Astronomiska händelser 2007

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2007

åter till hemsidan
 d  t m

 3  14:57  Fullmåne
 11  13:45  Månen i 3:e kvarteret
 19  05:01  Nymåne
 26  00:01  Månen i 1:a kvarteret

 10  17   Månen fjärmast, avstånd 404335 km
 22  14   Månen närmast, avstånd 366926 km

 1  08   Månen 11° N om Aldebaran
 3  21   Solen närmast, 0,983260 a.e.
 4  10   Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
 4  11   Månen 3° S om Pollux
 5  05   Jupiter 5° N om Antares
 6  19   Månen 0,9° N om Saturnus. Ockultation, synlig i nordöstra Ryssland,
        Arktis, norra Skandinavien, nordvästra Kanada och Alaska
 7  06   Månen 1,2° N om Regulus. Ockultation, synlig i östra Europa, östra
        Skandinavien och västra Ryssland
 7  07   Merkurius i övre konjunktion med solen
 11  21   Månen 1,1° S om Spica. Ockultation, synlig i större delen av Antarktis
        och sydöstra Indiska Oceanen
 15  14   Månen 0,5° S om Antares. Ockultation, synlig i södra spetsarna på Afrika
        och Sydamerika samt Antarktis
 15  18   Månen 6° S om Jupiter
 17  03   Månen 5° S om Mars
 18  19   Venus 1,4° S om Neptunus
 20  18   Månen 0,8° S om Venus. Ockultation, synlig i sydvästra Afrika, större
        delen av Antarktis, samt sydligaste spetsen på Sydamerika
 23  02   (18) Melpomene i opposition, magn 9,2
 26  08   Merkurius 1,5° S om Uranus
 27  19   Månen 0,9° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i nordöstra
        Kanada, Grönland och Arktis
 28  14   Månen 11° N om Aldebaran
 31  19   Månen 3° S om Pollux

Februari 2007

åter till hemsidan
 2  06:45  Fullmåne
 10  10:51  Månen i 3:e kvarteret
 17  17:14  Nymåne
 24  08:56  Månen i 1:a kvarteret

 7  14   Månen fjärmast, avstånd 404992 km
 19  11   Månen närmast, avstånd 361436 km

 1  23   (2) Pallas i konjunktion
 3  00   Månen 0,9° N om Saturnus. Ockultation, synlig i Centralasien, östra
        Skandinavien och Arktis
 3  15   Månen 1,1° N om Regulus. Ockultation, synlig i nordvästra Nodramerika
        och norra Grönland
 7  14   Venus 0,7° S om Uranus
 7  18   Merkurius i max östlig elongation, 18°
 8  05   Månen 1,3° S om Spica
 8  17   Neptunus i konjunktion med solen
 10  20   Saturnus i opposition
 11  23   Månen 0,7° S om Antares. Ockultation, synlig i Södra Oceanen och Antarktis
 12  11   Månen 6° S om Jupiter
 15  02   Månen 4° S om Mars
 19  18   Månen 2° N om Venus
 24  00   Månen 1,1° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Alaska och Arktis
 23  06   Merkurius i undre konjunktion med solen
 24  20   Månen 11° N om Aldebaran
 28  01   Månen 3° S om Pollux

Mars 2007

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 4  00:17  Fullmåne. Total månförmörkelse (124%), synlig i Arktis, Asien utom
       östra delen, Europa, Afrika, Sydamerika och östra delarna av
       Nordamerika. Helt synlig i Sverige, börjar den 3 mars kl 22:30,
       total 3 mars 23:44 - 4 mars 0:57, slutar 4 mars 2:11
 12  04:54  Månen i 3:e kvarteret
 19  03:43  Nymåne. Partiell solförmörkelse (87%), synlig i Alaska, östra och
        centrala Asien utom västra Ryssland, samt delar av Japan.
        Ej synlig i Sverige
 25  19:16  Månen i 1:a kvarteret

 7  05   Månen fjärmast, avstånd 405853 km
 19  20   Månen närmast, avstånd 357814 km

 2  03   Månen 1,1° N om Saturnus. Ockultation, synlig i västra Ryssland, Europa
        utom västra delarna av Brittiska öarna och sydvästra Europa
 2  22   Månen 1,1° N om Regulus. Ockultation, synlig i östra Centralasien och
        Arktis
 5  17   Uranus i konjunktion med solen
 7  12   Månen 1,3° S om Spica
 11  07   Månen 0,7° S om Antares. Ockultation, synlig i Antarktis och södra
        Sydamerika
 12  01   Månen 6° S om Jupiter
 16  02   Månen 1,9° S om Mars
 17  04   Månen 1,4° S om Merkurius, Ockultation, synlig i Södra Oceanen söder om
        Nya Zeeland
 21  01:07  Vårdagjämning
 21  16   Månen 4° N om Venus
 22  03   Merkurius i max västlig elongation, 28°
 22  05   (1) Ceres i konjunktion
 23  08   Månen 1,0° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i nordvästra
        Ryssland i dagsljus
 24  02   Månen 11° N om Aldebaran
 25  08   Mars 1,0° S om Neptunus
 27  06   Månen 3° S om Pollux
 29  05   Månen 1,2° N om Saturnus. Ockultation, synlig i norra Skandinavien, norra
        Brittiska öarna, norra Atlanten och östra Grönland
 30  04   Månen 1,1° N om Regulus. Ockultation, synlig i västra Europa, Skandinavien
        och Arktis

