Astronomiska händelser 2012

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2012

åter till hemsidan
 d  t m

 1  07:15  Månen i 1:a kvarteret
 9  08:30  Fullmåne
 16  10:08  Månen i 3:e kvarteret
 23  08:39  Nymåne
 31  05:10  Månen i 1:a kvarteret

 2  21   Månen fjärmast, avstånd 404579 km
 17  22   Månen närmast, avstånd 369886 km
 30  19   Månen fjärmast, avstånd 404323 km

 3  04   Månen 5° N om Jupiter
 5  01   Solen närmast, avstånd 0,983284 a.e.
 4  16   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 5  11   Månen 3° S om Pleiaderna (Alcyone)
 6  09   Månen 6° N om Aldebaran
 9  21   Månen 10° S om Pollux
 12  14   Månen 6° S om Regulus
 13  08   Venus 1,2° S om Neptunus
 14  08   Månen 9° S om Mars
 16  09   Månen 2° S om Spica
 16  20   Månen 6° S om Saturnus
 19  12   Månen 4° N om Antares
 26  20   Månen 7° N om Venus
 30  16   Månen 5° N om Jupiter
 31  12   (433) Eros närmast, avstånd 0,1787 a.e., magn 8,5

Februari 2012

åter till hemsidan
 d  t m

 7  22:54  Fullmåne
 14  18:04  Månen i 3:e kvarteret
 21  23:35  Nymåne

 11  20   Månen närmast, avstånd 367922 km
 27  15   Månen fjärmast, avstånd 404863 km

 1  19   Månen 3° S om Pleiaderna (Alcyone)
 2  18   Månen 6° N om Aldebaran
 6  06   Månen 10° S om Pollux
 7  10   Merkurius i övre konjunktion med solen
 8  22   Månen 6° S om Regulus
 10  06   Venus 0,3° N om Uranus
 10  13   Månen 10° S om Mars
 12  14   Månen 1,7° S om Spica
 13  02   Månen 6° S om Saturnus
 15  18   Månen 4° N om Antares
 19  22   Neptunus i konjunktion med solen
 22  19   (2) Pallas i konjunktion med solen
 25  23   Månen 3° N om Venus
 27  07   Månen 4° N om Jupiter
 27  18   (6) Hebe i opposition, magn 9,4
 29  03   Månen 3° S om Pleiaderna (Alcyone)

Mars 2012

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 1  02:21  Månen i 1:a kvarteret
 8  10:39  Fullmåne
 15  02:25  Månen i 3:e kvarteret
 22  15:37  Nymåne
 30  20:41  Månen i 1:a kvarteret

 10  11   Månen närmast, avstånd 362400 km
 26  07   Månen fjärmast, avstånd 405777 km

 1  02   Månen 5° N om Aldebaran
 1  10   (433) Eros i opposition
 3  21   Mars i opposition
 4  16   Månen 10° S om Pollux
 5  11   Merkurius i max östlig elongation, 18°
 5  18   Mars närmast jorden, 0,67368 a.e.
 7  08   Månen 6° S om Regulus
 8  07   Månen 10° S om Mars
 10  22   Månen 1,5° S om Spica
 11  08   Månen 6° S om Saturnus
 13  23   Månen 5° N om Antares
 15  11   Venus 3° N om Jupiter
 20  06:14  Vårdagjämning
 20  10   (8) Flora i opposition, magn 9,6
 21  20   Merkurius i undre konjunktion med solen
 24  19   Uranus i konjunktion med solen
 26  01   Månen 3° N om Jupiter
 26  19   Månen 1,8° S om Venus
 27  09   Venus i max östlig elongation, 46°
 27  11   Månen 3° S om Pleiaderna (Alcyone)
 28  09   Månen 5° N om Aldebaran

April 2012

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 6  20:19  Fullmåne
 13  11:50  Månen i 3:e kvarteret
 21  08:18  Nymåne
 29  10:57  Månen i 1:a kvarteret

 7  18   Månen närmast, avstånd 358315 km
 22  15   Månen fjärmast, avstånd 406419 km

