerika, Sydgeorgien samt Södra Sandwich-öarna
 9  17   Månen 8° N om Antares
 12  19   Merkurius i max västlig elongation, 21°
 12  23   Mars 1,4° N om Spica
 21  15   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 22  13   Månen 1,8° N om Aldebaran
 24  19   Månen 4° S om Venus
 24  22   Jupiter i konjunktion med solen
 25  17   Månen 5° S om Merkurius
 29  06   Merkurius 6° S om Pollux
 29  08   Månen 5° S om Regulus

Augusti 2014

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 4  01:50  Månen i 1:a kvarteret
 10  19:09  Fullmåne
 17  13:26  Månen i 3:e kvarteret
 25  15:13  Nymåne

 10  19   Månen närmast, avstånd 356896 km
 24  07   Månen fjärmast, avstånd 406523 km

 2  15   Månen 2° N om Spica
 3  11   Månen 2° N om Mars
 4  12   Månen 0,07° S om Saturnus. Ockultation, synlig i södra Indien, Indonesien,
        Australien samt Fiji- och Samoa-öarna
 6  03   Månen 8° N om Antares
 7  22   Venus 7° S om Pollux
 8  17   Merkurius i övre konjunktion med solen
 13  01   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 14  18   Månen 1,2° N om Uranus. Ockultation, synlig i Centralasien och Arktis
 17  21   Månen 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 18  05   Venus 0,2° N om Jupiter
 18  19   Månen 1,6° N om Aldebaran
 22  13   Månen 12° S om Pollux
 23  18   Månen 5° S om Jupiter
 24  07   Månen 6° S om Venus
 27  07   Månen 3° S om Merkurius
 27  14   Mars 4° S om Saturnus
 29  16   Neptunus i opposition
 29  21   Månen 3° N om Spica
 31  20   Månen 0,4° N om Saturnus. Ockultation, synlig i östra USA, Mexiko, Karibien,
        nordöstra Sydamerika samt västra Afrika

September 2014

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 2  12:11  Månen i 1:a kvarteret
 9  02:38  Fullmåne
 16  03:05  Månen i 3:e kvarteret
 24  07:14  Nymåne

 8  05   Månen närmast, avstånd 358389 km
 20  15   Månen fjärmast, avstånd 405845 km

 1  01   Månen 4° N om Mars
 2  10   Månen 9° N om Antares
 5  13   Venus 0,8° om Regulus
 11  03   Månen 1,1° N om Uranus. Ockultation, synlig i östa Kanada, Grönland samt norra Sibirien.
        Synlig i nordligaste Sverige
 14  05   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 15  02   Månen 1,4° N om Aldebaran
 18  19   Månen 12° S om Pollux
 20  12   Månen 5° S om Jupiter
 21  03   Merkurius 0,6° S om Spica
 21  23   Merkurius i max östlig elongation, 26°
 21  20   Månen 5° S om Regulus
 23  03:29  Höstdagjämning
 26  02   Månen 3° N om Spica
 26  11   Månen 4° N om Merkurius
 27  22   Mars 3° N om Antares
 28  02   Månen 0,1° S om Ceres. Ockultation, synlig i Papua Nya Guinea, Solomon-öarna,
        Fiji- och Samoa-öarna samt Franska Polynesien
 28  05   Månen 0,7° N om Saturnus. Ockultation, synlig i östra Asien, Japan, nordöstra Ryssland samt Hawaii
 28  16   Månen 0,5° N om Vesta. Ockultation, synlig i Portugal, Spanien, norra halvan
        av Afrika samt Mellanöstern
 29  16   Månen 9° N om Antares
 29  18   Månen 6° N om Mars

Oktober 2014

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 1  20:33  Månen i 1:a kvarteret
 8  11:51  Fullmåne. Total månförmörkelse, synlig i östra Asien, Australien, Nordamerika
        och västra Sydamerika.
 15  20:12  Månen i 3:e kvarteret
 23  22:57  Nymåne. Partiell solförmörkelse, synlig i Nordamerika utom nordostligaste delen
        samt östligaste Ryssland.
 31  03:48  Månen i 1:a kvarteret

 6  11   Månen närmast, avstånd 362476 km
 18  07   Månen fjärmast, avstånd 404897 km

 7  22   Uranus i opposition
 8  12   Månen 1,2° N om Uranus. Ockultation, synlig i nordöstra Asien, norra Grönland samt Arktis
 11  14   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 12  11   Månen 1,4° N om Aldebaran
 16  03   Månen 12° S om Pollux
 16  22   Merkurius i undre konjunktion med solen
 18  05   Månen 5° S om Jupiter
 19  04   Månen 5° S om Regulus
 22      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 25  09   Venus i övre konjunktion med solen
 25  17   Månen 1,0° N om Saturnus. Ockultation, synlig i nordöstra Kanada, södra Grönland samt
        västra och centrala Europa. Synlig i södra Sverige.
 26  17   (2) Pallas i konjunktion med solen
 26  21   Månen 9° N om Antares
 28  14   Månen 7° N om Mars

November 2014

åter till hemsidan
 d  t m

 6  23:23  Fullmåne
 14  16:16  Månen i 3:e kvarteret
 22  13:32  Nymåne
 29  11:06  Månen i 1:a kvarteret

 3  01   Månen närmast, avstånd 367879 km
 15  03   Månen fjärmast, avstånd 404336 km
 28  00   Månen närmast, avstånd 369827 km

 1  14   Merkurius i max västlig elongation, 18°
 3  07   Merkurius 5° N om Spica
 4      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 4  19   Månen 1,3° N om Uranus. Ockultation, synlig i Island och norra Grönland
 8  00   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 8  21   Månen 1,4° N om Aldebaran
 12  11   Månen 12° S om Pollux
 14  19   Månen 5° S om Jupiter
 15  11   Månen 5° S om Regulus
 15  19   (6) Hebe i opposition, magitud 8,0
 18  02   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 18  10   Saturnus i konjunktion med solen
 19  17   Månen 3° N om Spica
 26  11   Månen 7° N om Mars

December 2014

åter till hemsidan
 d  t m

 6  13:27  Fullmåne
 14  13:51  Månen i 3:e kvarteret
 22  02:36  Nymåne
 28  19:31  Månen i 1:a kvarteret

 13  00   Månen fjärmast, avstånd 404581 km
 24  18   Månen närmast, avstånd 364797 km

 2  01   Månen 1,2° N om Uranus. Ockultation, synlig i västra Kanada, östra Alaska samt Arktis
 5  09   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 6  06   Månen 1,5° N om Aldebaran
 8  11   Merkurius i övre konjunktion med solen
 9  20   Månen 12° S om Pollux
 10  01   (1) Ceres i konjunktion med solen
 12  05   Månen 5° S om Jupiter
 12  20   Månen 4° S om Regulus
 14  06   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 17  02   Månen 3° N om Spica
 19  22   Månen 1,5° N om Saturnus
 20  14   Månen 9° N om Antares
 22  00:03  Vintersolstånd
 23  06   Månen 6° N om Venus
 25  09   Månen 6° N om Mars
 29  06   Månen 1,0° N om Uranus. Ockultation, synlig i Japan, nordöstra Ryssland, Arktis
        samt norra Kanada och Alaska