Astronomiska händelser 2005

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2005

åter till hemsidan
 d  t m

 3  18:46  Månen i 3:e kvarteret
 10  13:03  Nymåne
 17  07:57  Månen i 1:a kvarteret
 25  11:32  Fullmåne

 10  11   Månen närmast, avstånd 356570 km
 23  20   Månen fjärmast, avstånd 406445 km

 2  02   Solen närmast, 0,983297 a.e.
 3  21   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 4  03   Månen 0,4° S om Jupiter. Ockultation, synlig i Centralafrika och delar
        av Australien
 4  12   Månen 3° N om Spica
 6  11   Saturnus 7° S om Pollux
 7  20   Månen 3° S om Mars
 7  21   Månen 1,3° N om Antares. Ockultation, synlig i sydvästra Kanada samt
        sydöstra Alaska
 7  22   Mars 5° N om Antares
 9  03   Månen 5° S om Merkurius
 9  04   Månen 5° S om Venus
 14  00   Saturnus i opposition
 14  02   Merkurius 0,3° S om Venus
 14  15   (8) Flora i opposition
 19  23   Månen 1,4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 20  22   Månen 9° N om Aldebaran
 24  09   Månen 5° N om Saturnus
 24  11   Månen 1,7° S om Pollux
 27  09   Månen 4° N om Regulus
 31  12   Månen 0,9° S om Jupiter. Ockultation, synlig i Antarktis och Stilla Havet
 31  19   Månen 2° N om Spica

Februari 2005

åter till hemsidan
 d  t m

 2  08:27  Månen i 3:e kvarteret
 8  23:28  Nymåne
 16  01:16  Månen i 1:a kvarteret
 24  05:54  Fullmåne

 7  23   Månen närmast, avstånd 358565 km
 20  06   Månen fjärmast, avstånd 405805 km

 3  20   Neptunus i konjunktion med solen
 4  06   Månen 1,1° N om Antares. Ockultation, synlid i södra Skandinavien, östra Europa,
        norra Arabiska halvön och västra Asien
 5  14   Månen 4° S om Mars
 8  00   Månen 4° S om Venus
 14  12   Merkurius i övre konjunktion med solen
 16  06   Månen 1,1° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Stilla Havet nära
        Antarktis i dagsljus
 17  04   Månen 9° N om Aldebaran
 20  12   Månen 5° N om Saturnus
 20  18   Månen 1,6° S om Pollux
 23  16   Månen 4° N om Regulus
 25  08   Uranus i konjunktion med solen
 27  16   Månen 1,2° S om Jupiter. Ockultation, synlig i södra Australien samt Antarktis
 28  01   Månen 2° N om Spica

Mars 2005

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 3  18:36  Månen i 3:e kvarteret
 10  10:10  Nymåne
 17  20:19  Månen i 1:a kvarteret
 25  21:58  Fullmåne

 8  05   Månen närmast, avstånd 363233 km
 20  00   Månen fjärmast, avstånd 404847 km

 3  12   Månen 0,8° N om Antares. Ockultation, synlig i Nordamerika utom nordvästra
        delen, Mellanamerika och nordligaste spetsen av Sydamerika
 6  07   Månen 5° S om Mars
 11  17   Månen 3° S om Merkurius
 12  19   Merkurius i max östlig elongation, 18°
 15  14   Månen 0,9° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Indiska Oceanen
        nära Antarktis i dagsljus
 16  12   Månen 9° N om Aldebaran
 19  17   Månen 5° N om Saturnus
 20  01   Månen 1,5° S om Pollux
 20  13:33  Vårdagjämning
 22  23   Månen 4° N om Regulus
 23  08   Pallas i opposition
 26  17   Månen 1,0° S om Jupiter. Ockultation, synlig i Antarktis och sydvästligaste
        Australien
 27  07   Månen 2° N om Spica
 29  17   Merkurius i undre konjunktion med solen
 30  18   Månen 0,7° N om Antares. Ockultation, synlig i nordöstra Kina, sydöstra
        Sibirien, Korea, Japan samt Hawaii
 31  04   Venus i övre konjunktion med solen

April 2005

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 2  01:50  Månen i 3:e kvarteret
 8  21:32  Nymåne. Ringformigt total solförmörkelse, synlig i Nya Zeeland,
        Antarktis, södra USA, Mellanamerika samt Sydamerika utom östra
        och södra delarna
 16  15:37  Månen i 1:a kvarteret
 24  11:06  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse (88%) av månen