April 2007

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 2  18:15  Fullmåne
 10  19:04  Månen i 3:e kvarteret
 17  12:36  Nymåne
 24  07:36  Månen i 1:a kvarteret

 3  10   Månen fjärmast, avstånd 406329 km
 17  07   Månen närmast, avstånd 357136 km
 30  12   Månen fjärmast, avstånd 406209 km

 3  18   Månen 1,3° S om Spica
 7  14   Månen 0,6° S om Antares. Ockultation, synlig i södra Sydamerika, västra
        Antarktis och västra Oceanien
 8  10   Månen 6° S om Jupiter
 10  03   (3) Juno i oppostion, magnitud 9,8
 11  17   Venus 3° S om Pleiaderna (Alcyone)
 14  03   Månen 0,5° N om Mars. Ockultation, synlig i södra och östra Asien, Indien
        och östligaste spetsen av Afrika
 16  12   Månen 5° N om Merkurius
 19  17   Månen 0,9° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i nordligaste
        Skandinavien och Sibirien
 20  09   Månen 3° N om Venus
 20  12   Månen 11° N om Aldebaran
 21  13   Venus 7° N om Aldebaran
 22  18   Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 23  13   Månen 3° S om Pollux
 25  11   Månen 1,1° N om Saturnus. Ockultation, synlig i norra Grönland, nordvästra
        Kanada, Alaska och östligase spetsen av Sibirien
 26  10   Månen 1,0° N om Regulus. Ockultation, synlig i nordvästra Nordamerika och
        Arktis
 28  20   Mars 0,7° S om Uranus

Maj 2007

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 2  11:09  Fullmåne
 10  05:27  Månen i 3:e kvarteret
 16  20:27  Nymåne
 23  22:03  Månen i 1:a kvarteret

 15  16   Månen närmast, avstånd 359390 km
 27  23   Månen fjärmast, avstånd 405460 km

 1  00   Månen 1,3° S om Spica
 3  05   Merkurius i övre konjunktion med solen
 4  19   Månen 0,5° S om Antares. Ockultation, synlig i Nya Zeeland, Tasmanien,
        delar av Antarktis och sydöstra Afrika
 5  13   Månen 6° S om Jupiter
 6      Eta Aquariderna i maximum
 13  02   Månen 3° N om Mars
 16  22   Merkurius 7° N om Aldebaran
 17  22   Månen 11° N om Aldebaran
 18  01   Månen 3° N om Merkurius
 20  02   Månen 1,7° N om Venus
 20  22   Månen 3° S om Pollux
 22  20   Månen 0,8° N om Saturnus. Ockultation, synlig i Europa, nordöstra Afrika,
        nordvästra Asien, Arktis och nordvästra Kanada
 23  17   Månen 0,7° N om Regulus. Ockultation, synlig i Asien utom östra delen,
        nordöstra Europa inkl. Brittiska öarna, Grönland och nordöstra spetsen
        av Kanada
 28  07   Månen 1,4° S om Spica
 30  15   (4) Vesta i opposition, magnitud 5,8
 30  20   Venus 4° S om Pollux

Juni 2007

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 1  02:04  Fullmåne
 8  12:43  Månen i 3:e kvarteret
 15  04:13  Nymåne
 22  14:15  Månen i 1:a kvarteret
 30  14:49  Fullmåne

 12  18   Månen närmast, avstånd 363779 km
 24  15   Månen fjärmast, avstånd 404540 km

