Astronomiska händelser 2000

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2000

åter till hemsidan
 d  t m

 6  19:14  Nymåne
 14  14:34  Månen i 1:a kvarteret
 21  05:40  Fullmåne. Total månförmörkelse (133%), synlig i norra Ryssland,
        Europa, nordvästra Afrika, Atlanten, Arktis,Nord- och Syd-
        amerika samt östra Stilla Havet. Synlig i Sverige:
          börjar 4:01, total 5:05-6:22, slutar 7:25.
 28  08:57  Månen i 3:e kvarteret

 4  13   Månen fjärmast, avstånd 406418 km
 20  00   Månen närmast, avstånd 359361 km

 3  05   Månen 3° N om Venus
 3  06   Solen närmast, avstånd 0,98332 a.e.
 3  13   Månen 0,2° N om Vesta. Ockultation, synlig i Centralamerika,
        Karibien, norra Sydamerika och centrala Afrika
 3  16   Månen 9° N om Antares
 4  14   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 7  11   Venus 7° N om Antares
 10  20   Månen 1,9° S om Mars
 14  16   Månen 4° S om Jupiter
 15  18   Månen 3° S om Saturnus
 16  02   Merkurius i övre konjunktion med solen
 17  01   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 17  21   Månen 1,2° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i nordöstra
        Kanada, Grönland och Arktis
 20  20   Månen 8° S om Pollux
 23  05   Månen 1,9° N om Regulus
 24  19   Neptunus i konjunktion med solen
 27  01   Månen 8° N om Spica
 27  04   Pallas i opposition
 30  22   Månen 9° N om Antares

Februari 2000

åter till hemsidan
 d  t m

 5  14:03  Nymåne. Partiell solförmörkelse (58%), synlig i Antarktis och
        södra Indiska Oceanen. Ej synlig i Sverige
 13  00:21  Månen i 1:a kvarteret
 19  17:27  Fullmåne
 27  04:53  Månen i 3:e kvarteret

 1  02   Månen fjärmast, avstånd 405608 km
 17  04   Månen närmast, avstånd 364494 km
 28  22   Månen fjärmast, avstånd 404615 km

 1  01   Månen 0,4° S om Vesta. Ockultation, synlig södra Indiska
        Oceanen, södra Australien och Nya Zeeland
 2  16   Månen 1,4° N om Venus
 6  08   Uranus i konjunktion med solen
 6  20   Månen 1,8° S om Merkurius
 8  18   Månen 4° S om Mars
 11  03   Månen 4° S om Jupiter
 12  01   Månen 3° S om Saturnus
 13  08   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 14  04   Månen 1,2° N om Aldebaran. Ockultation, synlig nordöstligaste
        Ryssland
 15  02   Merkurius i max östlig elongation, 18°
 17  06   Månen 8° S om Pollux
 19  15   Månen 1,9° N om Regulus
 23  10   Månen 8° N om Spica
 27  06   Månen 9° N om Antares

Mars 2000

åter till hemsidan
 d  t m

 6  06:17  Nymåne
 13  07:59  Månen i 1:a kvarteret
 20  05:44  Fullmåne
 28  01:21  Månen i 3:e kvarteret

 15  01   Månen närmast, avstånd 369533 km
 27  18   Månen fjärmast, avstånd 404167 km

 1  16   Merkurius i undre konjunktion med solen
 4  02   Månen 0,6° S om Venus. Ockultation, synlig i Tasmanien, Nya
        Zeeland, Antarktis
 4  01   Venus 0,07° = 4' S om Uranus
 8  15   Månen 5° S om Mars
 9  18   Månen 4° S om Jupiter
 10  10   Månen 3° S om Saturnus
 11  13   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 12  10   Månen 1,4° N om Aldebaran
 15  01   Merkurius 2° N om Venus
 15  13   Månen 8° S om Pollux
 18  00   Månen 2° N om Regulus
 20  08:35  Vårdagjämning
 21  20   Månen 8° N om Spica
 22  10   Ceres i opposition
 25  14   Månen 9° N om Antares
 28  22   Merkurius i max västlig elongation, 28°

April 2000

åter till hemsidan
 d  t m

 4  19:12  Nymåne
 11  14:30  Månen i 1:a kvarteret
 18  18:41  Fullmåne
 26  20:30  Månen i 3:e kvarteret

 8  23   Månen närmast, avstånd 368258 km
 24  13   Månen fjärmast, avstånd 404559 km

 2  13   Månen 1,6° S om Merkurius
 3  07   Månen 3° S om Venus
 6  11   Månen 5° S om Mars
 6  12   Månen 4° S om Jupiter
 6  22   Månen 3° S om Saturnus
 7  00   Mars 1,1° N om Jupiter
 7  20   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 8  16   Månen 1,6° N om Aldebaran
 11  19   Månen 7° S om Pollux
 14  07   Månen 2° N om Regulus
 17  00   Mars 2° N om Saturnus
 18  04   Månen 8° N om Spica
 21  23   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 21  23   Månen 9° N om Antares
 28  10   Merkurius 0,4° S om Venus