 4  12   Månen närmast, avstånd 368492 km
 16  20   Månen fjärmast, avstånd 404304 km
 29  11   Månen närmast, avstånd 369029 km

 3  17   Jupiter i opposition
 3  23   Månen 4° S om Mars
 7  15   Månen 3° S om Merkurius
 12  00   Månen 0,9° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i sydligaste Sydamerika
 12  21   Månen 10° N om Aldebaran
 13  01   Mars 1,3° S om Neptunus
 13  11   (6) Hebe i opposition
 16  02   Månen 5° N om Saturnus
 16  09   Månen 1,4° S om Pollux
 16  22   (433) Eros i opposition
 19  07   Månen 4° N om Regulus
 22  06   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 22  19   Månen 0,6° S om Jupiter. Ockultation, synlig i södra Mellanamerika, norra
        Sydamerika och södra delen av Afrika
 23  15   Månen 2° N om Spica
 26  18   Merkurius i max västlig elongation, 27°
 27  00   Månen 0,7° N om Antares. Ockultation, synlig i nordöstra Afrika, sydöstra
        Brittiska öarna, Europa utom norra Skandinavien samt östra Asien
 30  08   (15) Eunomia i opposition

Maj 2005

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 1  07:24  Månen i 3:e kvarteret
 8  09:45  Nymåne
 16  09:57  Månen i 1:a kvarteret
 23  21:18  Fullmåne
 30  12:47  Månen i 3:e kvarteret

 14  15   Månen fjärmast, avstånd 404600 km
 26  12   Månen närmast, avstånd 364241 km

 2  16   Månen 3° S om Mars
 6      Eta Aquariderna i maximum
 6  11   Månen 3° N om Merkurius
 8  19   Ceres i opposition
 10  06   Månen 9° N om Aldebaran
 13  14   Månen 5° N om Saturnus
 13  17   Månen 1,5° S om Pollux
 14  21   Mars 1,2° S om Uranus
 16  16   Månen 4° N om Regulus
 18  22   Venus 6° N om Aldebaran
 19  23   Månen 0,4° S om Jupiter. Ockultation, synlig i södra Mellanamerika, norra
        Sydamerika samt sydligaste Afrika
 21  00   Månen 2° N om Spica
 24  09   Månen 0,8° N om Antares. Ockultation, synlig i Nordamerika utom norra delen,
        Mellamerika samt nordligaste spetsen av Sydamerika
 31  06   Saturnus 6° S om Pollux
 31  10   Månen 0,5° S om Mars. Ockultation, synlig i Antarktis, södra Sydamerika
        samt centrala Västafrika

Juni 2005

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 6  22:55  Nymåne
 15  02:22  Månen i 1:a kvarteret
 22  05:14  Fullmåne
 28  19:23  Månen i 3:e kvarteret

 11  07   Månen fjärmast, avstånd 405506 km
 23  13   Månen närmast, avstånd 359672 km

 3  10   Merkurius i övre konjunktion med solen
 3  20   (7) Iris i opposition
 5  15   Månen 0,9° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i södra Sydamerika i dagsljus
 8  13   Månen 4° N om Venus
 10  01   Månen 1,6° S om Pollux
 10  03   Månen 5° N om Saturnus
 12  23   Månen 4° N om Regulus
 14  04   Pluto i opposition
 16  08   Månen 0,4° S om Jupiter. Ockultation, synlig i Indonesien, Filippinerna,
        norra Australien, Fijiöarna, Västra Samoa samt Nya Zeeland utom
        sydligaste spetsen
 17  10   Månen 2° N om Spica
 18  18   (18) Melpomene i opposition
 20  19   Månen 0,7° N om Antares. Ockultation, synlig i sydöstra Europa, större
        delen av Arabiska halvön, södra och mellersta delarna av Asien samt
        norra Fillipinierna
 21  07:46  Sommarsolstånd
 23  13   Venus 5° S om Pollux
 24  09   Merkurius 5° S om Pollux
 25  22   Venus 1,3° N om Saturnus
 26  06   Merkurius 1,3° N om Saturnus
 27  17   Merkurius närmast Venus: 0,06°
 27  21   Merkurius 0,08° S om Venus
 29  05   Månen 2° N om Mars

Juli 2005

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 6  13:02  Nymåne
 14  16:20  Månen i 1:a kvarteret
 21  12:00  Fullmåne
 28  04:19  Månen i 3:e kvarteret