 1  02   Månen 0,4° S om Antares. Ockultation, synlig i södra halvan av Sydamerika,
        delar av Antarktis och sydvästra Indiska Oceanen
 1  13   Månen 6° S om Jupiter
 2  11   Merkurius i max östlig elongation, 23°
 6  00   Jupiter i opposition
 9  04   Venus i max östlig elongation, 45°
 10  23   Månen 5° N om Mars
 13  14   Månen 0,9° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i nordvästra
        Kanada och Alaska
 16  10   Månen 6° N om Merkurius
 17  08   Månen 3° S om Pollux
 18  16   Månen 0,6° N om Venus. Ockultation, synlig i västra Asien, Europa utom
        södra Spanien, Grönland och norra Kanada
 19  08   Pluto i opposition, magnitud 13,9
 19  09   Månen 0,4° N om Saturnus. Ockultation, synlig i Japan, Centralasien och
        östra Europa
 20  01   Månen 0,4° N om Regulus. Ockultation, synlig i östra Sibirien, Nordamerika
        utom nordöstra delen, Karibiska havet och nordvästra Sydamerika
 21  19:06  Sommarsolstånd
 24  14   Månen 1,6° S om Spica
 28  09   Månen 0,5° S om Antares. Ockultation, synlig i västra Oceanien, västra
        spetsen på Antarktis, och södra Sydamerika
 28  15   Månen 6° S om Jupiter
 28  20   Merkurius i undre konjunktion med solen

Juli 2007

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 7  17:54  Månen i 3:e kvarteret
 14  13:04  Nymåne
 22  07:29  Månen i 1:a kvarteret
 30  01:48  Fullmåne

 9  23   Månen närmast, avstånd 368528 km
 24  15   Månen fjärmast, avstånd 404150 km

 2  02   Venus 0,8° S om Saturnus
 7  01   Solen fjärmast, 1,016706 a.e.
 9  16   Månen 6° N om Mars
 10  22   Månen 1,0° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Sibirien
 11  16   Månen 11° N om Aldebaran
 12  15   Venus lyser klarast
 13  04   Månen 9° N om Merkurius
 16  16   Venus 2° S om Regulus
 17  00   Månen 0,04° S om Saturnus. Ockultation, synlig i Hawaii och västra
        Sydamerika
 17  10   Månen 0,3° N om Regulus. Ockultation, synlig i Europa, södra och västra
        Asien, Indonesien, södra Filippinerna och nordvästra Australien
 17  11   Månen 3° N om Venus
 20  16   Merkurius i max västlig elongation, 20°
 21  22   Månen 1,9° S om Spica
 25  17   Månen 0,6° S om Antares. Ockultation, synlig i södra spetsen av Afrika,
        större delen av Antarktis, södra Australien och Nya Zeeland
 25  19   Månen 6° S om Jupiter

Augusti 2007

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 5  22:20  Månen i 3:e kvarteret
 13  00:03  Nymåne
 21  00:54  Månen i 1:a kvarteret
 28  11:35  Fullmåne. Total månförmörkelse (148%), synlig i Nordamerika utom
        nordöstra delen, Sydamerika utom ösra delen, Stilla Havet, östra
        Asien, Australien och Antarktis. Ej synlig i Sverige

 4  01   Månen närmast, avstånd 368891 km
 19  04   Månen fjärmast, avstånd 404618 km
 31  01   Månen närmast, avstånd 364171 km

 3  05   Venus 6° S om Regulus
 5  16   Mars 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 7  04   Månen 1,2° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Grönland
 7  05   Månen 6° N om Mars
 7  23   Månen 11° N om Aldebaran
 11  01   Månen 3° S om Pollux
 13  06   Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 13  19   Neptunus i opposition, magnitud 7,8
 15  21   Merkurius i övre konjunktion med solen
 18  05   Venus i undre konjunktion med solen
 18  06   Månen 2° S om Spica
 22  00   Saturnus i konjunktion med solen
 22  02   Månen 0,7° S om Antares. Ockultation, synlig i Antarktis, Södra Oceanen
        och Nya Zeeland
 22  04   Månen 6° S om Jupiter
 24  01   Mars 5° N om Aldebaran

September 2007

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 4  03:32  Månen i 3:e kvarteret
 11  13:44  Nymåne. Partiell solförmörkelse (74%), synlig i delar av Antarktis
        samt Sydamerika utom norra delen. Ej synlig i Sverige
 19  17:48  Månen i 1:a kvarteret
 26  20:45  Fullmåne

 15  22   Månen fjärmast, avstånd 405642 km
 28  03   Månen närmast, avstånd 359419 km

 3  01   (2) Pallas i oppostion, magnitud 8,8
 3  09   Månen 1,2° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Alaska
 4  04   Månen 11° N om Aldebaran
 4  15   Månen 6° N om Mars
 7  07   Månen 3° S om Pollux
 8  20   Månen 9° N om Venus
 9  20   Uranus i opposition, magnitud 5,7
 10  02   Månen 0,2° N om Regulus. Ockultation, synlig i Polynesien, Japan och
        Centralasien
 10  05   Månen 0,8° S om Saturnus. Ockultation, synlig i södra Indiska Oceanen,
        västra spetsen av Australien, och delar av Antarktis
 13  15   Månen 2° S om Merkurius
 14  14   Månen 2° S om Spica
 18  09   Månen 0,7° S om Antares. Ockultation, synlig i Antarktis, Södra Oceanen
        och södra Madagaskar
 18  16   Månen 6° S om Jupiter
 22  10   Merkurius 0,03° N om Spica
 23  10:51  Höstdagjämning
 24  00   Venus lyser klarast
 29  17   Merkurius i max östlig elongation, 26°
 30  16   Månen 1,2° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Sibirien