Maj 2000

åter till hemsidan
 d  t m

 4  05:12  Nymåne
 10  21:00  Månen i 1:a kvarteret
 18  08:34  Fullmåne
 26  12:55  Månen i 3:e kvarteret

 6  10   Månen närmast, avstånd 363169 km
 22  05   Månen fjärmast, avstånd 405428 km

 2  16   Mars 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
 5      Eta Aquariderna i maximum
 5  07   Månen 5° S om Mars
 6  00   Månen 1,8° N om Aldebaran
 8  05   Jupiter i konjunktion med solen
 9  01   Månen 7° S om Pollux
 9  05   Merkurius i övre konjunktion med solen, ockulteras av solen
 10  21   Saturnus i konjunktion med solen
 11  12   Månen 2° N om Regulus
 15  10   Månen 8° N om Spica
 17  12   Venus 42" N om Jupiter
 19  06   Månen 8° N om Antares
 31  11   Jupiter 1,2° N om Saturnus

Juni 2000

åter till hemsidan
 d  t m

 2  13:14  Nymåne
 9  04:29  Månen i 1:a kvarteret
 16  23:27  Fullmåne
 25  02:00  Månen i 3:e kvarteret

 3  14   Månen närmast, avstånd 359089 km
 18  14   Månen fjärmast, avstånd 406112 km

 1  05   Månen 3° S om Saturnus
 1  06   Månen 4° S om Jupiter
 1  19   Pluto i opposition
 4  05   Månen 4° S om Merkurius
 5  09   Månen 7° S om Pollux
 7  18   Månen 3° N om Regulus
 9  14   Merkurius i max östlig elongation, 24°
 11  12   Venus i övre konjunktion med solen, ockulteras av solen
 11  16   Månen 8° N om Spica
 15  12   Månen 8° N om Antares
 19  21   Månen 0,04° S om Vesta. Ockultation, synlig i östra Afrika,
        västra och norra Australien, Nya Guinea samt Melanesien
 21  02:48  Sommarsolstånd
 25  04   Jupiter 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 28  21   Månen 3° S om Saturnus
 29  01   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 29  02   Månen 4° S om Jupiter
 29  20   Månen 1,8° N om Aldebaran

Juli 2000

åter till hemsidan
 d  t m

 1  20:20  Nymåne. Partiell solförmörkelse (47%), synlig i centrala och södra
        Stilla Havet samt södra delarna av Chile och Argentina.
        Ej synlig i Sverige
 8  13:53  Månen i 1:a kvarteret
 16  14:55  Fullmåne. Total månförmörkelse (178%), synlig i Australasien,
        östra Ryssland, Japan, Kina, sydöstra Asien, Indien, Indiska
        Oceanen, Antarktis, Hawaii och östra Stilla Havet. Ej synlig
        i Sverige.
 24  12:02  Månen i 3:e kvarteret
 31  03:25  Nymåne. Partiell solförmörkelse (60%), synlig i västra Ryssland,
        norra delarna av Skandinavien och Grönland, norra Ryssland,
        Arktis och nordvästra Nordamerika. Synlig i norra Sverige.

 1  23   Månen närmast, avstånd 357362 km
 15  17   Månen fjärmast, avstånd 406200 km
 30  09   Månen närmast, avstånd 358375 km

 1  17   Mars i konjunktion med solen
 2  19   Månen 7° S om Pollux
 4  01   Solen fjärmast, avstånd 1,01674 a.e.
 5  02   Månen 3° N om Regulus
 6  13   Merkurius i undre konjunktion med solen
 8  22   Månen 8° N om Spica
 12  18   Månen 8° N om Antares
 16  19   Vesta i opposition
 21  21   Saturnus 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 26  10   Månen 2° S om Saturnus
 26  10   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 26  21   Månen 3° S om Jupiter
 27  06   Månen 1,8° N om Aldebaran
 27  10   Merkurius i max västlig elongation, 20°
 28  00   Neptunus i opposition
 29  18   Månen 0,8° N om Merkurius. Ockultation, synlig i Alaska, norra
        Kanada, Grönland, Island, västra och södra Europa, nordöstra
        Ryssland och Arktis

Augusti 2000

åter till hemsidan
 d  t m

 7  02:02  Månen i 1:a kvarteret
 15  06:13  Fullmåne
 22  19:51  Månen i 3:e kvarteret
 29  11:19  Nymåne

 11  23   Månen fjärmast, avstånd 405652 km
 27  15   Månen närmast, avstånd 361906 km

 1  03   Månen 1,1° N om Venus. Ockultation, synlig i N Sibirien,
        NV Nordamerika och Arktis
 1  13   Månen 3° N om Regulus
 3  07   Merkurius 7° S om Pollux
 5  05   Månen 8° N om Spica
 6  08   Venus 1,1° N om Regulus
 9  00   Månen 8° N om Antares
 11  06   Uranus i opposition
 12  09   Juno i opposition
 12  11   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 22  02   Merkurius i övre konjunktion med solen
 22  17   Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 22  20   Månen 2° S om Saturnus
 23  11   Månen 3° S om Jupiter
 23  13   Månen 1,9° N om Aldebaran
 26  15   Månen 7° S om Pollux
 28  04   Månen 0,9° N om Mars. Ockultation, synlig i Skandinavien, norra
        och nordöstra Europa, norra Ryssland, Alaska, nordvästra Kanada
        samt Arktis
 31  00   Månen 4° N om Venus