 1  01   Månen 11° S om Pollux
 3  15   Venus 0,4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 3  18   Månen 6° S om Regulus
 4  04   Månen 9° S om Mars
 7  08   Månen 1,5° S om Spica
 7  15   Månen 6° S om Saturnus
 10  01   (4) Vesta i konjunktion med solen
 10  07   Månen 5° N om Antares
 15  19   Saturnus i opposition
 17  02   Venus 10° N om Aldebaran
 18  18   Merkurius i max västlig elongation, 27°
 19  03   Månen 8° N om Merkurius
 22  01   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 22  20   Månen 2° N om Jupiter
 23  17   Månen 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 24  16   Månen 5° N om Aldebaran
 25  03   Månen 6° S om Venus
 26  15   (1) Ceres i konjunktion med solen
 28  08   Månen 11° S om Pollux
 30  09   Venus lyser klarast

Maj 2012

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 6  04:35  Fullmåne
 12  22:47  Månen i 3:e kvarteret
 21  00:47  Nymåne. Ringformig solförmörkelse, synlig i Kina, större delen
        av Ryssland, sydöstra Asien, Filippinerna, Indonesien, Arktis
        och större delen av Nordamerika. Ringformig i sydöstra Kina,
        södra Japan, Stilla Havet och västra USA. Marginellt synlig
        som partiell i allra nordligaste Sverige (Karesuando och Treriksröset).
 28  21:16  Månen i 1:a kvarteret

 6  05   Månen närmast, avstånd 356955 km
 19  17   Månen fjärmast, avstånd 406448 km

 1  04   Månen 6° S om Regulus
 1  15   Månen 8° S om Mars
 4  13   (7) Iris i opposition, magn 9,5
 4  19   Månen 1,5° S om Spica
 4  23   Månen 6° S om Saturnus
 6      Eta Aquariderna i maximum
 7  17   Månen 5° N om Antares
 13  14   Jupiter i konjunktion med solen
 15  21   Månen 0,8° S om (2) Pallas. Ockultation, synlig i Franska
        Polynesien, Nya Zeeland och delar av Antarktis.
 20  01   (3) Juno i opposition, magn 10,2
 22  22   Månen 5° S om Venus
 25  14   Månen 11° S om Pollux
 27  12   Merkurius i övre konjunktion med solen
 28  11   Månen 6° S om Regulus
 29  12   Månen 7° S om Mars

Juni 2012

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 4  12:12  Fullmåne. Partiell månförmörkelse, 37%, synlig i västra Nord-
        och Sydamerika, Stilla Havet, Antarktis, Australasien,
        Japan och östra Asien.
 11  11:41  Månen i 3:e kvarteret
 19  16:02  Nymåne
 27  04:30  Månen i 1:a kvarteret

 3  14   Månen närmast, avstånd 358485 km
 16  02   Månen fjärmast, avstånd 405787 km

 1  05   Månen 1,5° S om Spica
 1  06   Månen 7° S om Saturnus
 4  04   Månen 5° N om Antares
 6  02   Venus i undre konjunktion med solen. Venuspassage, synlig i
        Nord- och Centralamerika, Grönland, Stilla Havet,
        Australasien, Asien, östra Afrika och Europa utom Portugal
        och västra Spanien.
 7  19   Jupiter 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 12  18   Månen 0,8° N om (2) Pallas. Ockultation, synlig i Japan,
        östra Ryssland, Arktis och norra Kanada.
 15  07   Venus 4° N om Aldebaran
 17  05   Månen 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 17  09   Månen 1,1° N om Jupiter. Ockultation, synlig i nordligaste Kanada.
 18  02   Månen 2° N om Venus
 18  04   Månen 5° N om Aldebaran
 21  00:09  Sommarsolstånd
 21  19   Merkurius 5° S om Pollux
 21  20   Månen 6° S om Merkurius
 21  20   Månen 11° S om Pollux
 24  17   (18) Melpomene i opposition, magn 9,4
 24  17   Månen 6° S om Regulus
 26  16   Månen 6° S om Mars
 28  12   Månen 1,4° S om Spica
 28  13   Månen 6° S om Saturnus
 29  16   Pluto i opposition

Juli 2012

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 3  19:52  Fullmåne
 11  02:48  Månen i 3:e kvarteret
 19  05:24  Nymåne
 26  09:56  Månen i 1:a kvarteret

 1  19   Månen närmast, avstånd 362366 km
 13  18   Månen fjärmast, avstånd 404779 km
 29  09   Månen närmast, avstånd 367315 km