 8  19   Månen fjärmast, avstånd 406363 km
 21  21   Månen närmast, avstånd 357158 km

 2  21   Månen 0,8° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Nya Zeeland
 3  19   Månen 10° N om Aldebaran
 5  06   Solen fjärmast, 1,016741 a.e.
 7  09   Merkurius 1,6° S om Venus
 8  19   Månen 5° N om Merkurius
 8  20   Månen 3° N om Venus
 9  04   Merkurius i max östlig elongation, 26°
 10  06   Månen 4° N om Regulus
 13  19   Månen 0,8° S om Jupiter. Ockultation, synlig i Sydamerika utom norra delen
        samt Antarktis
 14  18   Månen 1,7° N om Spica
 18  05   Månen 0,6° N om Antares. Ockultation, synlig i södra och västra USA,
        Mellanamerika samt norra Sydamerika
 22  16   Venus 1,2° N om Regulus
 23  18   Saturnus i konjunktion med solen
 27  21   Månen 4° N om Mars
 30  03   Månen 0,6° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i sydligaste Afrika
 31  01   Månen 10° N om Aldebaran

Augusti 2005

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 5  04:05  Nymåne
 13  03:38  Månen i 1:a kvarteret
 19  18:53  Fullmåne
 26  16:18  Månen i 3:e kvarteret

 4  23   Månen fjärmast, avstånd 406632 km
 19  07   Månen närmast, avstånd 357393 km

 3  13   Månen 1,7° S om Pollux
 6  01   Merkurius i undre konjunktion med solen
 6  12   Månen 3° N om Regulus
 8  05   Månen 1,2° N om Venus. Ockultation, synlig i Alaska och nordvästra Kanada
 8  17   Neptunus i opposition
 10  09   Månen 1,3° S om Jupiter. Ockultation, synlig i Antarktis
 11  01   Månen 1,4° N om Spica
 12  18   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 14  14   Månen 0,4° N om Antares. Ockultation, synlig i sydvästra och sydöstra Asien,
        Indien, Arabiska halvön, Indonesien, FIlippinerna samt nordligaste spetsen
        av Australien
 24  00   Merkurius i max västlig elongation, 18°
 25  08   Månen 6° N om Mars
 26  10   Månen 0,4° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Sydamerika utom södra delen
 27  07   Månen 10° N om Aldebaran
 30  19   Månen 1,6° S om Pollux
 31  18   Månen 5° N om Saturnus

September 2005

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 3  19:45  Nymåne
 11  12:37  Månen i 1:a kvarteret
 18  03:01  Fullmåne
 25  07:41  Månen i 3:e kvarteret

 1  04   Månen fjärmast, avstånd 406213 km
 16  15   Månen närmast, avstånd 360405 km
 28  16   Månen fjärmast, avstånd 405308 km

 1  04   Uranus i opposition
 2  11   Månen 3° N om Merkurius
 2  13   Venus 1,4° S om Jupiter
 4  13   Merkurius 1,1° N om Regulus
 5  22   Venus 1,8° N om Spica
 7  01   Månen 1,8° S om Jupiter
 7  07   Månen 1,3° N om Spica. Ockultation, synlig i nordöstra Sibirien och Kamtjatka
 7  10   Månen 0,6° S om Venus. Ockultation, synlig i södra Afrika och Antarktis
 10  21   Månen 0,2° N om Antares. Ockultation, synlig i sydvästligaste USA, Mellanamerika,
        norra halvan av Sydamerika sdamt västra Centralafrika
 18  04   Merkurius i övre konjunktion med solen
 21  23   Jupiter 3° N om Spica
 22  08   Månen 6° N om Mars
 22  18   Månen 0,2° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Indonesien, Nya Guinea
        och nordvästligaste Australien
 22  23:23  Höstdagjämning
 23  15   Månen 10° N om Aldebaran
 27  02   Månen 1,5° S om Pollux
 28  06   Månen 5° N om Saturnus
 30  01   Månen 3° N om Regulus

Oktober 2005

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 3  11:28  Nymåne. Ringformig solförmörkelse, synlig i östra Grönland,
        Island, Europa, Afrika utom sydligaste delen samt västra
        Asien inklusive Indien. Synlig som partiell i Sverige:
                Börjar  Max  Omfattn Slutar
          Lund     9:07  10:13  44%  11:23
          Göteborg   9:08  10:13  42%  11:19
          Stockholm   9:19  10:18  33%  11:19
          Luleå     9:35  10:23  21%  11:12