September 2000

åter till hemsidan
 d  t m

 5  17:27  Månen i 1:a kvarteret
 13  20:37  Fullmåne
 21  02:28  Månen i 3:e kvarteret
 27  20:53  Nymåne

 8  14   Månen fjärmast, avstånd 404761 km
 24  09   Månen närmast, avstånd 366961 km

 1  15   Månen 8° N om Spica
 1  23   Månen 0,4° S om Ceres. Ockultation, synlig i Stilla Havet samt
        södra Sydamerika
 5  08   Månen 8° N om Antares
 7  17   Jupiter 5° N om Aldebaran
 16  08   Mars 0,8° N om Regulus
 18  19   Venus 3° N om Spica
 18  22   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 19  02   Månen 1,8° S om Saturnus
 19  19   Månen 2° N om Aldebaran
 19  20   Månen 2° S om Jupiter
 22  18:27  Höstdagjämning
 22  23   Månen 7° S om Pollux
 23  16   Merkurius 0,7° N om Spica
 25  08   Månen 3° N om Regulus
 25  18   Månen 2° N om Mars
 29  01   Månen 8° N om Spica
 29  14   Månen 8° N om Merkurius
 30  01   Månen 5° N om Venus
 30  05   Månen 0,5° N om Ceres. Ockultation, synlig i Kina, nordöstra
        Ryssland, Japan, Stilla havet samt Hawaii

Oktober 2000

åter till hemsidan
 d  t m

 5  11:59  Månen i 1:a kvarteret
 13  09:53  Fullmåne
 20  08:59  Månen i 3:e kvarteret
 27  08:58  Nymåne

 6  8   Månen fjärmast, avstånd 404170 km
 19  23   Månen närmast, avstånd 370116 km

 2  16   Månen 8° N om Antares
 6  11   Merkurius i max östlig elongation, 26°
 9  23   Pallas i konjunktion med solen
 16  04   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 16  07   Månen 1,6° S om Saturnus
 17  01   Månen 2° S om Jupiter
 17  01   Månen 2° N om Aldebaran
 20  04   Månen 6° S om Pollux
 21      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 21  06   Jupiter 5° N om Aldebaran
 22  15   Månen 3° N om Regulus
 24  06   Månen 3° N om Mars
 26  23   Venus 3° N om Antares
 30  01   Månen 8° N om Antares
 30  03   Merkurius i undre konjunktion med solen
 30  09   Månen 4° N om Venus

November 2000

åter till hemsidan
 d  t m

 4  08:27  Månen i 1:a kvarteret
 11  22:15  Fullmåne
 18  16:24  Månen i 3:e kvarteret
 26  00:11  Nymåne

 3  04   Månen fjärmast, avstånd 404377 km
 15  00   Månen närmast, avstånd 366047 km

 3      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 5  19   Saturnus 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 12  12   Månen 1,6° S om Saturnus
 12  13   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 13  04   Månen 2° S om Jupiter
 13  08   Månen 2° N om Aldebaran
 15  07   Merkurius i max västlig elongation, 19°
 16  10   Månen 6° S om Pollux
 17  12   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 18  20   Månen 3° N om Regulus
 19  14   Saturnus i opposition
 21  11   Ceres i konjunktion med solen
 21  19   Månen 4° N om Mars
 22  16   Månen 8° N om Spica
 24  12   Månen 3° N om Merkurius
 28  03   Jupiter i opposition
 29  19   Månen 2° N om Venus

December 2000

åter till hemsidan
 d  t m

 4  04:55  Månen i 1:a kvarteret
 11  10:03  Fullmåne
 18  01:41  Månen i 3:e kvarteret
 25  18:22  Nymåne. Partiell solförmörkelse (72%), synlig i Mexiko,
        Västindien, Nordamerika utom nordvästra delen, västra
        Atlanten och södra Grönland. Ej synlig i Sverige.

 1  01   Månen fjärmast, avstånd 405273 km
 12  23   Månen närmast, avstånd 360602 km
 28  16   Månen fjärmast, avstånd 406193 km

 4  15   Pluto i konjunktion med solen
 9  18   Månen 1,8° S om Saturnus
 9  23   Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 10  09   Månen 3° S om Jupiter
 10  19   Månen 2° N om Aldebaran
 11  02   Mars 4° N om Spica
 11  22   Venus 3° S om Neptunus
 13  16   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 13  18   Månen 6° S om Pollux
 16  02   Månen 3° N om Regulus
 19  22   Månen 8° N om Spica
 20  08   Månen 4° N om Mars
 21  14:37  Vintersolstånd
 23  16   Månen 8° N om Antares
 23  22   Venus 1,3° S om Uranus
 25  20   Merkurius i övre konjunktion med solen
 29  23   Månen 1,8° S om Venus