 1  03   Merkurius i max östlig elongation, 26°
 1  09   Venus 4,8° från Jupiter, dock ingen konjunktion
 1  14   Månen 5° N om Antares
 5  04   Solen fjärmast, avstånd 1,016675 a.e.
 9  20   Venus 0,9° N om Aldebaran
 12  17   Venus lyser klarast
 14  12   Månen 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 15  04   Månen 0,5° N om Jupiter. Ockultation, synlig i Europa utom
        Brittiska öarna och norra Skandinavien, norra Afrika,
        Mellanöstern, Ryssland, norra Kina, Japan och Korea.
 15  11   Månen 5° N om Aldebaran
 15  16   Månen 4° N om Venus
 21  22   Månen 6° S om Regulus
 24  23   Månen 4° S om Mars
 25  18   Månen 1,2° S om Spica. Ockultation, synlig i sydligaste
        Sydamerika och delar av Antarktis.
 25  20   Månen 6° S om Saturnus
 28  21   Merkurius i undre konjunktion med solen
 28  22   Månen 5° N om Antares

Augusti 2012

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 2  04:27  Fullmåne
 9  19:55  Månen i 3:e kvarteret
 17  16:54  Nymåne
 24  14:54  Månen i 1:a kvarteret
 31  14:58  Fullmåne

 10  12   Månen fjärmast, avstånd 404123 km
 23  20   Månen närmast, avstånd 369728 km

 3  06   Jupiter 5° N om Aldebaran
 10  20   Månen 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 11  19   Månen 5° N om Aldebaran
 11  22   Månen 0,1° S om Jupiter. Ockultation, synlig i större delen
        av Indonesien, Marshallöarna och Hawaii.
 12  13   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 13  01   Mars 1,9° N om Spica
 13  21   Månen 0,6° N om Venus. Ockultation, synlig i östra Asien,
        Japan, Nordamerika utom nordöstra delen, och Mexiko.
 15  10   Månen 11° S om Pollux
 15  10   Venus i max västlig elongation, 46°
 16  06   Månen 4° S om Merkurius
 16  13   Merkurius i max västlig elongation, 19°
 17  10   Mars 3° S om Saturnus
 21  23   Månen 1,0° S om Spica. Ockultation, synlig i Nya Zeeland och
        största delen av Antarktis.
 22  04   Månen 5° S om Saturnus
 22  09   Månen 2° S om Mars
 24  14   Neptunus i opposition
 25  03   Månen 5° N om Antares

September 2012

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 8  14:15  Månen i 3:e kvarteret
 16  03:11  Nymåne
 22  20:41  Månen i 1:a kvarteret
 30  04:19  Fullmåne

 7  07   Månen fjärmast, avstånd 404294 km
 19  04   Månen närmast, avstånd 365752 km

 1  23   Venus 9° S om Pollux
 7  04   Månen 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 8  03   Månen 4° N om Aldebaran
 8  12   Månen 0,6° S om Jupiter. Ockultation, synlig i mellersta och
        södra Sydamerika.
 9  10   Månen 0,6° N om (1) Ceres. Ockultation, synlig i Nordamerika
        utom sydöstra delen, Europa, norra Afrika, Mellanöstern
        och västra Ryssland.
 10  14   Merkurius i övre konjunktion med solen
 11  19   Månen 11° S om Pollux
 12  18   Månen 4° S om Venus
 14  14   Månen 6° S om Regulus
 18  06   Månen 0,8° S om Spica. Ockultation, synlig i södra Indiska
        Oceanen, Mauritius och större delen av Antarktis.
 18  15   Månen 5° S om Saturnus
 19  22   Månen 0,1° S om Mars. Ockultation, synlig i mellersta
        Sydamerika och Franska Polynesien.
 21  09   Månen 6° N om Antares
 22  15:49  Höstdagjämning
 25  04   (2) Pallas i opposition, magn 8,3
 29  08   Uranus i opposition

Oktober 2012

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 8  08:33  Månen i 3:e kvarteret
 15  13:03  Nymåne
 22  04:32  Månen i 1:a kvarteret
 29  20:49  Fullmåne

 5  02   Månen fjärmast, avstånd 405160 km
 17  02   Månen närmast, avstånd 360672 km