 10  20:01  Månen i 1:a kvarteret
 17  13:14  Fullmåne. Partiell (6%) månförmörkelse, synlig i Antarktis,
        Australasien, Centralasien, Östasien, Nordamerika utom
        östra delen samt Mellanamerika
 25  02:17  Månen i 3:e kvarteret

 14  15   Månen närmast, avstånd 365449 km
 26  11   Månen fjärmast, avstånd 404494 km

 4  09   Merkurius 2° N om Spica
 4  18   Månen 2° S om Jupiter
 6  08   Merkurius 1,4° S om Jupiter
 7  07   Månen 1,4° S om Venus
 8  02   Månen 0,2° N om Antares. Ockultation, synlig i Västra Samoa samt västligaste
        spetsen av Sydamerika
 16  20   Venus 1,6° N om Antares
 19  14   Månen 5° N om Mars
 20  04   Månen 0,2° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Sydamerika utom södra
        delen samt västra Afrika
 21  00   Månen 10° N om Aldebaran
 22      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 22  14   Jupiter i konjunktion med solen
 24  10   Månen 1,5° S om Pollux
 25  18   Månen 4° N om Saturnus
 27  09   Månen 3° N om Regulus
 30  04   Mars närmast jorden, 0,46406 a.e.
 31  20   Månen 1,2° N om Spica. Ockultation, synlig i nordöstra Nordamerika

November 2005

åter till hemsidan
 d  t m

 2  02:25  Nymåne
 9  02:57  Månen i 1:a kvarteret
 16  01:57  Fullmåne
 23  23:11  Månen i 3:e kvarteret

 10  01   Månen närmast, avstånd 370010 km
 23  07   Månen fjärmast, avstånd 404370 km

 3  17   Merkurius i max östlig elongation, 23°
 3  20   Venus i max östlig elongation, 47°
 4      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 4  00   Månen 1,3° S om Merkurius
 4  08   Månen 0,2° N om Antares. Ockultation, synlig i Indien, Arabiska halvön, östligaste
        spetsen på Afrika, Indonesien, Filippinerna samt norra halvan av Australien
 5  20   Månen 1,4° S om Venus
 7  09   Mars i opposition
 9  17   Merkurius 1,9° N om Antares
 15  07   Månen 3° N om Mars
 16  13   Månen 0,3° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i östra Australien och Nya Guinea
 16  23   Merkurius 3° N om Antares
 17  10   Månen 10° N om Aldebaran
 17  19   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 18  17   Merkurius 3° N om Antares
 20  18   Månen 1,7° S om Pollux
 22  04   Månen 4° N om Saturnus
 23  17   Månen 3° N om Regulus
 24  17   Merkurius i undre konjunktion med solen
 28  05   Månen 1,1° N om Spica. Ockultation, synlig i norra Kina samt centrala och
        norra Ryssland
 29  09   Månen 3° S om Jupiter

December 2005

åter till hemsidan
 d  t m

 1  16:01  Nymåne
 8  10:36  Månen i 1:a kvarteret
 15  17:15  Fullmåne
 23  20:36  Månen i 3:e kvarteret
 31  04:12  Nymåne

 5  06   Månen närmast, avstånd 367365 km
 21  04   Månen fjärmast, avstånd 405014 km

 4  19   Månen 2° S om Venus
 9  09   Juno i opposition
 9  14   Venus lyser klarast
 12  06   Månen 1,3° N om Mars. Ockultation, synlig i nordöstra Sibirien
 12  14   Merkurius i max västlig elongation, 21°
 13  21   Månen 0,3° S om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i centrala Afrika och södra Asien
 13  22   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 14  18   Månen 10° N om Aldebaran
 16  05   Pluto i konjunktion med solen
 18  03   Månen 1,8° S om Pollux
 19  10   Månen 4° N om Saturnus
 20  08   Merkurius 6° N om Antares
 21  01   Månen 3° N om Regulus
 21  01   Merkurius 6° N om Antares
 21  19:35  Vintersolstånd
 25  15   Månen 0,9° N om Spica. Ockultation, synlig i Nordamerika, Centralamerika
        utom sydvästra delen samt nordligaste spetsen på Sydamerika
 27  05   Månen 4° S om Jupiter
 29  03   Månen 0,2° N om Antares. Ockultation, synlig i Indien, sydöstra Asien, Indonesien,
        Filippinerna, Fijiöarna, Västra Samoa samt norra halvan av Australien
 30  01   Månen 5° S om Merkurius