Oktober 2007

(lägg till en timme för att få sommartid)
åter till hemsidan
 d  t m

 3  11:06  Månen i 3:e kvarteret
 11  06:01  Nymåne
 19  09:33  Månen i 1:a kvarteret
 26  05:52  Fullmåne

 13  11   Månen fjärmast, avstånd 406492 km
 26  13   Månen närmast, avstånd 356753 km

 1  10   Månen 11° N om Aldebaran
 2  21   Månen 5° N om Mars
 4  12   Månen 3° S om Pollux
 7  04   Månen 3° N om Venus
 7  08   Månen 0,2° N om Regulus. Ockultation, synlig i Europa, norra och östra
        Afrika och Mellanöstern
 7  17   Månen 1,3° S om Saturnus. Ockultation, synlig i Södra Oceanen söder om
        Polynesien
 9  12   Venus 3° S om Regulus
 13  02   Månen 1,3° S om Merkurius
 15  15   Venus 3° S om Saturnus
 15  16   Månen 0,5° S om Antares. Ockultation, synlig i större delen av Antarktis
        och södra halvan av Sydamerika
 16  07   Månen 5° S om Jupiter
 22      Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 24  01   Merkurius i undre konjunktion med solen
 28  02   Månen 1,0° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i norra Kanada
        och Grönland
 28  16   Venus i max västlig elongation, 46°
 28  19   Månen 11° N om Aldebaran
 30  20   Månen 3° N om Mars
 31  19   Månen 3° S om Pollux

November 2007

åter till hemsidan
 d  t m

 1  22:18  Månen i 3:e kvarteret
 10  00:03  Nymåne
 17  23:33  Månen i 1:a kvarteret
 24  15:30  Fullmåne

 9  14   Månen fjärmast, avstånd 406671 km
 24  01   Månen närmast, avstånd 357194 km

 4      Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
 3  14   Månen 0,03° S om Regulus. Ockultation, synlig i södra Nordamerika,
        Karibiska havet, och norra Sydamerika
 4  04   Månen 1,8° S om Saturnus
 5  21   Månen 3° S om Venus
 8  03   Månen 1,9° S om Spica
 8  12   Månen 7° S om Merkurius
 8  22   Merkurius i max västlig elongation, 19°
 9  16   (1) Ceres i opposition, magnitud 7,6
 11  22   Månen 0,4° S om Antares. Ockultation, synlig i södra Sydamerika,
        södra Stilla Havet, större delen av Nya Zeeland och Polynesien
 12  23   Månen 5° S om Jupiter
 14  13   (3) Juno i konjunktion
 18  07   Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 19  02   (8) Flora i opposition, magn 8,0
 24  13   Månen 1,0° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i Sibirien
 25  06   Månen 11° N om Aldebaran
 27  07   Månen 1,7° N om Mars
 28  04   Månen 4° S om Pollux
 28  23   Venus 4° N om Spica
 30  21   Månen 0,3° S om Regulus. Ockultation, synlig i östra Indien,
        sydöstra Asien, nordöstra Australien, Nya Zeeland, Mikronesien
        och Melanesien

December 2007

åter till hemsidan
 d  t m

 1  13:44  Månen i 3:e kvarteret
 9  18:40  Nymåne
 17  11:18  Månen i 1:a kvarteret
 24  02:16  Fullmåne
 31  08:51  Månen i 3:e kvarteret

 6  18   Månen fjärmast, avstånd 406235 km
 22  11   Månen närmast, avstånd 360815 km

 1  14   Månen 2° S om Saturnus
 5  09   Månen 2° S om Spica
 6  02   Månen 7° S om Venus
 14  11   Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 17  16   Merkurius i övre konjunktion med solen
 19  01   Mars närmast jorden, 0,58935 a.e.
 21  01   Pluto i konjunktion med solen
 22  00   Månen 1,0° N om Pleiaderna (Alcyone). Ockultation, synlig i norra Kanada
        och västra Grönland
 22  07:08  Vintersolstånd
 22  17   Månen 11° N om Aldebaran
 23  07   Jupiter i konjunktion med solen
 24  04   Månen 0,9° N om Mars. Ockultation, synlig i nordvästra Kanada, Alaska,
        Arktis, norra Ryssland, östra Europa och nordöstra Brittiska öarna
 24  21   Mars i opposition
 25  15   Månen 4° S om Pollux
 28  06   Månen 0,6° S om Regulus. Ockultation, synlig i Sydamerika utom södra
        delen, och södra Atlanten
 28  23   Månen 3° S om Saturnus