 1  03   Merkurius 1,8° N om Spica
 3  09   Venus 0,1° S om Regulus
 4  11   Månen 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 5  10   Månen 4° N om Aldebaran
 5  22   Månen 0,9° S om Jupiter. Ockultation, synlig i sydligaste
        Australien och Södra Oceanen.
 6  08   Merkurius 3° S om Saturnus
 7  06   Månen 0,9° S om (1) Ceres. Ockultation, synlig i södra
        Atlanten och sydspetsen på Afrika.
 9  04   Månen 11° S om Pollux
 12  00   Månen 6° S om Regulus
 12  20   Månen 6° S om Venus
 17  03   Månen 1,3° N om Merkurius
 18  14   Månen 2° N om Mars
 18  16   Månen 6° N om Antares
 20  07   Mars 4° N om Antares
 21      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 25  10   Saturnus i konjunktion med solen
 26  23   Merkurius i max östlig elongation, 24°
 31  18   Månen 4° S om Pleiaderna (Alcyone)

November 2012

åter till hemsidan
 d  t m

 7  01:36  Månen i 3:e kvarteret
 13  23:08  Nymåne. Total solförmörkelse, synlig i Australasien,
        Polynesien, södra Stilla Havet, delar av Antarktis och
        södra halvan av Sydamerika. Total i nordligaste
        Australien och södra Stilla havet.
 20  15:31  Månen i 1:a kvarteret
 28  15:46  Fullmåne. Halvskuggeförmörkelse av månen, 93%, synlig i Europa
        utom västra Spanien, Asien, Australien, Nordamerika utom
        ostligaste delen och Arktis.

 1  16   Månen fjärmast, avstånd 406050 km
 14  11   Månen närmast, avstånd 357361 km
 28  21   Månen fjärmast, avstånd 406362 km

 1  17   Månen 4° N om Aldebaran
 2  02   Månen 0,9° S om Jupiter. Ockultation, synlig i stora delar av
        södra Afrika och Södra Oceanen.
 3      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 5  12   Månen 11° S om Pollux
 8  10   Månen 6° S om Regulus
 11  19   Månen 5° S om Venus
 12  03   Månen 0,8° S om Spica. Ockultation, synlig i södra Indiska
        Oceanen, Mauritius och större delen av Antarktis.
 12  22   Månen 4° S om Saturnus
 15  02   Månen 6° N om Antares
 16  00   Venus 4° N om Spica
 16  11   Månen 4° N om Mars
 17  14   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 17  17   Merkurius i undre konjunktion med solen
 27  06   Venus 0,6° S om Saturnus
 28  00   Månen 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 28  23   Månen 4° N om Aldebaran
 29  02   Månen 0,6° S om Jupiter. Ockultation, synlig i större delen
        av Sydameika och södra Afrika.

December 2012

åter till hemsidan
 d  t m

 6  16:31  Månen i 3:e kvarteret
 13  09:42  Nymåne
 20  06:19  Månen i 1:a kvarteret
 28  11:21  Fullmåne

 13  00   Månen närmast, avstånd 357075 km
 25  22   Månen fjärmast, avstånd 406098 km

 2  18   Månen 11° S om Pollux
 3  03   Jupiter i opposition
 5  00   Merkurius i max västlig elongation, 21°
 5  17   Månen 6° S om Regulus
 7  21   Jupiter 5° N om Aldebaran
 9  09   (4) Vesta i opposition, magn 6,4
 9  13   Månen 0,8° S om Spica. Ockultation, synlig i södra Stilla
        Havet, södra Sydamerika och större delen av Antarktis.
 10  13   Månen 4° S om Saturnus
 11  15   Månen 1,6° S om Venus
 12  02   Månen 1,1° S om Merkurius. Ockultation, synlig i större delen
        av Antarktis.
 13  17   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 15  11   Månen 6° N om Mars
 17  16   Merkurius 5° N om Antares
 18  10   (1) Ceres i opposition, magn 6,7
 21  12:12  Vintersolstånd
 22  19   (3) Juno i konjunktion med solen
 23  12   Venus 6° N om Antares
 25  07   Månen 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 26  01   Månen 0,4° S om Jupiter. Ockultation, synlig i mellersta
        Sydamerika och södra Afrika.
 26  06   Månen 4° N om Aldebaran
 30  00   Månen 11° S om Pollux
 30  15   Pluto i konjunktion med solen